Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Hafif ticari araçların kiralanması pazara ivme kazandırır – İnan Ekici

Bilindiği gibi ticari araçların kiralanmasının önünü kapatan uygulama 2009 yılında yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile başladı. Zaman içinde söz konusu yönetmelikte birçok değişiklik yapıldı. Son olarak, yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği 2018 yılının hemen başında yürürlüğe girdi. TOKKDER olarak diğer sektörel dernek ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması ve ticari araçların ülkemizde daha geniş kapsamda kiralanabilmesini sağlamak için birçok girişimde bulunduk. Bu hususta çok çaba sarf ettik.

Daha fazla

“Küresel Filo Kiralama Pazarı Genel Bakış Raporu – 2018” – Hikmet Çakmak

Global filo ve kiralama sektörü hareketli bir 2017 yılını geride bıraktı. 2017 yılında dünyada satılan araçların yüzde 51’i filo satışları olarak gerçekleşti ve full operasyonel kiralama segmenti yeni araç satın alımlarında bir önceki yıla göre yüzde 5,2’lik bir büyüme göstererek en hızlı büyüyen araç finansman yöntemi oldu. 2018 yılında da global operasyonel kiralama sektöründe büyümenin Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya gibi halen satın almanın ağırlıklı olduğu, büyük ekonomilerden gelecektir. Bu ülkelerde sektörün hacmen yüzde 10’un üzerinde büyümesi beklenmektedir. Türkiye’ye baktığımız zaman ise operasyonel kiralama sektörünün 2017 yılında bir sene önceki hacmini koruduğunu ve toplam otomobil satışlarındaki payını yüzde 20 seviyesine çıkardığını gördük. 2018 yılında da otomotiv sektöründe beklenen düşük satış tahminleriyle karşılaştırdığımızda, bu düşük satış beklentilerinin aksine operasyonel kiralama sektörünün 2017 yılı seviyesini koruyacağını görüyoruz.

Daha fazla

Skoda Türkiye Genel Müdürü – Zafer Başar Röportajı

2018 yılı dünya ve Türkiye ekonomisi ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Küresel ekonominin; 2018 yılının ilk 5 aylık performansına baktığımızda, dünyanın büyük bir çoğunluğunu doğrudan etkileyen küresel krizden çıkış işaretlerini verdiği gözlemleniyor. Bu durum yavaş büyüyen dünya ekonomisi ve küresel ticaretin yeniden canlanmasına yol açıyor.

Daha fazla

Anonim şirketlerde iç kaynaklardan sermaye artırımı – Duygu Turgut

1. Giriş

1.1 Esas Sermaye ve Esas Sermaye Artırımı Nedir?

Sermaye, bir şirkette ortakların ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri mal varlığının toplamı ve bunun nakit olarak ifadesidir. Bu nakdi değer ortaklık ana sözleşmesinde sabit bir rakam olarak yer alır ve ortaklığın kâr veya zarar etmesi ile bu rakam kendiliğinden artmaz ya da azalmaz. Sermaye artırımı ile kastedilen de, ana sözleşmenin değiştirilmesi suretiyle bu sabit rakamın değiştirilmesidir.

Daha fazla

Küresel Ticaret Savaşları Başladı -Öykü Erdil & Özlem Başıböyük

Küresel ticaret savaşları, bir ülkenin gümrük ve gümrük dışı engeller koyarak diğer ülkelerden yaptığı ithalatı kısıtlaması ve bunun sonucunda kendisine karşı tedbir uygulanan ülkelerin de benzer tedbirlere başvurması olarak tanımlanabilecektir. Bu noktada ekonomi kulislerinde söz konusu ticaret savaşlarının nasıl başladığı, ülkelerin ardı ardına gelen misillemeler karşısında nasıl bir tavır takınacağı ve ticaret savaşlarının devam etmesi durumunda uzun vadede ortaya çıkması muhtemel problemler konuşulmaya başlamıştır.

Daha fazla

Bağımsız Denetime Tabi Filo Kiralama Şirketlerinde TMS ve VUK Mali Tabloları – Hakan Güzeloğlu

Hatırlatma amacıyla 14 Şubat 2011 tarihine geri dönersek o tarihte Yeni Türk Ticaret Kanunu yayımlanmıştı. Ancak Kanunun yürürlük tarihi ise 1,5 yıl sonrası olan 1 Temmuz 2012 olarak belirlenmişti. Bunun sebebi de uygulamada oluşabilecek sorunları en aza indirebilmek ve bir buçuk yıla yakın sürede TTK’nın bazı maddelerinin sivil toplum örgütleri, akademisyenler, iş dünyası ve konunun uzmanlarınca değerlendirilerek bir fikir birliğine ulaşmaktı.

Daha fazla

Euromaster Türkiye Genel Müdürü – Jean Marc Penalba Röportajı

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Euromaster, yüzde 100 Michelin Grubu iştiraki olan, 1991 yılında Avrupa’da kurulmuş olan bir servis ağı. Bugün Avrupa’da 17 ülkede 2400’den fazla entegre ve franchise servis noktalarıyla hizmet veriyoruz. Bu ülkeler Fransa, İspanya, Almanya, Danimarka, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İtalya, Norveç, Portekiz, İsviçre ve Türkiye’dir. Euromaster olarak, perakende ve kurumsal müşterilerimize lastik satışı ve lastikle ilişkili hizmetlerin yanında, yağ değişimi, fren sistemi bakımı, periyodik bakım, ücretsiz araç check-up’ı gibi profesyonel araç bakım çözümleri de sunuyoruz.

Daha fazla

Top