Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Alternatif Mobilite Çözümleri ve Modelleri Ortaya Çıkıyor – İnan EKİCİ

Evet, belki pandemi bitmedi, ama bizi tanımlamasına daha fazla izin vermemeliyiz diye düşünüyorum. Tüm öğrenimlerimizi cebimize koyduk, şimdi yeni deneyimler için yeni cepler diktiğimiz yaşam üniformalarımızla kendimizi, çevremizi, işletmelerimizi ve ülkemizi kalkındırmaya odaklandık.

Günümüzün ‘yeni normal’ veya pandemi sonrası koşullarında, büyümenin ve rekabetçiliğin yolu her zamankinden daha çok dijitale yönelmekten geçiyor. Araç kiralamada daha dijital bir dünya halihazırda hayata geçmeye başlamıştı. Firmalar daha az temasla, elektronik ortamda satın alma yapılabilen süreçleri tasarlıyordu. Daha fazla

Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teşvikleri – Hakan GÜZELOĞLU

Operasyonel kiralama şirketleri müşterilerine sundukları hizmetleri çeşitlendirmek ve hizmetlere ulaşım kolaylığını sağlayabilmek hem de faaliyetlerinin yürütülmesi sırasındaki operasyonel yükün kolaylaştırılması amacıyla kendi bünyelerinde araştırma geliştirme ve teknoloji faaliyeti olarak nitelendirebileceğimiz yazılım ve uygulamalar geliştirebilmekte.

Ar-Ge faaliyeti yürütmek isteyen şirketlerin farklı teşvik ve desteklerden faydalanma imkânı bulunuyor.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Özel Denetçi Atanması – Av. Duygu TURGUT

Anonim şirketler, esasen yönetim kurulu ve/ veya şirket çalışanları tarafından idare edildiklerinden, pay sahipleri her zaman şirketin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi sahibi olamayabilirler. Bu itibarla, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) çerçevesinde pay sahiplerine tanınan haklardan biri de, şirketin belirli faaliyetlerinin özel olarak denetlenebilmesi için özel denetçi atanmasını talep edebilme hakkıdır. Bu kapsamda pay sahibi, şirketin hukuki veya operasyonel faaliyetleri konusunda bağımsız ve uzman bir denetçi tarafından aydınlatılabilecek ve pay sahipliği haklarını bu bilgiler ışığında kullanabilecektir. Bu makalemizde, anonim şirketlerde özel denetçi atanmasının ön şartları, hukuki sonuçları ve özel denetim kurumunun işleyişinden bahsedilecektir.

Daha fazla

İkinci El Araç Ticaretinde Satış Kısıtlaması – Kemal OKTAR

Geçtiğimiz aylarda, bazı işletmeler tarafından çok sayıda satın alınan sıfır araçlara plaka çıkarıldıktan sonra daha yüksek fiyatlarla satılması şeklinde ikinci el sıfır araç ticaretinden kaynaklanan fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınacağı dile getirilmekteydi.

Nitekim 16 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin, sıfır olarak satın aldığı ve 16 Ağustos 2022 tarihinden sonra trafiğe ilk tescilini yaptırdığı otomobil ve arazi taşıtlarını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmedikçe satamayacağı yönünde geçici madde ihdas edildi. Daha fazla

Negatif Eşleme Yükümlülüğü Rekabet Kurumu’nun Merceği Altında – Özlem BAŞIBÖYÜK & Selim TURAN & Yüksel Talip ÖZBEK

Giriş

Rekabet hukuku alanında son zamanlarda yaşanan en dikkat çekici gelişmelerin başında, Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret A.Ş. (“Modanisa”) tarafından gerçekleştirilen menfi tespit/muafiyet başvurusu kapsamında “negatif eşleme yükümlülüğüne” yönelik yaptığı değerlendirmeler gelmektedir. Rekabet Kurulu, söz konusu kararda (“Modanisa Kararı” veya “Karar”) [1], ilgili teşebbüsler arasında akdedilen ve “negatif eşleme yükümlülüğüne” dair hükümler içeren sulh sözleşmelerinin (“Sözleşme”) rekabet hukuku bakımından sakınca teşkil ettiği ve bu nedenle Sözleşme’ye menfi tespit belgesi verilemeyeceği kanaatine varmıştır.

