Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Sektör Müşterilerine Çözümler Üretiyor – İnan EKİCİ

TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’na göre operasyonel araç kiralama sektörü, 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 5,6 küçüldü ve sektörün araç parkı büyüklüğü 263 bin adede geriledi. Sektörün araç parkı büyüklüğünün 2017 yılı sonunda 366 bin adet seviyesine ulaşmış olduğunu düşünürsek geçen 3 sene içinde yüzde 28,1’lik bir daralma yaşandığını görüyoruz.

2020 yılı başında, 2018 yılının ikinci yarısından itibaren süregelmekte olan daralmanın sona ereceğini ve sektörümüz açısından büyümenin tekrar başlayacağını öngörüyorduk. Bununla birlikte, pandemi birçok sektörü etkilediği gibi operasyonel araç kiralama sektörünü de etkiledi. Bu dönemde, tedarik sıkıntılarından dolayı araç bulunabilirliği azaldı. Pandeminin getirdiği belirsizlik ve artan araç maliyetleri, başta KOBİ’ler olmak üzere, bazı şirketlerin uzun dönem araç kiralama taleplerini bir miktar ertelemesine neden oldu. Pandeminin önemini ortaya çıkardığı unsurlardan biri de “tasarruf” oldu. Tasarruf etmek isteyen birçok sektör müşterisi bu dönemde operasyonel kiralama yöntemiyle edindiği mevcut araçlarını yenilemek yerine bu araçların kira sürelerini uzatmak istedi.

Daha fazla

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su- Ali Haydar BOZKURT Röportajı

Covid-19 salgınının gölgesinde girdiğimiz 2021 yılında dünya ve Türkiye’ye ilişkin beklentileriniz neler? Ekonomiye ve otomotiv sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

2021 yılı, okunması ve şimdiden tahmin edilmesi zor bir yıl olacak. Ülkemiz ve dünya için aşılamanın yoğun olarak sürmesine rağmen pandeminin seyrini tahmin etmek yine de çok güç. Bu pencereden baktığımızda iş yerlerinin, esnafın, fabrikaların özel önlemlerle ticaret hayatına kısmen de olsa geri döndüğünü görüyoruz. Özellikle aşılamanın başarılı olması durumunda ve mutasyona karşı benzer aşıların bulunması ile birlikte 2021 yılında Türkiye ve dünya ekonomilerinde hızlanma görülebilir. 2020 yılındaki küçülmenin etkisi bu yıl itici güç olacaktır.

Daha fazla

Kredi Kayıt Bürosu – Genel Müdür V. Veysel SUNMAN Röportajı

Kurumunuz ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dokuz bankanın ortaklığı ile 1995 yılında kurulan Kredi Kayıt Bürosu (KKB) olarak; kredi riskinin etkin yönetimine ilişkin ürünler ile maliyet azaltıcı çözümler ve dijital güvenlik konularında hizmet veriyoruz.

25 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren bir kurum olarak 2012 yılına kadar yalnızca bankacılık ve finans sektörüne hizmet sunarken gerçekleştirdiğimiz bir strateji değişikliği ile reel sektörü de destekleyen katma değerli ürün ve hizmetler sunmaya başladık. Bu süreçte ayrıca bireylerin de finansal okuryazarlığının artırılması konusunda hizmetler sunmaya başladık.

Daha fazla

Yalına Direnç Neden? – Hüseyin GÜMÜŞTEKİN

Son yılların gözdesi bazı kelimeler cümlelerimizin içine havalı birer kelime olarak yerleşti. Lean, Agile, TPS, Kai-Zen gibi kavramlara odaklandık. Bunları konuşmak ve cümlelerimizin içinde kullanmak entellektüel yöneticiler liginde olduğumuzu hissettiriyor. Sürekli bu konuda eğitimler planlıyor ve bazı kitapları okumaya çalışıyoruz. Peki, bu kadar çabaya rağmen neden hayata geçiremiyoruz bu öğrendiklerimizi? Bizim önümüzde engeller mi var; yoksa biz mi bu gelişen sistemin önünde engeliz?

Daha fazla

Finansman Gider Kısıtlaması Geri Geldi – Hakan GÜZELOĞLU

2021 yılı Şubat ayında bir çok vergisel düzenleme yapıldı. Bunların en başında da 2000’li yılların başlarında kaldırılan finansman gider kısıtlaması uygulaması 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tekrar hayatımıza girdi. Bu yazımızda kurumlar vergisi hesaplamalarında efektif vergi yükünü artıracak yeni finansman gider kısıtlaması ile ilgili önemli gördüğümüz konulara ve açıklanmasına ihtiyaç duyulan soru başlıklarına yer vermek istedik.

