Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Yeşil Dönüşüm Hepimiz İçin Bir Sorumluluk – İnan EKİCİ

İklim krizinin ekonomik ve sosyal düzen üzerindeki olumsuz etkilerini direkt olarak tecrübe ediyoruz ve bu durumun gezegenimiz için varoluşsal bir tehdit olduğunun farkındayız. Buna paralel olarak son yıllarda yaşanan olumsuz jeopolitik gelişmeler ve artan kutuplaşma sebebiyle enerji krizinin küresel gündemin en üst sıralarında yer aldığı bir dönemdeyiz.

Bugün şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri, finansmandan yatırıma ve tüketici beklentisine kadar birçok alanda başarı için belirleyici bir rol oynuyor. Dolayısıyla sektör fark etmeksizin tüm şirketlerin hızla net sıfır hedeflerini belirleyerek emisyonlarını azaltması ve yeşil dönüşümünü hızlandırması oldukça kritik.

Daha fazla

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı – Ahu TURAN Röportajı

Chery’nin Türkiye’ye 2. kez geliş hikayesi özetleyebilir misiniz? Çinli yöneticiler Türkiye’ye nasıl bakıyorlar? Yıllar sonra markanın geri dönmesinin nedenleri nelerdir?

Elbette Türkiye pazarı Chery’nin her zaman odağıydı. Türkiye pazarı biz içinde yaşarken çok fazla dalgalanmalar hissetsek de Chery için istikrarlı büyüklükte bir pazar. Dolayısıyla bu pazar Chery’nin hep planlarındaydı. Son 10 yılı aşkın bir geliştirme sürecinin ardından, Chery’nin ürünleri tasarım, üretim, ve teknolojik açıdan çok gelişti. Chery’nin aldığı tüm kararlarının ardında pazarın ve tüketicilerin sesi vardır. Bu sesi dinleyen Chery, Türk müşterilerimizi en çok talep ettikleri otomobillerle buluşturmak üzere Türkiye pazarına giriş yaptı. Chery yönetimi, Türkiye pazarına her zaman çok istekli, heyecanlı ve adaptif bir gözle bakıyor.

Daha fazla

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü – Veysel SUNMAN Röportajı

2023 yılının kalan bölümü için dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede bankacılık / finans sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Pandemi sonrası dönemde ekonomik toparlanma başlasa da dünya ekonomisi geçtiğimiz yıldan bu yana zor bir dönemden geçiyor. Tüm sektörlerde kalıcı izler bırakan bu dönem, 2023 yılında da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Küresel ekonomideki yavaşlama, küresel enflasyon beklentisini de beraberinde getiriyor. Bu yılın ilk çeyreğinde ABD’de birkaç bankanın iflas açıklaması ve İsviçre’nin en büyük bankası Credit Suisse’in de sıkıntılı bir süreçten geçmesi, finans sektöründe hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Ülkemizde ise, bankacılık ve finans sektörünün istikrarlı ve güçlü görünümü devam ediyor.

Daha fazla

Cardata Genel Müdürü – Hüsamettin YALÇIN Röportajı

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

2012 yılında yüzde 100 Türk mühendisliği ile kurulan ve Türkiye otomotiv pazarının kendine has dinamiklerini temel alan Cardata Türkiye’nin ilk “otomotiv datası şirketidir.” Cardata Türkiye otomotiv pazarında yer alan tüm 0 kilometre ve ikinci el araçların doğru ve güncel verilerini ilgili sektör, kurum ve kuruluşlara ve bireysel kullanıcılara pazardaki “Büyük Veri” analizi ile sağlamaktadır.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi – Av. Duygu TURGUT

Sermayesi paylara bölünmüş, anonim şirketlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki adet zorunlu organı bulunmaktadır. Genel kurul şirketin karar organı olarak hareket etmekle birlikte yönetim kurulu şirketin idaresi ve temsilinden sorumludur. Şirketin idaresi ve temsilinden sorumlu olan yönetim kurulunun karar organı olarak hareket eden genel kuruldan farklı olarak sorumluluğu bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin TTK’nın 369. maddesi gereği görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun olarak gözetmek zorundadır. Yönetim kurulu üyelerinin bu sorumluluğu, karar organı olan genel kurulun ibra kararı ile kaldırılabilmektedir. Şirketin icra organı olmaları bakımından ibra kararı ile kural olarak yönetim kurulu organ olarak değil, yönetim kurulu üyesi sıfatı ile bu organı oluşturan üyelerin sorumluluklarının kaldırılması söz konusu olmaktadır.

Daha fazla

Yurt Dışına Yapılan Ödemelerde Vergi Sorumluluğu – Hakan GÜZELOĞLU

Şirketler faaliyetleri itibarıyla zaman zaman yurt dışına birçok farklı başlıklarda ödeme gerçekleştirmektedir. Bu ödemeler niteliğine göre örneğin yurt dışına yapılan bir serbest meslek hizmeti ödemesi veya royalty olarak ifade ettiğimiz gayri maddi hak lisans ödemeleri veya en basitinden bir masraf yansıtması, eğitim veya abonelik bedelleri gibi konularda değişiklik gösterebiliyor. Yapılan ödemelerin de yabancı para olması sebebiyle faturaların ilk kayıt anı ile ödeme tarihinin farklı olması nedeniyle aleyhte kur farkları da çıkabilmekte. İşte bu yazımızda bu ödemelerin genel vergilendirmesi nasıl olacak, belli başlı hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği üzerine sizleri bilgilendirmek istedik.

Daha fazla

Kira Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk – Av. Sedat TARLACI

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurmuş olmak dava şartı olarak aranacak, bir başka ifadeyle zorunlu olacaktır. Biz bu yazımızda öncelikle dava şartı (zorunlu) arabuluculuğu istatistiki olarak inceleyecek, devamında oto kiralama kuruluşlarını da yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz kira uyuşmazlıkları için getirilen dava şartı arabuluculuğun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini değerlendireceğiz.

Daha fazla

Top