Daha fazla

Uyuşmazlık Çözümünde Sigorta Tahkim Komisyonu’nun Avantajları – Av. Sedar TARLACI

Yargılamanın uzaması adalete geç ulaşılmasına neden olmaktadır ve geç gelen adaletin ne yazık ki pek de adil olmadığı ortadadır. Yargılama süresince işleyen faiz, enflasyon karşısında düşük kalırsa; yargılama sonucu hükmedilen tazminat tutarı gün sonunda alım gücü bakımından davacının zararını tam olarak karşılayamamaktadır ve yargılama süresi uzadıkça mağduriyet giderek artmaktadır.

Bu yazımızda; mahkemeler ile karşılaştırıldığında uyuşmazlıkları oldukça hızlı sonuçlandıran, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından birisi olan Sigorta Tahkim Komisyonu (“STK”)’ndan ve STK’nın avantajlarından bahsedeceğiz.

Daha fazla

Kiralama Sektörü Birçok Faydayı Bir Arada Sunuyor – İnan EKİCİ

İçinde bulunduğumuz dönemde birçok sektör makroekonomik gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında daraldı.

Otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulması araç kiralamaya olan talebe de yansıyor. Bununla birlikte, tedarik zincirindeki aksaklıklar araç kiralama şirketlerinin de ihtiyaç duyduğu araçlara erişimini zorlaştırıyor; büyüme potansiyeli olmasına rağmen sektör, arzu edilen araç filosu büyüklüğüne ulaşamıyor.

Daha fazla

MAKALE Yatırım Fonlarının Kurumlar Vergisi Avantajı – Hakan GÜZELOĞLU

Bu yazımızda yatırım fonlarına ilişkin Ocak ve Nisan 2022 tarihlerinde getirilen yeni düzenlemeler hakkında genel bilgi vermek ve yatırım fonlarından elde edilen gelirlerin kurumlar için vergisel avantajını değerlendirmek istedik.

Yatırım fonu nedir?

Yatırım fonları inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlıkları olup kurumlar vergisi uygulamasında tam mükellef sayılmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereği yatırım fonları inançlı mülkiyet esasına göre yatırımcılardan katılma belgesi karşılığında para toplayarak bu fonları sermaye piyasası araçları ve diğer yatırım enstrümanlarına yatırım yapan bir mal varlığıdır.

Daha fazla

Türk Hukukunda Senede Bağlanmamış Payın Devri – Av. Duygu TURGUT

Giriş

Türk hukukunda pay nama ya da hamiline yazılı olabilmekte, pay hamiline yazılı ise pay senedinin çıkarılması gerekmektedir. Anonim şirketlerde sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde ise yirmide birini oluşturan pay sahiplerini ifade eden azlığın istemde bulunması durumunda ise nama yazılı hisseler için de pay senedi bastırılabilir. Bu bakımdan Türk Ticaret Kanunu uyarınca payın senede bağlanması kısmen de olsa zorunlu tutulmuştur. Daha fazla

Arama Motorunda Rakibin Ticari Unvanına Reklam Verilmesi – Av. Dr. Nazım Can IŞIKTAÇ

Google’ın, Google Ads platformundan sağladığı reklam geliri 2021 senesinde 209 Milyar Amerikan Doları seviyesinde gerçekleşmiştir[1]. Google’ın, söz konusu reklam gelirlerinin çok büyük kısmı arama reklamı (search advertising) üzerinden elde edilmektedir ve Google’ın arama motoru sektöründe yüzde 90’lık bir pazar payı olduğu söylenmektedir. Tüm bunlar söz konusu mecranın önemini ve ticari fonksiyonunu gözler önüne sermektedir.

Daha fazla

Top