Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Hedefimiz, Araç Kiralama ve Mobilite Sektörünü Daha İleriye Taşımak – Kağan YAŞA

8 Mart 2024’de, uyum ve dostluk içinde gerçekleştirdiğimiz 22. Olağan TOKKDER Genel Kurul Toplantısı’nda, 2 yıl boyunca derneğimizin yönetim, denetim ve disiplin kurullarında yer alacak üyelerini belirledik. Gösterdikleri güven için üyelerimize şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor, dernek kurullarımızın yeni üyelerini tebrik ediyorum. Derneğimize bugüne kadar emek vermiş olan tüm üyelerimize ayrıca minnetlerimi sunuyor, özverilerinden ve çalışmalarından ötürü kutluyorum.

Daha fazla

Fiat Satış Direktörü – Mahmut KARACAN Röportajı

2024 yılı için dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede otomotiv sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

2024 yılı için dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler, küresel ekonomik belirsizlikler ve değişkenlikler ışığında, makroekonomik dengelerin korunması ve sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde şekillenmektedir. Özellikle Türkiye ekonomisi için, dış ticaret dengesi, finansal istikrar ve yatırım ortamının iyileştirilmesi önem taşımaktadır. Dünya ekonomisinde ise, küresel ticaretteki gelişmeler, büyük ekonomilerdeki politika adımları ve teknolojik yeniliklerin etkisi altında bir dönüşüm yaşanmasını bekliyorum. Bu kapsamda, ekonomik büyüme ve istihdam yaratma potansiyeli yüksek sektörlere odaklanılması, ekonomik ve sektörel çeşitliliğin artırılması ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapılması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Daha fazla

Ekonomik Görünüm ve Şirketlerdeki Bilanço Yönetimi – Erkin ŞAHİNÖZ

ABD ekonomisinin dünya ticaretindeki payı yüzde 10, küresel ekonomideki payı ise yüzde 25 düzeyinde bulunuyor. Buna mukabil, dünya ticaretinin yaklaşık yarısı dolar üzerinden dönüyor. Merkez bankaları rezervlerinin de yaklaşık yüzde 60’ı dolar cinsinden varlıklarda tutuluyor. Doların yabancı para işlemlerindeki payı ise neredeyse yüzde 90’larda bulunuyor. Bu gözlükle bakıldığında küresel ekonominin rezerv parası konumundaki dolarda faizin nasıl şekilleneceği her şeyden çok daha önemli oluyor.

Daha fazla

Kar Dağıtımında Enflasyon Düzeltmesi Etkisi – Hakan GÜZELOĞLU

Enflasyon muhasebesinde son geldiğimiz noktada tüm şirketler Vergi Usul Kanunu’nun geçici 33. maddesi kapsamında 31.12.2023 tarihli mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmaktadır. En son yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Gelir İdaresi birçok örnekle düzeltme işlemine ilişkin ilave açıklamalara yer vermektedir.

Bu seferki yazımızda enflasyon muhasebesinin 2023 ya da 2024 yılındaki etkilerinden ziyade enflasyon düzeltmesi sonucu kar dağıtımı uygulamasının nasıl gerçekleşeceğine ve tereddüt edilen ve hala cevap aranmakta olan önemli konulara yer vermek istedik.

Daha fazla

Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağına Aykırı Faaliyetlerinin Sonuçları – Av. Duygu TURGUT

1. Giriş

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 396. maddesinde düzenlendiği üzere yönetim kurulu üyeleri, şirketin işletme konusuna giren ticari iş ve işlemleri genel kurulun iznini almadan kendisi veya başkası hesabına yapamaz. Aynı zamanda herhangi bir yönetim kurulu üyesi, ilgili şirket ile aynı ticari işler ile uğraşan bir başka şirkete sınırsız sorumlu ortak sıfatıyla da ortak olamaz. İlgili şirketin bu hükme aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesinden tazminat veya tazminat yerine yapılan işlemin şirket adına yapılmış sayılmasını talep etme ve üçüncü kişiler hesabına yapılan işlemlerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu ileri sürme ve talep hakkı vardır. Bu hükümle amaçlanan, yönetim kurulu üyelerinin görevlerini kötüye kullanması ve bu yolla yönetim kurulu üyeliği yapmakta oldukları şirketi zarara uğratmalarının önüne geçmektir. Burada yönetim kurulu üyesinin, üye sıfatı yoluyla bilgi sahibi olabileceği müşteri çevresi, şirket organizasyonu ve şirket sırlarının üye tarafından kullanılarak kendisi için menfaat yaratması istenmemektedir.

Daha fazla

Ar-Ge ve Tasarım İndirimi, Bağış ve Yardım İndirimi Uygulama Sırası – Recep BIYIK

Kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında çok sayıda indirim ve istisna var. İndirim ve istisnaların hem nitelikleri farklı, hem yasal düzenlemesi farklı. Bunlardan bir kısmı kazancın varlığı halinde kullanılabiliyor, bir kısmı kazanç yoksa sonraki yıllara aktarılabiliyor. Bir kısmı sonraki yıllarda belli bir oranla endekslenerek devrediliyor, bir kısmı endekslenmeden. Sonraki yılarda kullanılabilenlerin bir kısmı süre sınırı olmaksızın ilerideki yıllarda kullanılabiliyor, bir kısmı belli bir süre indirim konusu yapılmazsa indirim olanağı son buluyor. Bütün bu farklılıklar, indirim ve istisnaların indirim sırasını önemli hale getiriyor.

Daha fazla

Rekabet Hukukunda Negatif Eşleme – Erdem AKTEKİN & Helin YÜKSEL & Seda ELİRİ

Çevrim içi reklamcılık, şirketlerin geniş kitlelere ulaşılabilmesi ve reklam sektörünün doğal gelişimi neticesinde yıllar içerisinde reklamcılıkta en çok tercih edilen yollardan biri haline gelmiştir. Çevrim içi reklamcılık türleri içerisinde yer alan arama bazlı reklamcılık ise, kullanıcıların yaptıkları arama sorgusunda yer alan anahtar kelimelere reklam verenlerce teklif verilmiş olması halinde, arama motoru tarafından, ilgili aramaya yönelik organik sonuçların üstünde veya altında yayımlanan metin reklamlarını ifade etmektedir[1].

Daha fazla

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkındaki Güncel Gelişmeler – Av. Sedat TARLACI

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) gün geçtikçe daha fazla gündeme gelmesinin nedenlerinden biri şüphesiz tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişisel veri konusundaki farkındalığın artmasıdır. Aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından özellikle Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünü yerine getirmekte geciken şirketlere gönderilen Bilgi-Belge isteme yazısı ve devamındaki idari para cezası tutanaklarındaki son zamanlardaki artış, Kanun’a uyumun şirketler için ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlamamızı sağlamaktadır.

Daha fazla

Top