Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Dijital Satış ve Pazarlama Kanalları Giderek Öne Çıkıyor – İnan EKİCİ

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital kanallar ve sosyal medyanın etkisi daha da arttı. Araç kiralama sektörü de bu değişimden etkilendi, zaten var olan teknoloji kullanımı ve hayatımıza hızla giren dijitalleşme sonucu ivme kazandı. Yaygınlaşmaya başlayan araç kiralama uygulamaları, çevrim içi rezervasyon yapabilme imkânı, müşterinin ihtiyaçlarına çözüm sağlama yönünde katma değer sağladı. Bununla birlikte çevrim içi platformlar aynı zamanda müşteriye yeni bir deneyim ve konfor alanı da sundu. Artık uzun dönem kiralamada çevrim içi olarak istediğiniz aracı seçme ve değiştirme dönemi başladı, kısa dönem kiralamada ise çevrim içi rezervasyon ve ödeme yaygınlaştı, ofislerde de bekleme süresini kısaltan dijital imza uygulaması kullanılıyor.

Daha fazla

Türkiye ve Dünya Ekonomisinin Görünümü – Erkin ŞAHİNÖZ

Dünya ekonomisinde 2023’ün ikinci yarısında nasıl bir seyir bekliyorsunuz?

FED’in agresif faiz artışlarının yol açtığı yavaşlama döneminin ardından küresel ekonomi Mayıs ve Haziran aylarında da güçlü büyümesini sürdürdü. Büyümenin bölgesel olarak yeknesak olduğunu görüyoruz. ABD, Euro Bölgesi ve Çin’in yanı sıra Orta Doğu’da da ekonomik aktivite hızlı bir şekilde genişliyor. Ancak aşağıdaki grafiklerde de görüldüğü gibi dünya genelinde büyümenin lokomotifi hizmetler sektörü. Tüm bölgelerde imalat sektörünün uzun zamandır daralma bölgesinde olduğunu biliyoruz. Peki bundan sonrası için ne bekliyoruz?

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları – Av. Duygu TURGUT

1. Giriş

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca anonim şirketler kural olarak yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur ve yönetim kurulu ve yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Bu bakımdan, kar sağlama amacı güden anonim şirketlerin varlık amaçlarını sürdürebilmelerinde iyi bir yönetimin payı yadsınamaz. Halihazırda yönetim kurulu toplantılarına katılmak ve oy kullanmak gibi kişisel hakları bulunan yönetim kurulunun en iyi şekilde ve nitelikli kimselerden oluşturulması ise yönetim kuruluna yeterli mali haklar sağlamakla mümkün olabilecektir. Zira şirketin pay sahipleri, alacaklıları ve çalışanları için en doğru kararları almak suretiyle şirketi başarılı bir şekilde yöneten bir kurul oluşturulması için bu kimselerin teşvik edilmeye ihtiyacı vardır; bu teşvik ise mali haklar yoluyla sağlanabilir.

Daha fazla

Müzayede Yoluyla Yapılan Satışlarda KDV İkilemi – Hakan GÜZELOĞLU

Son dönemde internet siteleri aracılığı ile birçok mal hatta otomobil alınıp satılabilmektedir. Esas itibarıyla bu siteler alıcı ile satıcının sanal ortamda bir araya gelmesini sağlamaktadır. Müzayedenin varlığı için fiziki bir mekânın bulunması zorunlu olmadığından, gerekli şartların oluşması halinde sanal ortamdaki açık artırma suretiyle yapılan satışlar da müzayede mahallinde yapılan satışlar kapsamında değerlendirilmektedir.

Daha fazla

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri – Celal ÖZCAN

İşçi ve işverenlerin çalışma mevzuatından kaynaklanan pek çok hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Dinlenme hakkı da bunlardan biridir.

“Dinlenme Hakkı” Anayasa ile güvence altına alınmış haklardandır. Anayasamızın 50. Maddesi “Dinlenmek çalışanların hakkıdır” ifadesine yer verdikten sonra, yıllık izin hakkı ile hafta tatili ve bayram tatili haklarını ayrıca vurgulamıştır.

Daha fazla

Online Platformlar Üzerinden Yapılan Satışların Kısmen Kısıtlanmasına Rekabet Kurulu Tarafından Yeşil Işık – Caner K. ÇEŞİT & Alper KARAFİL & Miraç Mert KARAKAŞ

Bilindiği üzere, bilhassa nihai tüketiciler nezdinde önemli harcamalardan birine tekabül eden beyaz eşya sektörü, diğer ülkelerin rekabet otoritelerinin olduğu gibi Rekabet Kurulu’nun da markajında olan sektörlerden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, 2021 yılında Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin (“Arçelik”) de dahil olduğu altı beyaz eşya üreticisinin, yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verilmişti.

Daha fazla

Akıllı Sözleşmeler ve DAO – Av. Sedat TARLACI

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte makinaların her geçen gün akıllı, daha akıllı hale geldiğine şahit oluyoruz. Akıllı telefon, akıllı ev, akıllı saat ve daha nicesi buna örnek olarak verilebilirken hukuk alanında da akıllı sözleşmelerden artık bahsedebiliyoruz. Peki nedir bu akıllı sözleşme? Bu yazımızda, blokzincir teknolojisi ile birlikte tekrar gündeme gelen akıllı sözleşmeleri, birçok akıllı sözleşmenin bir araya gelmesiyle oluşan merkeziyetsiz otonom organizasyonları [Decentralized Autonomous Organization (“DAO”)] ve bir DAO örneğini inceleyeceğiz.

Daha fazla

Yeşil Dönüşüm Hepimiz İçin Bir Sorumluluk – İnan EKİCİ

İklim krizinin ekonomik ve sosyal düzen üzerindeki olumsuz etkilerini direkt olarak tecrübe ediyoruz ve bu durumun gezegenimiz için varoluşsal bir tehdit olduğunun farkındayız. Buna paralel olarak son yıllarda yaşanan olumsuz jeopolitik gelişmeler ve artan kutuplaşma sebebiyle enerji krizinin küresel gündemin en üst sıralarında yer aldığı bir dönemdeyiz.

Bugün şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri, finansmandan yatırıma ve tüketici beklentisine kadar birçok alanda başarı için belirleyici bir rol oynuyor. Dolayısıyla sektör fark etmeksizin tüm şirketlerin hızla net sıfır hedeflerini belirleyerek emisyonlarını azaltması ve yeşil dönüşümünü hızlandırması oldukça kritik.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi – Av. Duygu TURGUT

Sermayesi paylara bölünmüş, anonim şirketlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki adet zorunlu organı bulunmaktadır. Genel kurul şirketin karar organı olarak hareket etmekle birlikte yönetim kurulu şirketin idaresi ve temsilinden sorumludur. Şirketin idaresi ve temsilinden sorumlu olan yönetim kurulunun karar organı olarak hareket eden genel kuruldan farklı olarak sorumluluğu bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin TTK’nın 369. maddesi gereği görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun olarak gözetmek zorundadır. Yönetim kurulu üyelerinin bu sorumluluğu, karar organı olan genel kurulun ibra kararı ile kaldırılabilmektedir. Şirketin icra organı olmaları bakımından ibra kararı ile kural olarak yönetim kurulu organ olarak değil, yönetim kurulu üyesi sıfatı ile bu organı oluşturan üyelerin sorumluluklarının kaldırılması söz konusu olmaktadır.

Daha fazla

Top