Daha fazla

Türk Hukukunda Kısmi Bölünme İşlemi – Av. Duygu TURGUT

1. Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“Ticaret Kanunu”) madde 159 uyarınca, bölünme işlemi (i) tam bölünme (bölünen şirketin tasfiyesiz infisahı); ve (ii) kısmi bölünme (bölünen şirketin varlığını sürdürmeye devam etmesi) olarak sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda, tam bölünme işleminde, bir şirketin mal varlığı bölümlere ayrılmak suretiyle diğer bir şirkete (veya şirketlere) devrolunur ve bu suretle mal varlığı bölünüp devredilen şirket infisah ederek ticaret sicilinden terkin edilir. Kısmi bölünme işleminde ise, bir şirkete (“Bölünen Şirket”) ait mal varlığının bir veya birden çok bölümü ayrıştırılıp bir başka şirkete (veya şirketlere) (“Devralan Şirket(ler)”) devrolunurken tam bölünme işleminden farklı olarak Bölünen Şirket, hukuki varlığını sürdürmeye devam eder. Daha fazla

Dijital Platformlarda Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesine Dair Öneriler – Sedat BÜYÜK

Özellikle son yirmi yılda teknoloji çok hızlı gelişti ve hayatımıza dijital ekonomi kavramı girdi. Bu kavramın ağırlığı her geçen gün artarken hukuk ve vergi alanındaki gelişmelerin ne yazık ki teknolojidekine paralel bir hızda gerçekleştiğini söylemek mümkün değil.

Herhangi bir faaliyetin nasıl vergilendirileceğine karar verebilmek için öncelikle o faaliyetin nasıl gerçekleştiğini iyi anlamak lazım. Bu nedenle, bugünün dijital ekonomisinin unsurları olan faaliyetlerin nasıl vergilendirileceğine karar vermeden önce teknolojisini iyi anlamak gerekiyor.

Daha fazla

Kiralık Araçlarda Araç Takip Sistemleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler – Av. Filiz EROL

Araç Takip Sistemleri İle Kişisel Verilerin Korunması Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Bilgi teknolojilerinin her geçen gün gelişmesi, sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak nitelendirilen endüstri 4.0 ile veriye dayalı bilimsel metotlara geçiş yapılması, büyük veri yazılımlarının kullanılmaya başlanması, geniş bir veri pazarı meydana getirmiştir. Yaşanan gelişmeler karşısında kişilerin, kendileriyle ilgili veriler üzerindeki kontrol ve denetim gücü azalmış ve kontrol edilemeyen bir noktaya gelmiştir.

Daha fazla

Anayasa Mahkemesi’nin İşveren Tarafından Şirket Çalışanlarının Kurumsal E-Posta Hesaplarının İncelenmesine Yönelik Güncel Yaklaşımı – Cansugül GAYRET & Mert KUDAT

Anayasa Mahkemesi’nin çalışanların kurumsal e-posta hesaplarının incelenmesine ve şirket bünyesinde gerçekleştirilecek denetimler esnasında dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik değerlendirmelerini içeren kararı (“İlk Karar”) 14.10.2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı (“İkinci Karar”) da konuya ilişkin güncel incelemeler içermekte ve bu bağlamda çalışanların kurumsal e-posta hesaplarının incelenmesinin hukuki çerçevesinin netleştirilmesi bakımından önemli değerlendirmelerde bulunmaktadır.

Daha fazla

KABİS Bildiriminin Yapılması Durumunda Trafik İdari Para Cezalarının Akıbeti – Av. Sedat TARLACI

Filo ve Rent a Car dergisinin 2020 Ocak-Şubat sayısında yayımlanan yazımda, oto kiralama kuruluşlarının, sürücüsü tespit edilemeyen motorlu taşıtların tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezalarından dolayı büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek gündeme getirmiştim(i).

Trafik idari para cezalarının kural olarak ihlali gerçekleştiren kişi aleyhine düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak Karayolları Trafik Kanunu’nun (“KTK”) 116.maddesi buna bir istisna getirmiş ve ihlali gerçekleştiren kişinin tespit edilememesi durumunda cezai işlemin tescil plakası aleyhine düzenlenebileceğine imkan tanımıştır.

Daha fazla

Top