Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Başkan’ın Mesajı

Araç kiralama sektörünün ülkemizdeki çatı derneği TOKKDER, ülke ekonomimize ve üyelerinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak için tüm enerjisi ile 22 yıldır çalışmaya devam ediyor ve birçok faaliyete imza atıyor.

Derneklerin belki de en önemli görevinin aktif lobi faaliyeti yürütmek olduğunu düşünürsek, biz de bu alanda önemli çalışmalar içerisindeyiz. Sektörümüzü ilgilendiren her türlü mevzuat çalışmasında aktif rol almaya özen gösteriyor, sektörümüzün menfaatlerini koruyacak düzenlemelerin yapılması için büyük çaba sarf ediyoruz. İlgili devlet kurumlarına, bakan ve üst düzey bürokrat seviyesinde sektörümüzü, faaliyetlerimizi, ülke ekonomisine sağladığı katkıyı ve devlet kurumlarından beklentilerimizi anlatmaya her daim devam ediyoruz. Yeni dönemde İTO, Sanayi Odaları, OYDER, OSD ve ODD başta olmak üzere meslek örgütleri ile yakın temas kuracak, olası güç ve işbirlikleri ile sektörümüze fayda sağlamak için sinerji yaratacağız. Bunun yanında özellikle günlük kiralama sektörünün Anadolu’daki temsilcileri ile daha yakın ilişki kuracak ve derneğimizin etkinliğini artırmak için “Bölgesel Toplantılar “ düzenleyerek daha kucaklayan bir meslek örgütü olmak için çalışacağız.

Lobi çalışmalarımızın yanı sıra sektörümüzün tanıtımı için de birçok çalışmamız bulunuyor. Sektörümüzle ilgili haberlerin periyodik olarak otomotiv ve ekonomi basınında yer alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Derneğimizin yayın organı olan Filo ve Rent a Car Dergisi ise, uzun dönem, günlük ve saatlik araç kiralama kuruluşlarının (Araç paylaşım iş modelleri) ve bu kuruluşların tedarikçilerinin ve müşterilerinin bir araya geldiği bir platform yaratmaya devam ediyor. Üyelerimiz ve sektörümüzün tüm paydaşları sektörle ilgili gelişmeleri dergimiz aracılığıyla takip etme fırsatı buluyor.

TOKKDER, sektörün tüm paydaşları nezdindeki farkındalığını artırmak üzere araştırmalarda yapıyor. Yılda 4 kez yayınladığımız operasyonel araç kiralama sektörünün gelişimine ışık tutan “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu” bu alandaki çalışmalarımızın başlangıcı niteliğinde. Önümüzdeki dönemde araç kiralama sektörüne ve tüm paydaşlarına fayda sağlayacak yeni 2 araştırmanın da devreye gireceğini müjdelemek isterim.

TOKKDER’in Leaseurope üyeliği ise, Avrupa ile bütünleşme sürecinde olan Türkiye’de gerek kısa dönem gerekse uzun dönem araç kiralama sektörüne önemli kazanımlar sağlıyor. Gelişmekte olan Türkiye pazarının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde büyümesinde, en iyi uygulamaların ülkemize adapte edilmesinde bu üyeliğin yararları görülüyor. Avrupa Birliği içerisinde leasing ve araç kiralama ile ilgili düzenlemelerde Leaseurope önemli bir rol oynuyor, kararlara etki ediyor. Türkiye’de benzer düzenlemeler oluşturulurken de AB uygulamaları da dikkate alınıyor. Bu açıdan bakıldığında da TOKKDER’in Leaseurope üyeliği sektör adına önemli bir kazançtır.

Rekabetçi ekonomik koşullar, dijitalleşme ve artan sosyal kaygılar günümüzde yeni yaşam stillerinin doğmasına yol açıyor. Son yıllarda tüketici alışkanlıklarına da yansıyan bu değişim birçok yeni kavramı da hayatımıza soktu. Artık nüfusun yarısından fazlasının şehirlerde yaşadığı bir dünyadayız. Artan şehirleşme ile farklı ulaşım ihtiyaçları doğuyor. Bu ihtiyacın karşılanması için farklı akımlar ortaya çıkıyor. Genelleme yaparsak, araç sahipliği artık yeni kuşak için öncelikler arasında yer almıyor. Avrupa ve Amerika’da “Y” nesli bir süredir araç sahipliği yerine kiralama sistemini tercih ediyor. Artık araca sahip olmak yerine sadece ihtiyaç olduğu süre kadar aracı kullanmaya olanak veren modellere ilgi artıyor. Gelecekte ise enerji tasarrufu her zamankinden daha fazla ön planda olacak; sürdürülebilir teknolojilere daha çok yatırım yapılacak; kademeli olarak önce tam elektrikli sonrasında da otonom araçları hem paylaşım hem de araç kiralama sektöründe kullanıyor olacağız. Araç kiralama sektörü olarak gelişimi sadece takip etmemeli bilakis içinde yer almalı, yeni akımlara uygun yeni hizmet modelleri geliştirmeliyiz.

İnan EKİCİ

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı

Top