Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

2016 yılı Avrupa Filo Kiralama Pazarı Görünümü çalışması – Hikmet ÇAKMAK

Frost & Sullivan tarafından yayımlanan 2016 yılı Avrupa Filo Kiralama Pazarı Görünümü çalışması filo satışlarının, bireysel satışlara oranla hızlı bir şekilde büyüdüğünü ortaya koymaktadır. Rapor kapsamında Avrupa’dan 26 ülkenin filo sektörü; kısa dönem araç, operasyonel ve finansal kiralama segmentleri kırılımında incelenmiştir. 2015 yılında Avrupa’nın pek çok ülkesinde tüketici harcamalarındaki artış, enerji fiyatlarında yaşanan düşüşler, düşük faiz oranları ve kredilere daha kolay ulaşım gibi pozitif ekonomik görünüm sağlayan faktörlerin etkisi doğrudan bölgenin otomotiv sektörüne de olumlu şekilde yansımıştır. Otomotiv satışları 2014 yılına oranla yüzde 1,9 büyürken, bu sürede özellikle şirketlerin filoda yaşlanan araçlarını yenilemesi, operasyonel kiralama sektörünün firmalara yeni “mobilite” çözümleri sunması ve KOBİ’lerden gelen yüksek talep ile filo satışları bir önceki yıla göre yüzde 6,9 ile büyüyerek, toplam satışların yüzde 52’sini oluşturmuştur.

Daha fazla

“Cam Tavan” zorunlu kota uygulamasıyla kırılır mı? – Zeynep Ahu Sazcı UZUN ve Bahar Elçin KAVAK

>> Yaklaşık 80 milyonluk Türkiye nüfusu içindeki %50’lik kadın payı göz önüne alındığında gerek çalışma hayatında gerek yönetici pozisyonlarında kadın sayısının azlığı daha çarpıcı hale geliyor. Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu’nun 2015 yılı raporuna göre, 2015 yılında şirketlerde kadın yöneticilerin oranı yaklaşık %13’ün ötesine geçememiş durumda. Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı avukatlarından Zeynep Ahu Sazcı UZUN ve Bahar Elçin KAVAK yönetim kurullarında kadın üzerine makalelerini kaleme aldılar.

Daha fazla

Anonim şirketlerde genel kurulun iptali – Av. Duygu TURGUT

Anonim şirketlerin zorunlu organı olan genel kurulda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) veya şirket ana sözleşmesinde öngörülen nisaplar uyarınca alınan kararlar TTK hükümleri de göz önünde bulundurulduğunda genel kurula toplantısında hazır bulunan, bulunmayan veya hazır bulunsa dahi genel kurulda karşı oy kullanmış ve bu hususu tutanağa geçirmiş pay sahiplerini ve şirketi bağlayıcıdır. Buna karşın TTK altında, çoğunluk pay sahiplerinin şirket üzerindeki idari haklarının, sadece ana sözleşmede veya kanunda öngörülen karar nisaplarına ulaşıp azınlık pay sahiplerini de bağlayacak şekilde karar alarak, azınlık pay sahiplerinin haklarını etkisiz bırakacak şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla genel kurulun iptali gibi bir takım tedbir ve mekanizmalar düzenlenmiştir.

Daha fazla

Rekabet Kurumu’nun Şeffaflığı Üzerine Bir Çalışma – Dr. Fevzi TOKSOY

Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin girişimi kapsamında Ali ILICAK ve Prof. Dr. Murat ÇOKGEZEN ile birlikte “Türkiye’de rekabet hukuku ve otoritesinin şeffaflığı ne düzeyde acaba?” diyerek başladığımız projemizi yakın zamanda “Düzenleyici Otoritelerin Şeffaflığı: Türkiye’deki Rekabet Soruşturmalarının Şeffaflığı Üzerine Bir İnceleme” ile sonlandırdık.

Daha fazla

TOKKDER Sektör Buluşmaları – Fevzi Türkay OKTAY

Operasyonel kiralama konum olarak finansal kiralamanın bir kolu ve banka olmayan finansal hizmet sektörü içinde gözüküyor. Operasyonel kiralama şirketleri ortakları tarafından konulan sermayeye ilave olarak bu tutarın en az 4-5 katı kadar daha finansman sağlayarak faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Uygun maliyetli, uzun vadeli, sürdürebilir finansman kaynakları sektörün en önemli ve en hayati girdisi. Bu kaynağı sağlayan bankalar da doğal olarak bankaları sektörün en önemlisi tedarikçisi.

Daha fazla

Mahmut Karacan – Fiat Röportajı

Markanız ve 2016 yılı planlarından
bahseder misiniz?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı başarılı bir yılı geride bıraktı. 2016 yılının ilk 4 ayına baktığımızda ise, geçen yılın aynı dönemine oranla, otomobil ve hafif ticari araç toplamında, ufak bir daralma ile, 253 bin adetlik bir pazarın gerçekleştiğini görüyoruz.

Fiat markası olarak 2016’ya hızlı başladık. Egea Sedan modelimiz özellikle, büyük beğeni ile karşılandı. Modelin Türkiye satış grafiği her geçen gün artıyor. Yeni Fiorino’yu pazara sunduk. Geçtiğimiz günlerde ise Egea model ailesinin ikinci ürünü olan Egea Hatchback’in lansmanını gerçekleştirdik.

Daha fazla

Top