Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Yenilikçi İş Modellerini Daha Fazla Geliştirmeliyiz – İnan EKİCİ

Covid-19 salgını ile birlikte seyahat ve ulaşım tercihlerimizin değiştiğini pek çok kez belirtmiştim. Ulaşımın her tipinde ve aşamasında sağlık, dolayısıyla hijyen tedbirleri, en önemli unsur olmaya devam ediyor. Araç kiralama sektörünün değişen tüketici tercih ve beklentilerine uyum sağladığını, teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeye daha da hız verdiğini söyleyebilirim. Salgın öncesi yaşanmaya başlanan “sahiplik yerine kullanım” ana akımının sürdüğünü, bireyler ve kurumların sahiplikten uzaklaşmaya devam ederek ihtiyaçları kadar kullanma imkanı tanıyan modellere, dolayısıyla kiralamaya yöneldiklerini gözlemliyoruz. Salgının bir sonucu olarak toplu taşımayı tercih etmeyen bireyler de ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için araç kiralamayı daha fazla tercih ediyor.

Daha fazla

Opel Türkiye Genel Müdürü – Alpagut GİRGİN

Covid – 19 salgını halen tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. 2021 yılının kalan bölümünde dünya ve Türkiye’ye ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve otomotiv sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Öncelikle sektörün bir değerlendirmesini yapacak olursak, pazarda geçtiğimiz yılın ortalarından itibaren artan talebin sürdüğünü gözlemliyoruz ve önümüzdeki aylarda da artışın devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak burada ana belirleyici faktörlerin tedarik ve bulunabilirlik olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Dünya çapında yaşanan çip krizinin etkileri, otomotiv lojistiğine yansıyabilir. Her ne kadar grubumuz ve Opel olarak önlemlerimizi almaya devam etsek de, bu durum pazarın geneli olarak baktığımızda işin B2C kısmına olumsuz etki gösterebilir.

Daha fazla

vdf Grup CEO’SU – Tijen Akdoğan ÜNVER Röportajı

Covid-19 salgını halen tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. 2021 yılının kalan bölümünde dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz nelerdir? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve bankacılık/finans sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Covid-19’un başlangıcı hepimiz için bir şok ve kaos ortamı getirdi. Ancak birkaç ay sonrasında yeni normallere öyle ya da böyle adapte olduk. Olmak zorundaydık. Bir yıl böyle geçti. 2021 yılının ilk 3 ayında da karamsar ve belirsiz bir hava vardı tüm dünyada. Ancak etkili aşılama kampanyaları, yeni normale alışılması gibi etkenler bu belirsiz havayı küresel çapta dağıtmaya başladı. IMF bile dünya ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 5,5’ten, yüzde 6’ya yükseltti.

Daha fazla

SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. Genel Müdürü – Nadin HAÇERESTUNÇ Röportajı

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

SGS, dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme kuruluşlarındandır. 1878’de İsviçre’de kuruldu ve sunduğu yenilikçi gözetim hizmetleri ile Avrupa tahıl ticaretinin yeni baştan şekillenmesini sağladı. 1933 yılından bu yana da Türkiye’de faaliyet göstermektedir. SGS Türkiye; pek çok sektöre, gözetim, denetim, test ve belgelendirme hizmeti vermektedir. Tarım, Gıda ve Yaşam, Tüketici Ürünleri ve Perakende, Çevre, Sağlık ve Güvenlik, Hükümetler ve Kurumlar, TransitNet, Endüstriyel, Petrol, Gaz ve Kimyasallar, Maden, Belgelendirme alanlarında Türk ekonomisinin kalite, güvenlik ve bütünlüğünü desteklemek adına hizmet vermeye devam ediyoruz. Geniş hizmet ağımız sayesinde ülkenin her köşesinde hizmet vermekte olup; İstanbul, Kocaeli, İzmir, İskenderun, Tekirdağ, Aliağa, Ankara, Zonguldak, Mersin, Basra ve Erbil’de ofislerimiz ve üstün teknolojik ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlarımız bulunmaktadır.

