Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Dijitalleşme Hayatın Her Alanında Daha Fazla Yer Alacak – İnan EKİCİ

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sahiplikten kullanıma olan kayma her alanda tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Z kuşağı birçok şeyi ihtiyacı olduğu zaman ve ihtiyaç duyduğu süre kadar kullanmak istiyor. Ulaşım alanında da bu durum geçerli. Mega trendlerin etkisi ile artan şehirleşme, trafik yoğunluğu ve seyahatler, araç kiralama şirketlerini sadece motorlu araç kiralama hizmeti veren kuruluşlar olmaktan çıkarıp müşterilerinin her türlü mobilite ihtiyacını karşılayan çözüm ortağı ve ekosistem paydaşı olmaya yönlendiriyor. Teknoloji de mobilite çözümleri için artan oranda kullanılıyor. Daha fazla

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü – Veysel SUNMAN Röportajı

2022 yılında dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz nelerdir? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve bankacılık / finans sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Dünyayı yeniden şekillendiren küresel salgının etkileri günümüzde de kendini hissettirirken ilave olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve dünya genelinde gözlenen enflasyon artışı, küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Bu durum, birçok sektörü olduğu gibi finans sektörünü de etkiliyor.

Daha fazla

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı – Özgür YÜCETÜRK Röportajı

2022 yılında dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve otomotiv sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Dünya ve Türkiye ekonomisi, pandemi karşısında son 2.5 senedir çetin bir sınav verdi ve aşıların da bulunmasıyla 2021 yılını iyimser bir tabloyla kapattı. Türkiye ekonomisi geçtiğimiz sene iç tüketim ve ihracatın katkısıyla yüzde 11 büyüdü.

2022 yılı ise küresel ölçekte devam eden yarı iletken krizi, hammadde ve enerji fiyatlarındaki artışlar ve gelişmiş ülkelerin para politikaları sebebiyle beklentilerde ihtiyat gerektirecek şekilde dalgalanmalarla sürüyor.

Daha fazla

KDV Kanunu İkinci El Binek Otomobil Teslimindeki Değişiklikler – Hakan GÜZELOĞLU

Katma Değer Vergisi uygulamaları özellikle binek otomobillerin alım satımında özenle dikkat edilmesi gereken bir husustur. Alınan otomobilin “company car” yani şirket aracı mı olacağı, otomobili alan ve/veya satanın KDV’yi indirim hakkı bulunan (faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan operasyonel kiralama şirketlerinden biri olup olmamasına göre kullanılan KDV oranı değişiklik gösterebilmektedir.

Daha fazla

E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu Yayımlandı – Ertuğrul Can CANBOLAT & Muhammed Safa UYGUR

İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle hayatımıza dahil olan e-pazaryerleri, tüketim ve ticaret alışkanlıklarını hızlı bir dönüşüme uğratmaktadır. Tüketiciler ile satıcılar arasında bir köprü vazifesi üstlenen e-pazaryerlerinin işlem hacimleri istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmekte; buna bağlı olarak dijital platformlar, pazarlara ve tüketicilere ulaşmakta önemli bir giriş kapısı halini almaktadır. Bu açıdan, gündelik ticarette önemli bir satış kanalı olarak beliren e-pazaryerlerinin yapısı ve işleyişi; rekabetçi ve adil bir piyasa ekonomisinin tesisi ve tüketicinin korunması perspektiflerinden önemli birtakım hususları tartışmaya açmaktadır.

Daha fazla

Sosyal Güvenlikte Gerçeğe Aykırı İşlemler ve Yaptırımlar – Celal ÖZCAN

Genel olarak sosyal güvenlik; kişilere belirli sosyal riskler (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik) karşısında gelir ve sağlık güvencesi sağlama görevini yerine getiren uygulamalar topluluğudur.

Bu çerçevede, sosyal güvenlik hem aktif çalışma dönemi, hem de sonrası için kişilere güvence sağlamayı amaçlamaktadır.

Daha fazla

Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri – Av. Duygu TURGUT

1. Giriş

Türk hukukunda şirket pay sahiplerinin ticaret hukuku anlamında şirket ile olan temel ilişkisi, esasen şirketin ana ilkelerini belirleyen şirket esas sözleşmesi altında düzenlenir. Bununla birlikte, pay sahipleri gerek esas sözleşmeye dahil edilemeyecek nitelikteki hak ve yükümlülükleri düzenlemek gerekse anlaşılan hususların kamu ile paylaşılmasından kaçınmak amacıyla, pay sahipleri sözleşmeleri ile pay sahiplerinin birbirlerine veya şirkete karşı hak ve yükümlülüklerini düzenleyebilirler. Pay sahipleri sözleşmeleri, birçok başka konunun yanı sıra, şirketin genel kurulunda karar alınması esnasında kullanılacak oyların hangi yönde veya ne şartlar altında kullanılabileceğini de düzenleyebilir. Daha fazla

Centilmenlik Anlaşmalarında Şirketlerin Dikkat Etmesi Gerekenler – Av. Can YILDIZ

Günümüzde şirketler hem ikili ilişkilerinde hem de toplu olarak farklı konularda birtakım sözleşmeler ve anlaşmalarla hukuki sorumluluklar altına girerek bir şeyi yapma veya yapmama konusunda anlaşma sağlamaktadırlar. Taraflardan birinin sözleşmeye uymadığı durumda ne tür sonuçların ortaya çıkabileceği ya sözleşmeden ya da yasa ve diğer mevzuattan öğrenilebilir. Daha fazla

Top