Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Yönetim kurullarının bağımsızlığı – Dr. İlhan Çiftçi

Yönetim Kurullarının en önemli önceliği sermaye sahipleri ile paydaşların haklarının korunmasıdır. Kurumsal Yönetim literatüründe sermaye sahiplerinin haklarının korunması iki temele dayanmaktadır. Birinci husus, sermaye sahipleri adına şirketi temsil ve idareden sorumlu yöneticiler ile sahipler arasındaki vekâlet/ temsil ilişkisi (Tip I) üzerinde dururken; ikinci husus sermaye sahipleri arasındaki hisse oranlarının oluşturduğu orantısız güce bağlı olan vekâlet ilişkisine (Tip II) vurgu yapmaktadır. Her iki konunun ortak noktası bazı kesimlerin haklarının başkaları tarafından ihlal edilmesidir. Yönetim kurullarının bağımsızlığı her iki durumda da oluşabilecek ihlallerin önlenmesi açısından önemlidir. Bağımsızlığı tartışmadan önce hak ihlallerinin oluşmasına neden olan iki durumun detaylandırılmasında fayda vardır.

Daha fazla

Avrupa Birliği’nden Google’a Rekor Ceza – Dr. M. Fevzi Toksoy & Ayberk Kurt

Avrupa Birliği’nin rekabet otoritesi AB Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü son dönemlerde ABD teknoloji devi şirketlere karşı aldığı rekabet ihlali kararlarına bir yenisini ekledi. Bu son kararın diğer kararlardan daha fazla ses getirdiği çok açık. Bunun nedeni ise cezanın tarafının dünyanın en değerli şirketlerinden olan teknoloji devi Google olmasıydı. Avrupa Komisyonu, Google’ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmeti uygulaması için arama motoru pazarındaki hâkimiyetini kullanarak yasadışı şekilde avantaj sağladığını ve AB rekabet kurallarını bu şekilde 8 yıl boyunca ihlal ettiğini belirterek, Google’a bu güne kadar bir şirkete verilen en büyük ceza olan 2,42 milyar Euro para cezası verdi.

Daha fazla

Şirket Gayrimenkullerinin Muhasebeleştirilmesi – Burak Özpoyraz

Şirketlerin çoğu zaman kiralama ve/ veya sermaye kazancı elde etmek üzere ellerinde çokça arazi, bina gibi gayrimenkuller bulundurduklarını biliyoruz. “Yatırım amaçlı” gayrimenkul olarak sınıflandırılan bu mülklerin özellikleri ve ölçümleri belirgin olarak “sahibi tarafından kullanılan” veya “stok” tanımına uyan gayrimenkullerden farklılık gösterir. “Yatırım amaçlı” gayrimenkul tanımını sağlayan bu tarz gayrimenkuller Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) 40 uyarınca ilk olarak maliyeti ile ölçülür, daha sonra işletme yönetimi tarafından bir muhasebe politikası seçimi ile gerçeğe uygun değer veya maliyet ile ölçülebilir. Seçilen politika, şirketin sahip olduğu tüm yatırım amaçlı gayrimenkullere tutarlı bir şekilde uygulanır. Diğer gayrimenkuller ise malların veya hizmetlerin üretim veya tedarikinde kullanılmak üzere tutuldukları takdirde UMS 16, “Maddi duran varlıklar”, standardı uyarınca, olağan iş akışı içerisinde satılmak üzere elde tutuldukları takdirde UMS 2, “Stoklar” standardı uyarınca muhasebeleştirilir.

Daha fazla

Ticaret şirketlerinin birleşmesi – Duygu Turgut

Sirketler hem ekonomik hem yönetimsel nedenlerle yapısal değişiklik yoluna gitmeyi seçebilir. Yapısal değişiklikler Türk Ticaret Kanunu’nda (“Kanun”), birleşme, bölünme ve tür değiştirme olarak üç başlık halinde düzenlenmiştir. Bu yapısal değişikliklerden Şirket birleşmesi kavramı, kısaca, en az iki ticaret şirketinden veya ticari işletmeden birinin bir sözleşme ile diğerine katılması veya iki şirketin yeni kurulacak üçüncü bir şirkete katılması olarak tanımlanabilir. Şirketler, şirket birleşmesi yoluyla, malvarlıklarını tasfiye etmeden bunlar üzerinde bir değişiklik yaratmış olur. Bu değişiklik, birleşme sözleşmesinde yer alan birleşme oranına göre gerçekleşir. Şirket birleşmesi, yasal zorunluluklar, yönetimsel ve ekonomik etkinliği artırmak, güçlerin toplanması ve masraf tasarrufu, vergisel teşvikler, şirket ilişkilerinin sonlandırılması ve buna benzeyen nedenlerle gündeme gelir.

Daha fazla

Ne olacak bu dizel araçların hali…. – Fevzi Türkay Oktay

Gelişmiş ülkeler (özellikle Avrupa kıtası) yıllarca dizel yakıt kullanımını desteklediler ve teşvik ettiler. Ancak 2015 yılında ortaya çıkan emisyon skandalı sonrası bu yaklaşım değişmeye başladı. Dizel yakıta verilen teşvikler geri alınırken birçok yerel yönetim de dizel yakıtlı araçların kullanımını ve şehir merkezlerine girişini azaltacak yeni düzenlemeler yapacaklarını açıklamaya başladılar.

Daha fazla

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. – Ali Haydar Bozkurt Röportajı

2017 dünya ve Türkiye için nasıl geçiyor? Görüş ve öngörülerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Yılın ilk 6 ayındaki verilere baktığımızda Türkiye otomotiv pazarında bir daralma yaşandığını görüyoruz. Yılsonu için beklentimiz ise toplam pazarda %10’luk bir daralma olacağı yönünde. Filo hariç perakende pazardaki daralma bundan daha yüksek olacaktır.

Daha fazla

Kredi Kayıt Bürosu – Koray Kaya Röportajı

Kredi Kayıt Bürosu ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bankalar arası bilgi paylaşımını sağlayan ve bilgiyi doğru analiz eden sistemlerin geliştirilmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de oldukça kritik. Sektörün önde gelen dokuz bankasının ortaklığıyla 1995 yılında kurulan Kredi Kayıt Bürosu(KKB) da işte tam bu kritik alanda önemli bir rol üstlenerek, bankalar, leasing, faktoring, tüketici finansman şirketlerinin yanı sıra reel sektöre risk yönetimini doğru yapmaları için ihtiyaç duydukları hizmetleri sunuyor. KKB olarak farklı sektörlerden almış olduğumuz kişi ve kurumların finansal davranış bilgilerini akılcı ve istatistiki verilerle işleyip kişi ve kurumların riski doğru yönetebilmeleri için ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Daha fazla

Top