Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Sorunlara Çözüm Üretmek İçin Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz – İnan EKİCİ

Değerli TOKKDER Ailesi,

TOKKDER 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda derneğimizin iki yıl boyunca yönetim, denetim ve disiplin kurullarında yer alacak üyelerini belirledik. Gösterdikleri güven için üyelerimize şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor, dernek kurullarımızın yeni üyelerini tebrik ediyorum. Bugüne kadar emek vermiş olan tüm üyelerimize ayrıca minnetlerimi sunuyor, özverilerinden ötürü kutluyorum.

Daha fazla

Lexus Türkiye Direktörü – Selim OKUTUR

2020 yılında dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

Türkiye ekonomisinin 2020 yılındaki performansı dünya ekonomisiyle doğrudan ilintili. Mevcut veriler ışığında global bir ekonomik zorluk yaşanmıyor olmasına rağmen, başlıca ekonomilerin 2020 yılında da stabil pozisyonunu sürdüreceğini öngörüyorum.

Daha fazla

T.İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı – Murat BİLGİÇ Röportajı

Önümüzdeki dönemde dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

Gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkeler önemli sorunlarla mücadele etmeyi sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor. Giderek artan ve form değiştiren ticaret savaşları ve korumacı uygulamalar büyüme üzerinde baskı yaratıyor. Bu tür ortamlar gelişmekte olan ülkelere fon akımlarını da etkileyebiliyor. 2019 yılında tüm bu olumsuzlukların yanı sıra bölgemizdeki siyasi olayların da etkisiyle neredeyse yatay seyreden gayri safi milli hasıladaki gelişimin 2020 yılında pozitife dönmesini bekliyoruz.

Daha fazla

Ototronik Automotive&Energy Genel Müdürü – Can GÜROCAK Röportajı

Önümüzdeki dönemde dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

Dünyada ve Türkiye’ de gündem çok hızlı değişiyor. Kısaca göz atarsak; Otomotivdeki mega akımlar (trendler) geleceğimizi tanımlayacak ve şekillendirecek. Elektrikli araçlar, bağlantılı araçlar, paylaşımlı mobilite çözümleri ve otonom araçlar üzerinde yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları devam ediyor. Tüm bu uygulamaların trafikte görülmesi uzun yıllar alacak gibi görünüyor. Ancak, elektrikli araçlar birçok marka tarafından piyasaya sürüldü ve tüketiciler tarafından kullanılmakta.

Daha fazla

TOSEF Başkanı ve RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı – Ünal ÜNALDI Röportajı

Önümüzdeki dönemde dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

Dünyanın gündeminde birçok konu var. Özellikle Çin’de ortaya çıkan virüs salgını son dönemde ekonomideki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Öte yandan Çin-ABD arasındaki ticaret savaşları, Ortadoğu’daki dinamikler hem dünyayı hem de bizleri direkt olarak etkiliyor. 2018 -2019 yılları arasında yaşanan döviz kurlarındaki dalgalı hareket, direkt olarak otomotiv sektörünü de etkiledi ve sonuçta sıfır kilometre araç pazarında ciddi bir düşüş yaşandı. Bu durum direkt olarak ikinci ele olan talebi artırsa da yedek parça sektöründeki bazı oyuncuların yüzde 150’ye varan zamlar yapması, servis sektörünü olumsuz bir şekilde etkiledi, araç sahipleri, araçlarını artan bakım maliyetleri nedeniyle bakım periyodunu geçirerek daha az sıklıkla getirmeye başladı. Özel servisler, sıfır km olarak satılan araçlarla ortalama 2-3 yıl sonra tanışıyor dolayısıyla 2018’den bu yana yaşanan sıfır araç satışlarının daralmasının etkilerini bu yılın son çeyreğinde hissedecekler.

Daha fazla

Pay Senetlerinin Şekil Şartları – Duygu TURGUT

Ticaret ortaklıklarının pay sahiplerinin pay sahipliğinden kaynaklanan hakları ilgili ortaklıkta sahip oldukları paylardan doğmakta ve bu paylara sahip oldukları sürece varlığını devam ettirmektedir. Pay sahipliğinden kaynaklanan temel haklar; (i) genel kurulda oy kullanma hakkı; (ii) kar payı hakkı; (iii) genel kurul kararının yasalara veya şirketin ana sözleşme hükümlerine aykırı olması halinde genel kurul kararının iptali için dava açma hakkı; (iv) şirkette özel denetim yapılmasını isteme hakkı; (v) sermayenin artırılması halinde yeni çıkarılan paylara ilişkin olarak şirkette mevcut paylarının sermayeye olan oranına göre taahhütte bulunma hakkı ve (vi) şirket esas sözleşmesinde yer alan sair pay sahipliği hakları olarak sıralanabilir. Pay sahipliğinin senede bağlanması hukuken mümkündür. Bu durum özellikle payların mülkiyetinin ispatında ve pay devirlerinde sahibine kolaylık sağlamaktadır. Pay senetlerinin usulüne uygun olarak çıkarılmış ve senede bağlanmış olması, ticaret ortaklıklarında takip edilmesi gereken önemli hususlardan biridir. Pay senetlerinin hukuken şekil şartlarına uygun olarak çıkarılmış olması önem taşıdığı gibi, geçmişte yapılmış bir pay devri söz konusu ise bu devrin usulüne uygun olarak yapılmış olması da payların mülkiyetinin devri açısından büyük önem arz etmektedir.

Daha fazla

10 Soruda 2020 Yılı Asgari Ücret Desteği – Celal ÖZCAN

Asgari ücret artışlarına bağlı olarak ortaya çıkan işgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla, 2016 yılından 2019 yılı sonuna kadar olan dönemde işverenlere belli şartlarla İşsizlik Sigortası Fonundan asgari ücret desteği sağlanmıştı.

17 Şubat 2020 tarihinde TBMM’ye sunulan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 27 inci maddesi ile asgari ücret desteğinin 2020 yılında da devam ettirilmesi öngörülmektedir.

Daha fazla

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019 Yılı Karnesi – Baran Can YILDIRIM & Celal Duruhan AYDINLI

2019, kişisel verilerin korunması alanında geçtiğimiz yıllara kıyasla gündemi yoğun ve farkındalık getiren bir yıl olarak geride bırakıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), 2019 yılı boyunca internet sitesi üzerinden 33 karar özeti, 1 ilke kararı, 5 düzenleyici karar ve 39 veri ihlali duyurusu yayımladı. Bankacılık sektörü, 5 veri ihlal bildirimi ve 3 karar özetine konu olarak, Kurul’un en fazla inceleme gerçekleştirdiği sektör olarak ortaya çıktı. Kurul, tespit ettiği ve duyurduğu ihlaller kapsamında 2019 yılında toplamda 8.230.000 TL idari para cezası uygulayarak, geçen yıla oranla (yaklaşık 3,5 milyon TL) daha sıkı bir politika izledi. Bu yazımızda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019 gündemine göz atacağız.

Daha fazla

Top