Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Misyon / Vizyon / Temel Hedef / Değerler

TOKKDER’in Misyonu

 • Sektör ve TOKKDER üyeleri bazında sürdürülebilir gelişme zeminine oturtarak, sektörün ilkesel, yapısal ve yönetsel makro çerçevesini oluşturmak.
 • TOKKDER üyelerinin kurumsallaşmasına ve müşteri memnuniyeti standartlarını yükseltmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak suretiyle sektörün müşterilerinin haklarını korumak
 • Sektör aktörlerinin ortak sesi ve temsilcisi olarak
  • İlgili devlet kurumları ile iletişimi sağlamak, ilişkileri geliştirmek ve ortak çözümlerin oluşturulmasında aktif rol üstlenmek,
  • İlişkili diğer sektörlerin temsilcisi konumundaki kurumlarla iletişimi sağlamak ve kazan-kazan ilkesi doğrultusunda ilişkileri geliştirmek,
  • Sektörü kamuya tanıtmak, bilinirliğinin artırılmasına, daha fazla talep görmesine ve imajının yükseltilmesine katkıda bulunmak.
 • TOKKDER üyelerinin haklarını korumak ve üyeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra, güç birliğinin geliştirilerek sinerji yaratılmasına aracılık etmek.
 • TOKKDER üyelerinin sürdürülebilir büyümesini ve Türkiye ekonomisine katkısını artırmak için gerekli altyapı ve bağlantıları oluşturmak, bu altyapı ve bağlantılardan üyelerinin yararlanmasını kolaylaştırıcı düzenlemeleri yapmak.
 • Sektörel faaliyetlerin yasal düzenlemelere, özellikle rekabet hukukuna, ticari ve sosyal etik kurallara, tüketici haklarına, doğal yaşamın korunması ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

TOKKDER’in Vizyonu

Ülkemizde, araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren herkesin (tüm aktörlerin) üye olmayı arzu edeceği, yasa koyucunun ve sektörümüzle ilgili yasal mevzuatta düzenleme yapmaya yetkili kuruluşların danışma gereksinimi duyacağı referans kuruluş ve şemsiye meslek örgütü haline gelmek.

Bu amaç doğrultusunda, genel olarak;

 • Üyelerine, operasyonel faaliyetlerinde katma değer yaratacak dijital çözümler, verimlilik tabanlı sistemler, yerel-ulusal-uluslararası iş ve güç birliği altyapıları, nitelikli eleman yetiştirme ve insan kaynakları portföyünü geliştirme gibi programlar sunarak, üyelerinin sürdürülebilir kazançlar elde etmeleri ve geleceğe hazırlanmaları için olanak sağlamak.
 • Sunulan hizmetlerin müşteri beklentilerine, yerel ve global piyasa ihtiyaçlarına, insan ve doğal yaşam haklarına, devlet politikalarına, rekabet düzenlemelerine ve her türlü yasal mevzuata uygun olarak sürdürülebilmesi için makro araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek.
 • Sektörün kalite standartlarının geliştirilmesine ve ülke ekonomisine katkısının artırılmasına yönelik düzenlemelere katkıda bulunmak.

TOKKDER’in Temel Hedefi

Sektörün ve sektör temsilcilerinin haklarını en etkin şekilde koruyan, getireceği çözümler ve sağlayacağı olanaklarla çekim gücü oluşturan, etkili lobi faaliyetleri yürüten, aynı konuda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak daha güçlü bir meslek örgütü olmak.

TOKKDER Değerleri

 • Yüksek katma değer
 • Güven ve güvenlik
 • Çevre duyarlılığı
 • Kalitenin korunması ve geliştirilmesi
 • Sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik
 • Çağdaş uygulamalara uyum
 • Dijital dünyaya entegrasyon
 • Dayanışma, iş ve güç birliği
 • Ülke ekonomisine katkı
 • Her türlü yasal mevzuata uyum sağlanması
Top