Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Hafif ticari araçların kiralanması pazara ivme kazandırır – İnan Ekici

Bilindiği gibi ticari araçların kiralanmasının önünü kapatan uygulama 2009 yılında yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile başladı. Zaman içinde söz konusu yönetmelikte birçok değişiklik yapıldı. Son olarak, yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği 2018 yılının hemen başında yürürlüğe girdi. TOKKDER olarak diğer sektörel dernek ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması ve ticari araçların ülkemizde daha geniş kapsamda kiralanabilmesini sağlamak için birçok girişimde bulunduk. Bu hususta çok çaba sarf ettik.

Ticari araçların kiralanmasının önündeki engellerin ticari hayatı olumsuz etkilediği açıktır. Günümüzde kısıtlı kaynakların verimli kullanımı hem işletmeler hem de ülke ekonomimiz için büyük önem taşımaktadır. Ticari araçların daha geniş kapsamda kiralanmasına izin verilmesi durumunda, başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekte işletme, öz kaynaklarını, iş amaçlı olarak kullanacakları ticari araçlara satın almak yerine ana işlerini geliştirmek için kullanma şansına sahip olacaklar.

Buna ilave olarak, ticari araçlara kiralama izni verilmesi ile Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi olan Türkiye otomotiv sanayi de büyüme yönlü satış rakamlarına ulaşılabilecek. Bu düzenlemenin çıkarılmasının filo pazarını yüzde 15-30 oranında büyüteceğini tahmin ediyorum. Türkiye Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi ama iç pazarı destekleyecek ticari araç kiralaması yapılamıyor. Bu durumun kısa süre içinde düzeleceğini ve pazarın yeni açılımlara kavuşacağını umuyorum.

İlgili devlet kurumları ve siyasi otoriteye her zamanki çağrımı yapmak istiyorum. “Sektörün ekonomiye değer yaratabilmesi ve ivmesinin düşmemesi için hafif ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu konuda sektör olarak destek bekliyoruz. Olası değişiklik sadece araç kiralama sektörüne ivme kazandırmayacak daha da önemlisi ağırlıklı yerli üretilen hafif ticari araç pazarını da olumlu etkileyecek. Haziran 2018’de hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 daraldı. Bu satış adetleri ile yerli üreticilerin fabrikalarını verimli çalıştırması mümkün değil. Nerdeyse 10 yıldır yasak olan ticari araç kiralamasının artık mümkün kılınması gerekiyor. TOKKDER olarak bu konuda sürdürdüğümüz çalışmaları önümüzdeki dönemde daha da artırarak devam ettireceğiz.

Bu vesileyle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Top