Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Yurt Dışından Çalışma – Nazım Can IŞIKTAÇ

Teknolojik imkanlar sayesinde uzaktan çalışmanın kolay ve ulaşılabilir hale gelmesi ve pandemi neticesinde ortaya çıkan fiili durumun da bunu tetiklemesi ile uzaktan çalışma oldukça yaygınlaştı. Uzaktan çalışma, bazı sektörlerde pandemi sonrası da devam edeceğe benziyor.

Bu sayıda, uzaktan çalışan kişinin; çalışmasını yurt dışından yapması (“Yurt dışından çalışma”) halinde iş ilişkisine Türk hukuku dışında bir hukukun uygulanıp uygulanmayacağını inceleyeceğim.

Daha fazla

Türk Hukukunda Çalışan Pay Opsiyon Planları – Av. Duygu TURGUT

Giriş

İçinde bulunduğumuz son on yılda başta Amerika Birleşik Devleri ve Avrupa merkezli olanlar dahil olmak üzere dünya çapında pek çok şirket (ve özellikle yeni kurulmakta olan start-up’lar), çalışanlarının verimliliğini ve işe sundukları katkıyı yükseltmek maksadıyla yeni çalışanlarını işe alırken teklif ettikleri ücret paketinin bir parçası olarak “çalışan pay opsiyon planlarını” sunmaktadır. Çalışan pay opsiyon planları, çalışanları bir şirkete katılmaya ve/veya belirli bir süre bu şirkette çalışarak şirketin gelecekteki potansiyel başarısına katkıda bulunmaya teşvik etmeye yardımcı olabilecek bir tür pay edinme yöntemidir. Daha fazla

Avrupa Komisyonu Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tüzüğü’nün İşlevselliğini Yeniden Gözden Geçiriyor – Mustafa AYNA & Özlem BAŞIBÖYÜK

Aralık 2018’de Avrupa Komisyonu (“Komisyon”), 31 Mayıs 2023 tarihinde yürürlük süresini dolduracak olan Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tüzüğü’nün (“Tüzük”)[1] ve ilişkili ikincil mevzuatın[2] işlevselliğinin ve günümüz şartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla bir inceleme başlatmıştı. Yürütülen bu inceleme kapsamında, Komisyon tarafından ulaşılan tespit ve çıkarımlara ilişkin 28.05.2021 tarihinde Komisyon’un internet sitesinde bir değerlendirme raporu (“Rapor”) yayımlandı[3].

Daha fazla

Yenilikçi İş Modellerini Daha Fazla Geliştirmeliyiz – İnan EKİCİ

Covid-19 salgını ile birlikte seyahat ve ulaşım tercihlerimizin değiştiğini pek çok kez belirtmiştim. Ulaşımın her tipinde ve aşamasında sağlık, dolayısıyla hijyen tedbirleri, en önemli unsur olmaya devam ediyor. Araç kiralama sektörünün değişen tüketici tercih ve beklentilerine uyum sağladığını, teknoloji kullanımı ve dijitalleşmeye daha da hız verdiğini söyleyebilirim. Salgın öncesi yaşanmaya başlanan “sahiplik yerine kullanım” ana akımının sürdüğünü, bireyler ve kurumların sahiplikten uzaklaşmaya devam ederek ihtiyaçları kadar kullanma imkanı tanıyan modellere, dolayısıyla kiralamaya yöneldiklerini gözlemliyoruz. Salgının bir sonucu olarak toplu taşımayı tercih etmeyen bireyler de ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için araç kiralamayı daha fazla tercih ediyor.

Daha fazla

Küresel Ekonomi ve Piyasalar – Erkin ŞAHİNÖZ

Fed Sıkılaştırmaya Ne Zaman Başlar?

