Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Üyelik Koşulları

Tokkder Üyelik Koşulları

Tüzük Madde 6

1) Asli Üyelik a)(Gerçek Kişiler): Derneğin amaçlarını kabul eden ve araç kiralama faaliyetlerinde bulunan aşağıdaki niteliklere sahip kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üye olacak kişilerin; Türkiye’de araç kiralama faaliyetlerinde bulunup, müstakil bir bürosu ve dernek üyeliğine müracaat tarihinde yaşı 2 yıldan daha eski olmayan, firma veya kuruluş adına kayıtlı- en az 25 adet otomobili bulunan firma ve kuruluşların sahip veya yöneticisi olmaları gerekir. Her kuruluşu bir üye temsil eder. Dernek üyeliği, madde 27’de belirlenen giriş aidatının ödenmesini takiben ve yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

b) (Tüzel Kişiler): Derneğin amaçlarını kabul eden ve araç kiralama faaliyetlerinde bulunan aşağıdaki niteliklere sahip kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üye olacak tüzel kişilerin; Türkiye’de araç kiralama faaliyetlerinde bulunup, müstakil bir bürosu ve dernek üyeliğine müracaat tarihinde yaşı 2 yıldan daha eski olmayan, aynı tüzel kişilik adına kayıtlı en az 25 adet otomobili bulunması gerekir. Her kuruluşu, o kuruluşun Yönetim kurulu başkanı veya Yönetim kurulu başkanının görevlendirdiği bir kişi temsil eder. Dernek üyeliği, madde 27’de belirlenen giriş aidatının ödenmesini takiben ve yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Gerçek kişi üyelik, ancak, gerçek kişinin Derneğe üye olan bir tüzel kişi bünyesinde yer almaması ya da gerçek kişi tacir olması durumunda mümkündür. Dernekte temsil edilen tüzel kişi üyelerin bünyesinde herhangi bir sıfatla görev alan gerçek kişiler derneğe üye olamaz. Derneğin gerçek kişi üyelerinin üyelikten çıkması halinde, eğer bünyesinde görev aldıkları Tüzel kişiler derneğe üyelik başvurusu yapar ise, dernek üyeliğe kabul edecektir. TOKKDER Yönetim Kurulu, gerektiğinde üyelerini ve üye olmak isteyen firmaları Etik Kurallara uygunluk açısından denetleme hakkına sahiptir.

Üyelik ile ilgili belgeler;
Etik Kurallar Dökümanı
TOKKDER Tüzel Kişi Üyelik Başvuru Formu
Üyelik Başvurusu için İstenen Belgeler

Top