Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Sektörümüz Mobilite İhtiyacını Karşılayan Çözüm Ortağına Dönüşüyor – Kağan YAŞA

Mega trendlerin etkisi ile artan şehirleşme, trafik yoğunluğu ve seyahatler, araç kiralama şirketlerini sadece motorlu araç kiralama hizmeti veren kuruluşlar olmaktan çıkarıp müşterilerinin her türlü mobilite ihtiyacını karşılayan çözüm ortağı ve ekosistem paydaşı olmaya yönlendiriyor. Teknoloji de mobilite çözümleri için artan oranda kullanılıyor. Bunun yanı sıra, Covid-19 salgını sonrası bireylerin izole ve hijyenik ulaşım ihtiyacıyla birlikte şehir içi ulaşımda toplu taşımaya ve şehirler arası yolculuklarda uçak, tren ve otobüs taşımacılığına olan talebin bir bölümü araç kiralama ve araç paylaşımına kaydı. Daha fazla

Yüce Auto Škoda Genel Müdürü – Zafer BAŞAR Röportajı

2024 yılı için dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede otomotiv sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Kısa ve orta vadede dünya ekonomisi, önemli bir belirsizlik döneminden geçiyor. Dış ticaret ilişkileri, jeopolitik gelişmeler ve devam eden savaşlar gibi faktörler, ekonomik projeksiyonları etkiliyor. Türkiye ekonomisi de ister istemez iç ve dış faktörlerin etkileşimi altında seyrediyor. Otomotiv sektörüne baktığımızda ise yakın vadede elektrikli ve hibrit araçların payının artması bekleniyor. Yenilikçi teknolojilere, otonom sürüş sistemlerine ve sürdürülebilir üretim modellerine odaklanma süreci devam ediyor.

Daha fazla

Ekonomik Görünüm ve Şirketlerin Nakit Döngü Yönetimi – Erkin ŞAHİNÖZ

FED’e yönelik “kısa” ve “uzun” vadeli” beklentiler

ABD’de özellikle arz şoklarının yol açtığı yüksek enflasyon son aylarda belirgin bir şekilde geriledi. Her ne kadar FED’in arzuladığı yüzde 1,5- 2,5 bandında olmasa da mevcut faiz düzeyi ile mevcut enflasyon düzeyi FED’in faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceğine işaret ediyor. Enflasyonun yüzde 3,0 bölgesinin altına inememesi ise FED’in ilk hamlesinin biraz gecikmesine yol açacak. (Grafik 1)

Daha fazla

Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet – Av. Duygu TURGUT

1. Giriş

Rekabet, işletmelerin verimliliğini artırması, yenilikleri teşvik etmesi ve tüketicilere sunulan seçeneklerin artmasına sebep vermektedir. Sağlıklı bir rekabet ortamından hem işletmeler hem de tüketiciler fayda görecektir. Rekabet bozulmadığında tüketiciler daha uygun fiyatlı seçeneklere erişme imkânı bulacaktır ve piyasadaki ürün ve hizmetlerin kalitesi artacaktır. Rekabet haksız hale geldiğinde ise işletmeler, rakiplerine zarar vermek veya tüketicileri yanıltmak için çeşitli eylemlere başvururlar.

Daha fazla

İkinci El Binek Otomobil Tesliminde Düşük Oranlı KDV Uygulanabilir mi? – Hakan GÜZELOĞLU

İkinci el binek otomobillerin operasyonel kiralama şirketlerince alımı ve satımı Katma Değer Vergisi uygulamaları açısından dikkat edilmesi gereken bir husustur. Binek otomobilin “company car” yani şirket aracı mı olduğu, otomobili alan ve/veya satanın KDV’yi indirim hakkı bulunan bir şirket mi olduğu yoksa vergi mükellefi bile bulunmayan gerçek kişi mi olduğu uygulanacak olan KDV oranı açısından belirleyici faktördür.

Daha fazla

SGK Prim Ödemesi 1 Gün Gecikirse Ne Olur? – Celal ÖZCAN

Sosyal güvenlik sistemimizin temel finansman kaynağını sigorta primleri oluşturmaktadır. Sistemin sürdürülebilirliği açısından sigorta primlerinin süresinde tahsili önem arz etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bütçe açıklarının artmasıyla bu husus günümüzde daha da önemli hale gelmiştir.

Bu çerçevede, gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda, gerekse başka kanunlarda sigorta primlerinin yasal sürede ödenmesini sağlamaya yönelik çeşitli tedbirler öngörülmüştür.

Daha fazla

Otomotiv Sektörüne Yönelik Ön Araştırmada Gerekçeli Kurul Kararı Yayımlandı – Muhammed Safa UYGUR & Beyza TİMUR & Ali KATOĞLU

Rekabet Kurulu (“Kurul”), hafif ve orta sınıf ile ağır vasıta ticari araç sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) 4. maddesini ihlal edip etmediğine yönelik 2023 yılının Mart ayında başlattığı ön araştırmayı 17 Ağustos 2023 tarihinde ihlal tespitinde bulunmaksızın sonuçlandırmıştı. Daha fazla

İşletenin Değiştiği Durumda Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısının Sigorta Ettirene Rücu Talebi – Av. Sedat TARLACI

Uzun süreli kira sözleşmesi nedeniyle işletenin değiştiği bir durumda, zorunlu mali sorumluluk sigortacısının rücu talebi sigorta ettirene mi, yoksa işletene mi yöneltilecektir? Mevcut durumda bu soruya verilebilecek cevap sigorta ettirendir. Oysaki bu soruya verilmesi gereken cevabın işleten olması gerektiği görüşündeyiz.

Daha fazla

Hedefimiz, Araç Kiralama ve Mobilite Sektörünü Daha İleriye Taşımak – Kağan YAŞA

8 Mart 2024’de, uyum ve dostluk içinde gerçekleştirdiğimiz 22. Olağan TOKKDER Genel Kurul Toplantısı’nda, 2 yıl boyunca derneğimizin yönetim, denetim ve disiplin kurullarında yer alacak üyelerini belirledik. Gösterdikleri güven için üyelerimize şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor, dernek kurullarımızın yeni üyelerini tebrik ediyorum. Derneğimize bugüne kadar emek vermiş olan tüm üyelerimize ayrıca minnetlerimi sunuyor, özverilerinden ve çalışmalarından ötürü kutluyorum.

Daha fazla

Ekonomik Görünüm ve Şirketlerdeki Bilanço Yönetimi – Erkin ŞAHİNÖZ

ABD ekonomisinin dünya ticaretindeki payı yüzde 10, küresel ekonomideki payı ise yüzde 25 düzeyinde bulunuyor. Buna mukabil, dünya ticaretinin yaklaşık yarısı dolar üzerinden dönüyor. Merkez bankaları rezervlerinin de yaklaşık yüzde 60’ı dolar cinsinden varlıklarda tutuluyor. Doların yabancı para işlemlerindeki payı ise neredeyse yüzde 90’larda bulunuyor. Bu gözlükle bakıldığında küresel ekonominin rezerv parası konumundaki dolarda faizin nasıl şekilleneceği her şeyden çok daha önemli oluyor.

Daha fazla

Top