Son toplantıda Fed beklentilerle uyumlu hareket etti. Faiz oranlarında da aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında da değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrasında yaptığı konuşmada Başkan Powell 10 yıllık dolar faizinin yükselmesine sebep olabilecek açıklamalardan uzak durdu. Enflasyonist baskıları kabul etti, yakın vadede enflasyonun yüzde 2,0’ın üzerine çıkabileceğinden dem vurdu ancak yüzde 2,0’ın üzerinde kalıcılaşamayacağını belirtti. Faiz artırımının 2023’ten önce başlamayacağını düşünüyoruz. Daha fazla

Yenileme Fonu İçin Tam Zamanı – Hakan GÜZELOĞLU

Son dönemde yürürlüğe giren finansman gider kısıtlaması uygulaması ve kurumlar vergisi oranı artışı gibi vergisel düzenlemeler nedeniyle şirketlerin vergi yüklerinin arttığını söyleyebiliriz. Vergi kanunlarımızda yer alan yenileme fonu uygulaması özellikle binek otomobil satışlarının daha fazla olduğu dönemlerde operasyonel kiralama şirketlerince düşünülmesi gereken bir vergi öteleme ve finansman uygulamasıdır.

Bu sayede araç satışlarından kaynaklanan karların 2021 yılı özelinde yüzde 25’i kadar daha az kurumlar vergisi ödenmesi anlamına gelmektedir.

Daha fazla

Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerinde Yatırım – Yasemin BEKGÖZ

Serbest bölgeler; yatırımlar ile üretimi teşvik etmek, teknoloji aktarımını sağlamak ve ticareti geliştirmek amacı ile kurulan özel ekonomi bölgeleridir. Gümrük hattının dışında oldukları için, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari bazı düzenlemeler serbest bölgelerde uygulanmaz. Serbest bölgelerde yatırım yapmak kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, gümrük vergisi ve KDV teşviklerinin yanı sıra yerli ve yabancı pazarlara ulaşım imkânı, azaltılmış bürokratik prosedür, stratejik avantaj ve tedarik zinciri imkanlarından yararlanma kolaylığı sağlamaktadır.

Daha fazla

Bir Haksız Rekabet Hali Olarak Kötüleme – Av. Sedat TARLACI

Temel haklar arasında sayılan çalışma ve sözleşme hürriyeti, serbest ticaret hakkı ve rekabet özgürlüğünün temelini oluşturmakta olup anayasada düzenlenmiştir. Bu hakkın beraberinde getirdiği rekabet özgürlüğü, bazı sınırlar dahilinde kural olarak serbesttir. Rakiplerin, tüketicilerin veya piyasanın korunması amacıyla rekabet serbestisine getirilen sınırlandırmalar ise farklı kanunlarda halihazırda kendisine yer bulmaktadır.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Önemli Miktardaki Şirket Varlığı Üzerindeki Tasarruflar – Av. Duygu TURGUT

Anonim şirketlerde önemli miktarda mal varlığı üzerinde işlemler hukuki niteliği itibarıyla Türk Borçlar Kanunu genel hükümleri kapsamında bir hukuki işlemdir. Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkili organ olarak yönetim kurulu, bu işlemleri yapmaya yetkilidir. Her ne kadar kural, yönetim kurulunun şirket nam ve hesabına işlemler yapmaya yetkili organ niteliğinde olması yönünde olsa da belirli bir miktara varan şirket varlıkları, şirketin işleyişi ve devamlılığı bakımından önem arz edebileceğinden, bu miktara varan işlemler Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) istisnai bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. TTK m. 408/2-f uyarınca “önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı”nı konu alan işlemler genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Daha fazla

Rekabet Hukukunda Son Dönemde Dikkat Çeken Gelişmeler – Nabi Can ACAR & Enis Doğa KÜÇÜKAY

Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin 2021/3 sayılı Tebliğ Yürürlüğe Girdi

Bilindiği üzere geçtiğimiz Ekim ayında, Rekabet Kurumu tarafından Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin taslak tebliğ (“Taslak Tebliğ”) Rekabet Kurumu’nun sitesinde yayınlanmış ve kamuoyunun görüşlerine sunulmuştur. Rekabet Kurumu, kamuoyu görüşlerini 23 Kasım 2020 tarihine kadar kabul etmiştir.

Daha fazla

Top