Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Küresel Gelişmeleri Yakından Takip Ediyoruz – İnan Ekici

2018 yılında 2017’ye göre yüzde 11,5 daralan Türkiye operasyonel araç kiralama sektörü, 2019 yılının geride bıraktığımız 9 ayında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 17,3 oranında küçüldü. 2018 yılı sonunda filosunda yaklaşık 324 bin aracı olan sektörümüzün araç sayısı 284 bin adede geriledi. 2018 yılında 10 milyar 500 milyon TL tutarında yeni araç yatırımı yapan operasyonel araç kiralama sektörü 2019 yılının ilk 9 ayında ise 2 milyar 900 milyon TL’lik yeni araç yatırımı yaptı.

Daha fazla

Skoda Genel Müdürü – Zafer Başar Röportajı

Önümüzdeki dönemde dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

Otomotiv sektörü olarak değerlendirdiğimizde 2020 yılının bu yıldan daha iyi geçeceğini öngörüyoruz. Alınan ekonomik tedbirler, faiz indirimleri ve teşvikler 2020 yılında da devam ederse pazarın 500 binli rakamlara çıkabileceği görülüyor. Dünyaya baktığımızda aslında ekonomik daralma ve durgunluk global olarak yaşanıyor. Ancak bunu aşmak için girişimler var. Kriz kelimesini kullanmak istemiyoruz ancak bunu aşacak kararların alınacağına da inanıyoruz.

Daha fazla

Tek Kişi Ortaklığı – Duygu Turgut

1 Temmuz 2012 öncesindeki uygulamaya göre limited şirketlerin kuruluşu için en az 2 ortak, anonim şirketler için ise en az 5 ortak şartı bulunmaktaydı. 2012’de yapılan düzenlemeyle ortaklıklar artık kuruluşta tek ortakla kurulabilecekleri gibi sonradan da tek kişi ortaklığına dönüştürülebilirler. Ortaklıklara uygulanan kurallar genel olarak tek kişi ortaklığına da uygulanırlar ancak pratikte bazı farklılıklar mevcuttur.

Daha fazla

Çocukların Engelli Raporlarında Oran Gitti Özel Gereksinim Geldi – Erkan Çetin

Farklı kanunlarda engelli bireylere kolaylıklar sağlamak üzere bazı düzenlemeler yer alıyor. Bunların pek çoğu vergisel bazı kolaylıklar sağlarken, bazıları emeklilikte, bazıları sosyal yardımlardan faydalanma konusunda kolaylık sağlayan düzenlemeler.

Engelli bireylerin eşitlik ilkesi çerçevesinde topluma kazandırılmaları, temel hak ve özgürlüklerden faydalanmalarını teşvik ve temin konusunda temel prensipleri belirlemek amacıyla Engelliler Hakkında Kanun 2005 yılında yürürlüğe girdi. Kanunun beşinci maddesinde bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel ihtiyaçlarını belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalarda uluslararası temel yöntemlerin esas alınacağı belirtiliyor.

Daha fazla

Oto Kiralama Sektörü Açısından Tahkim Uygulaması – Av. N. Can Işıktaç

Hukuki ihtilafların hızlı, etkin ve verimli şekilde çözülmesi ticaret hayatının aktörleri bakımından önem arz etmektedir. Tahkim, mahkemelere nazaran daha hızlı, etkin ve verimli bir çözüm vadetmektedir. Tahkimin vadettiği şekilde; hızlı, etkin ve verimli olabilmesi tahkim sürecinin iyi planlanmasına, tahkim yargılamasının adil biçimde yapılmasına ve dolayısıyla tahkim kararının icra edilebilir şekilde verilmesine bağlıdır.

Daha fazla

Top