Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Türkiye’nin ilk “İş ve İstif Makinaları Kiralama Zirvesi” yapıldı

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) 13 Ekim Salı günü Türkiye’nin ilk “İş ve İstif Makinaları Kiralama Zirvesi”ni düzenledi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan İSDER Başkanı Ender AKBAYTOGAN, kiralama sektörünün önünün açık olduğunu kaydederek “Sektörümüzde kiralama kavramı daha gelişme sürecindedir. Kiralama satın alma gibi durağan değildir. Ekonomik göstergeler negatif dahi olsa kiralamanın önü açıktır” dedi.

Daha fazla

Ticaret Ortaklıklarının Tür Değiştirmesi – Av. Duygu TURGUT

Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Kanun”) ve vergi mevzuatında anonim şirket ve ortaklarına getirilen hukuki ve vergisel avantajlar sebebiyle anonim şirketler lehine tür değişiklikleri günümüzde yaygın hale gelmiştir. Bu ayki yazımızda başta anonim şirkete dönüş olmak üzere Kanun’da izin verilen şirket tür değiştirmelerinin başlıca sebeplerini, bu tür yapısal değişikliklerin uygulamada nasıl gerçekleştiğini ve bunun şirket ortakları ve alacaklılara olan etkilerini ele almaya çalışacağız.

Daha fazla

Türkiye Başkanlığındaki G20 Senesine Dair Bir İnceleme – Av. Gönenç GÜRKAYNAK

Global ekonomik düzende, olası ekonomik krizlerin, ekonomik gelişmelerin ve büyüme sorunlarının nasıl çözülebileceği konusunda makro seviyedeki politika yönelimlerini merak edenler, 15-16 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da yapılan G20 zirvesini yakından takip edebildiler.

Türkiye 2015 yılında G20’ye başkanlık etmiştir. Bu yazı, G20’yi hala duymamış olanlara G20’yi tanıtmak ve Türkiye’nin başkanlığındaki G20’nin icraatlarını incelemek amacıyla kaleme alınmıştır.

Daha fazla

Ticaretin Önündeki Yasal Engel: Özmal Şartı – Ceren GÖKTÜRK & Osman POLAT

Hepinizin bildiği üzere, 2009 yılında yapılan değişiklikler sonucu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 25. maddesi uyarınca, “eşya ve kargo taşımalarında; C1, C3, K ve P türü yetki belgesi sahiplerinin yalnızca özmal taşıtları” ile taşımacılık faaliyetlerini yürütebilecekleri hüküm altına alındı (1) . Bu hükmün bir sonucu olarak “Özmal Şartı” ülkemizde uluslararası ve/veya yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilere ticari araç kiralaması yapılamaması gibi bir durum ortaya çıkardı.

Daha fazla

Otomotive Sağlanan Vergisel Teşvikler ve Filo Şirketlerine Etkisi – Özlem Elver KARAÇETİN

Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yürüten şirketler, yürürlükte olan Ar-Ge mevzuatı ve hibe destek programları kapsamında sağlanan vergisel teşvik ve desteklerden yararlanabilmektedir. Söz konusu destek ve teşviklerden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan Ar-Ge merkezine sahip olan, teknoloji geliştirme bölgelerinde konumlanan ve/ veya kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri yürüten şirketler faydalanmaktadır.

Daha fazla

Top