Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Operasyonel Kiralama İşlemlerine Özel Durumlar – Hakan GÜZELOĞLU

Öteden beri, vergi uygulamalarında operasyonel kiralama ile finansal kiralama arasındaki keskin çizginin bir türlü çizilemediğini söyleyebiliriz. Sözleşmeleri, risk ve yarar paylaşımları ve ek hizmetleri ile birbirinden tamamen farklı bu iki kiralamanın normalde karıştırılmaması gerekir. Biraz da Vergi İdaresince yapılan düzenlemelerin, verilen yazılı görüşlerin de durumu daha karmaşık hale getirdiğini söyleyebiliriz.

Daha fazla

Uzlaşırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular – Recep BIYIK

Uzlaşma nedir?

Uzlaşma, Mali İdare bakış açısıyla, gelecekte tahsili olası vergi alacağının, hemen ve olabildiğince yüksek bir kısmının veya tamamının tahsilini amaçlayan bir müessese. Vergi yükümlüsü açısından tanımın biraz değişmesi gerek: Ödenme riski olan bir borcun, olabildiğince küçük bir kısmının bir an önce ödenerek belirsizliğin en az maliyetle ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir düzenleme.

Daha fazla

Rekabet Kurulu İşgücü Piyasaları Soruşturmasında Son Sözü Söyledi – Ertuğrul Can CANBOLAT & Muhammed Safa UYGUR & Su Başak SATIR

İşgücü piyasalarında etkin rekabetin tesisi, son yıllarda dünya çapında tüm rekabet otoritelerinin gündemine ön sıralardan girmiş; bu kapsamda işveren rekabetini sınırlayıcı olabilecek uygulamalar rekabet otoriteleri tarafından çok ciddi bir şekilde mercek altına alınmıştır. Özellikle de teşebbüslerin birbirlerinden çalışan istihdam etmeyeceklerine yönelik teşebbüsler arası centilmenlik anlaşmaları, çalışanların maaş, ücret ve/veya yan haklarının sabitlenmesine yönelik teşebbüsler arası anlaşmalar, işgücü piyasalarına yönelik maaş, ücret, yan haklar, zamlar, primler vb. hususlarda rekabete hassas bilgilerin teşebbüsler arasında doğrudan veya dolaylı bir şekilde değişimi, işverenin işgücü pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanması gibi eylemler rekabet otoriteleri tarafından cezalandırılmaya başlanmıştır. Rekabet Kurulu da işgücü piyasalarına yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) ihlal edildiği iddialarına yönelik olarak Nisan 2021’de emek piyasalarını odağına alan bir soruşturma başlatmış; Kurul, Ağustos 2023’te sona eren soruşturma sonucunda 16 şirkete toplamda yaklaşık olarak 152 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulamıştır.

Daha fazla

Yatırım Süreçlerinde Primli Pay İhracı Yöntemi ile Pay Edinimi – Av. N. Can IŞIKTAÇ

Yatırımcının bir şirkette pay edinmek istemesi, ancak pay edinim bedelini paydaşlara değil de, şirkete yatırım olarak koymayı tercih etmesi, özellikle start-up yatırımlarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Nitekim, start-up’larda (start-up’ın içinde bulunduğu sürece bağlı olarak) ya tasarlanan işi başlatmak ya da büyütmek (scale-up) için dış kaynaklardan sağlanacak yatırıma ihtiyaç bulunmaktadır. Yatırımcı ise bu noktada şirkete finansman sağlayıp, ileride şirketin paylarının değerlenmesi halinde bundan getiri elde etmek ister.

Daha fazla

Dijital Satış ve Pazarlama Kanalları Giderek Öne Çıkıyor – İnan EKİCİ

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital kanallar ve sosyal medyanın etkisi daha da arttı. Araç kiralama sektörü de bu değişimden etkilendi, zaten var olan teknoloji kullanımı ve hayatımıza hızla giren dijitalleşme sonucu ivme kazandı. Yaygınlaşmaya başlayan araç kiralama uygulamaları, çevrim içi rezervasyon yapabilme imkânı, müşterinin ihtiyaçlarına çözüm sağlama yönünde katma değer sağladı. Bununla birlikte çevrim içi platformlar aynı zamanda müşteriye yeni bir deneyim ve konfor alanı da sundu. Artık uzun dönem kiralamada çevrim içi olarak istediğiniz aracı seçme ve değiştirme dönemi başladı, kısa dönem kiralamada ise çevrim içi rezervasyon ve ödeme yaygınlaştı, ofislerde de bekleme süresini kısaltan dijital imza uygulaması kullanılıyor.