Daha fazla

Pilot Garage Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü – Cihan EMRE Röportajı

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

2011 yılında kurulan Pilot Garage Oto Ekspertiz, Türkiye’de her geçen gün genişleyen bayi ağıyla ekspertiz alanında otomobil ekspertiz/ oto check-up franchise sistemini kurarak, güvenli otomobil alım satımı için uzman sertifikalı ekibiyle, son teknoloji cihazlarla tüketicilere hizmet veriyor. Türkiye genelinde 250’yi aşkın bayisiyle Pilot Garage Oto Ekspertiz olarak bizler, günde ortalama 1.000, ayda 30 bin civarında aracın oto ekspertiz işlemini gerçekleştiren büyük bir aileyiz. 2021 yılında bayi sayımızı 350’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz.

Daha fazla

Küresel Ekonomi ve Piyasalar – Erkin ŞAHİNÖZ

Fed Sıkılaştırmaya Ne Zaman Başlar?

Son toplantıda Fed beklentilerle uyumlu hareket etti. Faiz oranlarında da aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında da değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrasında yaptığı konuşmada Başkan Powell 10 yıllık dolar faizinin yükselmesine sebep olabilecek açıklamalardan uzak durdu. Enflasyonist baskıları kabul etti, yakın vadede enflasyonun yüzde 2,0’ın üzerine çıkabileceğinden dem vurdu ancak yüzde 2,0’ın üzerinde kalıcılaşamayacağını belirtti. Faiz artırımının 2023’ten önce başlamayacağını düşünüyoruz. Daha fazla

Yenileme Fonu İçin Tam Zamanı – Hakan GÜZELOĞLU

Son dönemde yürürlüğe giren finansman gider kısıtlaması uygulaması ve kurumlar vergisi oranı artışı gibi vergisel düzenlemeler nedeniyle şirketlerin vergi yüklerinin arttığını söyleyebiliriz. Vergi kanunlarımızda yer alan yenileme fonu uygulaması özellikle binek otomobil satışlarının daha fazla olduğu dönemlerde operasyonel kiralama şirketlerince düşünülmesi gereken bir vergi öteleme ve finansman uygulamasıdır.

Bu sayede araç satışlarından kaynaklanan karların 2021 yılı özelinde yüzde 25’i kadar daha az kurumlar vergisi ödenmesi anlamına gelmektedir.

Daha fazla

Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerinde Yatırım – Yasemin BEKGÖZ

Serbest bölgeler; yatırımlar ile üretimi teşvik etmek, teknoloji aktarımını sağlamak ve ticareti geliştirmek amacı ile kurulan özel ekonomi bölgeleridir. Gümrük hattının dışında oldukları için, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari bazı düzenlemeler serbest bölgelerde uygulanmaz. Serbest bölgelerde yatırım yapmak kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, gümrük vergisi ve KDV teşviklerinin yanı sıra yerli ve yabancı pazarlara ulaşım imkânı, azaltılmış bürokratik prosedür, stratejik avantaj ve tedarik zinciri imkanlarından yararlanma kolaylığı sağlamaktadır.

Daha fazla

Bir Haksız Rekabet Hali Olarak Kötüleme – Av. Sedat TARLACI

Temel haklar arasında sayılan çalışma ve sözleşme hürriyeti, serbest ticaret hakkı ve rekabet özgürlüğünün temelini oluşturmakta olup anayasada düzenlenmiştir. Bu hakkın beraberinde getirdiği rekabet özgürlüğü, bazı sınırlar dahilinde kural olarak serbesttir. Rakiplerin, tüketicilerin veya piyasanın korunması amacıyla rekabet serbestisine getirilen sınırlandırmalar ise farklı kanunlarda halihazırda kendisine yer bulmaktadır.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Önemli Miktardaki Şirket Varlığı Üzerindeki Tasarruflar – Av. Duygu TURGUT

Anonim şirketlerde önemli miktarda mal varlığı üzerinde işlemler hukuki niteliği itibarıyla Türk Borçlar Kanunu genel hükümleri kapsamında bir hukuki işlemdir. Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkili organ olarak yönetim kurulu, bu işlemleri yapmaya yetkilidir. Her ne kadar kural, yönetim kurulunun şirket nam ve hesabına işlemler yapmaya yetkili organ niteliğinde olması yönünde olsa da belirli bir miktara varan şirket varlıkları, şirketin işleyişi ve devamlılığı bakımından önem arz edebileceğinden, bu miktara varan işlemler Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) istisnai bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. TTK m. 408/2-f uyarınca “önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı”nı konu alan işlemler genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Daha fazla

Top