Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Leaseurope

TOKKDER’ın Leaseurope Üyeliği

Leaseurope, Avrupa’da 31 ülkeden leasing, kısa dönem kiralama ve operasyonel kiralama konularında faaliyet gösteren kuruluşların toplandığı 42 derneğin üye olduğu bir federasyondur. Avrupa çapında sektörün geliştirilmesi, sorunlarının değerlendirilmesi ve bu sorunlarla ilgili lobi faaliyetlerinin organize edilmesinin yanında, istatistikler, üyeler arası bilgi ve tecrübe paylaşımı gibi konularda önemli bir platform oluşturmaktadır. Araç güvenliği, dolandırıcılık ve kara para aklanmasının engellenmesi, leasing muhasebesi, vergilendirme, ticari araç kiralaması, çevre dostu teknolojilerin kullanılması, filo yönetimi gibi konularda Leaseurope’un düzenli konferansları ve uluslararası çalışma grupları bulunmaktadır. TOKKDER’in Leaseurope üyeliği, Avrupa ile entegrasyon sürecinde olan Türkiye’de gerek kısa dönem gerekse operasyonel kiralama sektörlerine önemli kazanımlar sağlayacaktır. Gelişmekte olan Türkiye pazarının sağlıklı büyümesinde, en iyi uygulamaların ülkemize adapte edilmesinde bu üyeliğin yararları görülecektir. Avrupa Birliği içerisinde leasing ve araç kiralamasıyla ilgili düzenlemelerde Leaseurope önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de benzer düzenlemeler oluşturulurken de AB uygulamalarına bakılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında da sektör adına önemli bir kazançtır. AB Ülkeleri’nde gerek kamu gerekse de özel sektörde operasyonel kiralama AB mevzuatı tarafından özellikle ticari araçlar için teşvik edilen bir finansman ve sahiplik yöntemi olup Leaseurope’un bu konu ile ilgili çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. TOKKDER vasıtası ile de benzer uygulamalar ile gerek kamu sektörünün gerekse de özel sektörün verimliliğinin artması TOKKDER’in öncelikleri arasındadır.

Top