Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı Işığında Çevrim İçi Pazar Yerleri Üzerinden Satış Yasaklarının Değerlendirilmesi – Caner K. ÇEŞİT & Cansen ERENSOY

Rekabet Kurulu’nun BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrim içi pazar yerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit/muafiyet tanınması talebine yönelik 16.12.2021 tarih ve 21-61/859-423 sayılı kararının (“Karar”) gerekçeli hali, 8 Şubat 2022 tarihinde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır. Başvuru konusu uygulama, Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Rekabet Kanunu”) ve 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (“2002/2 sayılı Tebliğ”) kapsamında ele alınmıştır.

Daha fazla

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararının Sektöre Yansıması – Av. Kerim ÇETİN

Filo ve Rent a Car dergisinin Kasım-Aralık 2021 tarihli sayısında yayımlanan yazımızda araç kiralama şirketlerinin KVKK kapsamında dikkatli olması gereken konulara değinmiştik. Bu kapsamda, kara liste uygulamasının sakıncalı olabileceği görüşüne yer vermiştik. Yazının üzerinden çok fazla zaman geçmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu “Araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları hakkında İlke Kararı” 20.01.2022 tarih ve 31725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Daha fazla

Araç Kiralama Dünyası Değişime Hızla Uyum Sağlıyor – İnan EKİCİ

Genel anlamda, 2021 yılını Covid-19 salgını gölgesinde geçirdik. Bununla birlikte, piyasa sadece küresel etkilerle şekillenmez; ulusal ve yerel etkiler ile sektöre özgü faktörler de piyasayı şekillendirir. Ortaya çıkan yapı ithalat-ihracattan toptan ticarete, imalattan hizmete, sanayiden perakendeye kadar tüm alanları etkiler, sonuçları da kurum ve kuruluşlardan bireye kadar yansır. Çünkü piyasa bir bütündür ve tüm bileşenleri etkileşim halindedir.

Daha fazla

Rekabet Üstünlüğümüzü Güçlendirecek Adımlar Atılmalı – Dr. Hayri ERCE

Dünya ekonomisi ve otomotiv sektörü
Türkiye ekonomisi ve otomotiv sektörü

Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin iç pazarının yeni teknolojileri de göz önüne alarak yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomisi bakımından oldukça değerli.

Ayrıca küresel arenada gördüğümüz üzere yeni yatırımların yeni teknolojilerle beraber ülkemize gelmesi bakımından iç pazarın büyüklüğü de önem taşıyor.

Daha fazla

2021 Uzun Yıllar Hafızalarda Kalacak… – Çınar NOYAN

Dünya ekonomisi ve otomotiv sektörü
Türkiye ekonomisi ve otomotiv sektörü

Otomotiv sektörünün içinde her kademedeki tecrübeli yönetici ve çalışanların söylemeyi alışkanlık haline getirdiği bir iddia vardır: “Türkiye’de hem de otomotiv sektöründe yeterince zaman harcadıysanız, artık görmediğiniz kriz, yaşamadığınız sorun kalmamıştır.”

Belki 2021 yılına kadar yaşananlar nedeniyle bu söz bir anlamda gerçeklik de ifade ediyordu ama 2021 hayatımıza öyle bir girdi ki daha önce deneyimlemediğimiz birçok sorun, birçok sıkıntı konsolide olarak hayatımızda yer almaya başladı.

Daha fazla

Otomotiv Sanayiinin Stratejik Bir Bakış Açısı İle Gözetilmesi Gerekir – Özlem GÜÇLÜER

Dünya ekonomisi ve otomotiv sektörü
Türkiye ekonomisi ve otomotiv sektörü

2021 otomotiv sektörü açısından, tedarik zinciri problemlerinin gündeme damgasını vurduğu, küresel iklim hedefleri odağında ticaret politikalarının yeniden şekillendiği ve yılın son döneminde ekonomik hareketlilik ile birlikte öngörülmesi güç bir yıl olarak geride kaldı.

Daha fazla

Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası – Erkin ŞAHİNÖZ

Dijital ekonominin geleneksel iş modellerini yerle yeksan ettiği bir dönemdeyiz. Teknoloji giderek minyatürleşiyor. Emsali görülmemiş ürün ve hizmet çeşitliliği ortaya çıkıyor. Küreselleşmenin artması ve iletişimin kolaylaşması ile ülkeler ve bölgeler arasındaki fiyat farkları anlamsızlaşıyor. Dört kuşağın birlikte çalışması şirketlerde insan kaynakları yönetimini giderek zorlaştırıyor. Katma değer yaratan ürünler çok hızlı bir şekilde metalaşıyor. Güç, her zaman ve her yerden internete bağlantılı müşterinin eline geçiyor. Gig ekonomisi ile sözleşme süreleri kısalıyor, fiziksel mekânlar önemini yitiriyor. F-faktörü ile dikey pazarlamanın yerini yatay pazarlama alıyor. Paydaşları marka farkındalığından marka savunuculuğuna dönüştürmek giderek zorlaşıyor. Daha fazla

Anonim Şirketlerin Tasviyesi – Av. Duygu TURGUT

1. Giriş

Anonim şirketler, kural olarak, sona ermeleriyle birlikte tasfiye aşamasına girerler. Bu anlamda tasfiye, herhangi bir sona erme halinin gerçekleşmesi ve şirketin tüzel kişiliğinin son bulması arasındaki süreci ifade etmektedir[1]. Tasfiye sürecinde şirketin mevcut hak ve yükümlülükleri tespit edilir, varlıklar elden çıkarılır, yükümlülükler yerine getirilir ve en sonunda şirket namına kalan bakiye şirket pay sahipleri arasında dağıtılır. Bundan sonra şirketin ticaret sicilinden terkin edilmesi ve tüzel kişiliğinin son bulması mümkün olacaktır. Bu çalışmamızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri doğrultusunda anonim şirketlerin tasfiyesi konusunu üzerinde durulacak ve tasfiyenin nedenleri, hükümleri ve sonuçları incelenecektir.

Daha fazla

Enflasyon Muhasebesi ve Son Gelişmeler – Hakan Güzeloğlu

2004 yılında ilk tanıştığımız ve bir yıl uyguladıktan sonra vedalaştığımız enflasyon muhasebesi 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile (aksi bir düzenleme olmadığı takdirde !) tekrar hayatımıza girdi.

2021 Aralık ayı enflasyon verilerine göre enflasyon oranı son üç hesap döneminde yüzde 100’ün ve içinde bulunduğumuz hesap döneminde de yüzde 10 oranının üzerine çıktığı için tekrar uygulanacak. Amma ve lakin şimdi çok hızlı gelişmeleri sizler için özetlemeye çalışalım.

Daha fazla

2022 Vergi Cezaları Ne Oldu? – Recep BIYIK

21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğlerle, 2022 yılında uygulanacak vergiler, cezalar ve vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar belirlendi.

2022 yılında uygulanacak ceza tutarları konusunda özel bir düzenleme yapılmadı. Genel düzenlemeler kapsamında, ceza tutarları yeniden değerleme oranında arttı.

Daha fazla

Top