Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Negatif Eşleme Yükümlülüğü Rekabet Kurumu’nun Merceği Altında – Özlem BAŞIBÖYÜK & Selim TURAN & Yüksel Talip ÖZBEK

Giriş

Rekabet hukuku alanında son zamanlarda yaşanan en dikkat çekici gelişmelerin başında, Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret A.Ş. (“Modanisa”) tarafından gerçekleştirilen menfi tespit/muafiyet başvurusu kapsamında “negatif eşleme yükümlülüğüne” yönelik yaptığı değerlendirmeler gelmektedir. Rekabet Kurulu, söz konusu kararda (“Modanisa Kararı” veya “Karar”) [1], ilgili teşebbüsler arasında akdedilen ve “negatif eşleme yükümlülüğüne” dair hükümler içeren sulh sözleşmelerinin (“Sözleşme”) rekabet hukuku bakımından sakınca teşkil ettiği ve bu nedenle Sözleşme’ye menfi tespit belgesi verilemeyeceği kanaatine varmıştır.

Daha fazla

Uyuşmazlık Çözümünde Sigorta Tahkim Komisyonu’nun Avantajları – Av. Sedar TARLACI

Yargılamanın uzaması adalete geç ulaşılmasına neden olmaktadır ve geç gelen adaletin ne yazık ki pek de adil olmadığı ortadadır. Yargılama süresince işleyen faiz, enflasyon karşısında düşük kalırsa; yargılama sonucu hükmedilen tazminat tutarı gün sonunda alım gücü bakımından davacının zararını tam olarak karşılayamamaktadır ve yargılama süresi uzadıkça mağduriyet giderek artmaktadır.

Bu yazımızda; mahkemeler ile karşılaştırıldığında uyuşmazlıkları oldukça hızlı sonuçlandıran, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından birisi olan Sigorta Tahkim Komisyonu (“STK”)’ndan ve STK’nın avantajlarından bahsedeceğiz.

Daha fazla

Kiralama Sektörü Birçok Faydayı Bir Arada Sunuyor – İnan EKİCİ

İçinde bulunduğumuz dönemde birçok sektör makroekonomik gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmeye devam ediyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında daraldı.

Otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulması araç kiralamaya olan talebe de yansıyor. Bununla birlikte, tedarik zincirindeki aksaklıklar araç kiralama şirketlerinin de ihtiyaç duyduğu araçlara erişimini zorlaştırıyor; büyüme potansiyeli olmasına rağmen sektör, arzu edilen araç filosu büyüklüğüne ulaşamıyor.

Daha fazla

MAKALE Yatırım Fonlarının Kurumlar Vergisi Avantajı – Hakan GÜZELOĞLU

Bu yazımızda yatırım fonlarına ilişkin Ocak ve Nisan 2022 tarihlerinde getirilen yeni düzenlemeler hakkında genel bilgi vermek ve yatırım fonlarından elde edilen gelirlerin kurumlar için vergisel avantajını değerlendirmek istedik.

Yatırım fonu nedir?

Yatırım fonları inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlıkları olup kurumlar vergisi uygulamasında tam mükellef sayılmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereği yatırım fonları inançlı mülkiyet esasına göre yatırımcılardan katılma belgesi karşılığında para toplayarak bu fonları sermaye piyasası araçları ve diğer yatırım enstrümanlarına yatırım yapan bir mal varlığıdır.

Daha fazla

Türk Hukukunda Senede Bağlanmamış Payın Devri – Av. Duygu TURGUT

Giriş

Türk hukukunda pay nama ya da hamiline yazılı olabilmekte, pay hamiline yazılı ise pay senedinin çıkarılması gerekmektedir. Anonim şirketlerde sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde ise yirmide birini oluşturan pay sahiplerini ifade eden azlığın istemde bulunması durumunda ise nama yazılı hisseler için de pay senedi bastırılabilir. Bu bakımdan Türk Ticaret Kanunu uyarınca payın senede bağlanması kısmen de olsa zorunlu tutulmuştur. Daha fazla

Arama Motorunda Rakibin Ticari Unvanına Reklam Verilmesi – Av. Dr. Nazım Can IŞIKTAÇ

Google’ın, Google Ads platformundan sağladığı reklam geliri 2021 senesinde 209 Milyar Amerikan Doları seviyesinde gerçekleşmiştir[1]. Google’ın, söz konusu reklam gelirlerinin çok büyük kısmı arama reklamı (search advertising) üzerinden elde edilmektedir ve Google’ın arama motoru sektöründe yüzde 90’lık bir pazar payı olduğu söylenmektedir. Tüm bunlar söz konusu mecranın önemini ve ticari fonksiyonunu gözler önüne sermektedir.

Daha fazla

Merak Edilen Bazı Gelir İdaresi Özelgeleri – Recep BIYIK

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi’nin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Daha fazla

sahibinden.com Hakkında Yeniden Karar Verildi – Damla ÇELEN & Nabi Can ACAR

Rekabet Kurulu, çevrim içi platform hizmeti üzerinden vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik pazarlarda hakim durumunu aşırı fiyatlandırma yoluyla kötüye kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucu, 2018 yılında Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. Ve Tic. A.Ş. (“Sahibinden”) hakkında, Sahibinden ’in vasıta ve emlak satış/kiralama çevrim içi hizmet pazarlarında hakim durumda bulunduğuna, söz konusu pazarlarda aşırı fiyatlama yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) 6. Maddesi bakımından hakim durumunu kötüye kullandığı tespitinde bulunmuş ve Sahibinden hakkında 01/10/2018 tarih ve 18-36/584-285 sayılı kararı ile 10.680.425,98 TL idari para cezası uygulanmasına hükmetmiştir.

Daha fazla

Dijitalleşme Hayatın Her Alanında Daha Fazla Yer Alacak – İnan EKİCİ

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sahiplikten kullanıma olan kayma her alanda tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Z kuşağı birçok şeyi ihtiyacı olduğu zaman ve ihtiyaç duyduğu süre kadar kullanmak istiyor. Ulaşım alanında da bu durum geçerli. Mega trendlerin etkisi ile artan şehirleşme, trafik yoğunluğu ve seyahatler, araç kiralama şirketlerini sadece motorlu araç kiralama hizmeti veren kuruluşlar olmaktan çıkarıp müşterilerinin her türlü mobilite ihtiyacını karşılayan çözüm ortağı ve ekosistem paydaşı olmaya yönlendiriyor. Teknoloji de mobilite çözümleri için artan oranda kullanılıyor. Daha fazla

KDV Kanunu İkinci El Binek Otomobil Teslimindeki Değişiklikler – Hakan GÜZELOĞLU

Katma Değer Vergisi uygulamaları özellikle binek otomobillerin alım satımında özenle dikkat edilmesi gereken bir husustur. Alınan otomobilin “company car” yani şirket aracı mı olacağı, otomobili alan ve/veya satanın KDV’yi indirim hakkı bulunan (faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan operasyonel kiralama şirketlerinden biri olup olmamasına göre kullanılan KDV oranı değişiklik gösterebilmektedir.

Daha fazla

Top