Daha fazla

Türkiye ve Dünya Ekonomisinin Görünümü – Erkin ŞAHİNÖZ

Dünya ekonomisinde 2023’ün ikinci yarısında nasıl bir seyir bekliyorsunuz?

FED’in agresif faiz artışlarının yol açtığı yavaşlama döneminin ardından küresel ekonomi Mayıs ve Haziran aylarında da güçlü büyümesini sürdürdü. Büyümenin bölgesel olarak yeknesak olduğunu görüyoruz. ABD, Euro Bölgesi ve Çin’in yanı sıra Orta Doğu’da da ekonomik aktivite hızlı bir şekilde genişliyor. Ancak aşağıdaki grafiklerde de görüldüğü gibi dünya genelinde büyümenin lokomotifi hizmetler sektörü. Tüm bölgelerde imalat sektörünün uzun zamandır daralma bölgesinde olduğunu biliyoruz. Peki bundan sonrası için ne bekliyoruz?

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları – Av. Duygu TURGUT

1. Giriş

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca anonim şirketler kural olarak yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur ve yönetim kurulu ve yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Bu bakımdan, kar sağlama amacı güden anonim şirketlerin varlık amaçlarını sürdürebilmelerinde iyi bir yönetimin payı yadsınamaz. Halihazırda yönetim kurulu toplantılarına katılmak ve oy kullanmak gibi kişisel hakları bulunan yönetim kurulunun en iyi şekilde ve nitelikli kimselerden oluşturulması ise yönetim kuruluna yeterli mali haklar sağlamakla mümkün olabilecektir. Zira şirketin pay sahipleri, alacaklıları ve çalışanları için en doğru kararları almak suretiyle şirketi başarılı bir şekilde yöneten bir kurul oluşturulması için bu kimselerin teşvik edilmeye ihtiyacı vardır; bu teşvik ise mali haklar yoluyla sağlanabilir.

Daha fazla

Müzayede Yoluyla Yapılan Satışlarda KDV İkilemi – Hakan GÜZELOĞLU

Son dönemde internet siteleri aracılığı ile birçok mal hatta otomobil alınıp satılabilmektedir. Esas itibarıyla bu siteler alıcı ile satıcının sanal ortamda bir araya gelmesini sağlamaktadır. Müzayedenin varlığı için fiziki bir mekânın bulunması zorunlu olmadığından, gerekli şartların oluşması halinde sanal ortamdaki açık artırma suretiyle yapılan satışlar da müzayede mahallinde yapılan satışlar kapsamında değerlendirilmektedir.

Daha fazla

Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri – Celal ÖZCAN

İşçi ve işverenlerin çalışma mevzuatından kaynaklanan pek çok hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Dinlenme hakkı da bunlardan biridir.

“Dinlenme Hakkı” Anayasa ile güvence altına alınmış haklardandır. Anayasamızın 50. Maddesi “Dinlenmek çalışanların hakkıdır” ifadesine yer verdikten sonra, yıllık izin hakkı ile hafta tatili ve bayram tatili haklarını ayrıca vurgulamıştır.

Daha fazla

Online Platformlar Üzerinden Yapılan Satışların Kısmen Kısıtlanmasına Rekabet Kurulu Tarafından Yeşil Işık – Caner K. ÇEŞİT & Alper KARAFİL & Miraç Mert KARAKAŞ

Bilindiği üzere, bilhassa nihai tüketiciler nezdinde önemli harcamalardan birine tekabül eden beyaz eşya sektörü, diğer ülkelerin rekabet otoritelerinin olduğu gibi Rekabet Kurulu’nun da markajında olan sektörlerden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Bu kapsamda, 2021 yılında Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin (“Arçelik”) de dahil olduğu altı beyaz eşya üreticisinin, yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verilmişti.

Daha fazla

Top