Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Anonim Şirketlerde Primli Pay İhracı – Av. Sedat TARLACI

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) md.347’de düzenlenen primli paylar, anonim şirketlerde itibari değerin üzerinde pay çıkarılabilmesine/ihraç edilebilmesine olanak tanımaktadır. Peki bu düzenleme ne anlama gelmektedir?

Öncelikle primli pay ihracından bahsedebilmemiz için şirketin yeni pay ihraç etmesi ve bu payları itibari değerinin üzerinde satması gerekmektedir. Bu nedenle, pay sahiplerinin kendi payını itibari değerinin üzerinde satması TTK md.347 kapsamında değerlendirilmemektedir.

Daha fazla

Ezber Bozabileceğimiz Konular Bizleri Bekliyor – İnan EKİCİ

Çok önemli bir yıla giriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yaşı ve önemli bir seçim dönemi bizleri bekliyor. Ülkemizdeki her türlü koşulun iyiye gitmesi temennisiyle başlayalım söze. Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ticari hayatta birçok zorluğa sebep olmaya devam ediyor. Küresel ekonominin enflasyon gerçeği ile karşı karşıya kalması, yakın coğrafyamızda başlayan ve hiç olmamış olmasını dilediğimiz Rusya-Ukrayna savaşı da Türkiye ve bölge ülke ekonomilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor, iş ortamındaki zorluk ve risklerin artmasına neden oluyor.

Daha fazla

Operasyonel Kiralama İşlemlerine İlişkin Son Gelir İdaresi Görüşü – Hakan GÜZELOĞLU

Bu yazımızda daha evvel dergimizde bahsetmiş olduğumuz uzun dönem operasyonel kiralama işlemlerinde işlemin finansal kiralama olarak değerlendirilmemesi için dikkat edilecek hususlara ilişkin verilen Gelir İdaresi Özelgesi yani yazılı son görüşünden bahsetmek istiyoruz.

Gelir İdaresi 05.10.2022 tarih ve E-11395140-105[- VUK-3-1055]-1128196 sayılı görüşünde; 48 ay üzeri uzun vadeli kiralama işlemlerinin 10 yıllık ekonomik ömrün yüzde 80’ini aşmamak üzere gerçekleştirilmesinin Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 290’ıncı maddesi kapsamında finansal kiralama olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda değerlendirmede bulunmuştur.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı – Av. Duygu TURGUT

Giriş

Diğer tüm ticaret ortaklıkları gibi anonim şirketlerin de kuruluş amacı belirli bir dönem boyunca gerçekleştirilen ticari faaliyetler sonucunda kâr elde edilmesi ve elde edilen dağıtılabilir kârın pay sahiplerine dağıtılmasıdır. Anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde veya alınacak bir genel kurul kararıyla farklı bir süreç öngörülmedikçe, faaliyet dönemleri boyunca elde ettikleri kâr 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümlerindeki usullere dayanılarak, genel kurulun yetkisi kapsamında alınacak kâr payı dağıtımı kararı ile pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Daha fazla

EYT Düzenlemesi Çalışma Hayatını Nasıl Etkileyecek? – Celal ÖZCAN

Genel olarak yaşlılık sigortası kolundan bir kişinin emekli olabilmesi için (istisnai durumlar hariç) kural olarak “sigortalılık süresi”, “prim gün sayısı” ve “yaş şartını” birlikte yerine getirmesi gerekmektedir.

İlk kuruluş yıllarında da Emekli Sandığı, SSK ve Bağ- Kur’a tabi kişilerin emekli olabilmesi için belirli prim gün sayısını / sigortalılık süresini / hizmet yılını doldurmalarının yanı sıra ayrıca belirli bir yaş şartı da aranmaktaydı. Bu yaş şartı genel olarak kadınlarda 55, erkeklerde 60 olarak uygulanıyordu. Ancak, daha sonra yapılan yasal düzenlemeler ile emeklilik sisteminde önemli değişiklikler yapılmış, belirli prim gün sayısını / sigortalılık süresini / hizmet yılını dolduranlara, yaş şartı aranmaksızın emekli olma imkanı getirilmişti.

Daha fazla

Rekabet Kurulu Birinci El ve İkinci El Araç Satışında Rekabete Aykırı Fiyatlama ve Stok Hareketleri İddialarını Asılsız Buldu – Caner K. ÇEŞİT & Cansen ERENSOY

Giriş

Rekabet Kurulu’nun birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütörlerin ve araç kiralama şirketlerinin fiyatlama ve stok hareketlerine yönelik yürütülen soruşturmaya (“Soruşturma”) ilişkin 03.03.2022 tarih ve 22-11/170-69 sayılı kararının (“Karar”) gerekçeli hali, 19 Ağustos 2022 tarihinde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır. Karar’da ilgili faaliyetler 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlara ilişkin 4. maddesi kapsamında değerlendirilmiştir.

Daha fazla

Yapay Zekanın Sözleşme Dışı Hukuki Sorumluluğu – Av. Dr. N. Can IŞIKTAÇ

2020’li yıllarda hukukun en çok tartışmasını beklediğim konu yapay zekadır. Yapay zekanın belli bir gelişim çıtasını aşması ile, hukuki sorumluluk gerektiren işlerde fazlaca kendini gösterecektir. Yapay zekaya ilişkin sorumluluğun, eski hukuki kavramlarla tespiti ise fazlaca bilinmezlik içermektedir. Nitekim, 2020 yılında yapılan bir ankette[1] yapay zekanın etkin kullanımı önündeki en önemli engelin, bu konuda hukuki düzenleme olmaması olduğu ortaya konulmuştur.

Daha fazla

Alternatif Mobilite Çözümleri ve Modelleri Ortaya Çıkıyor – İnan EKİCİ

Evet, belki pandemi bitmedi, ama bizi tanımlamasına daha fazla izin vermemeliyiz diye düşünüyorum. Tüm öğrenimlerimizi cebimize koyduk, şimdi yeni deneyimler için yeni cepler diktiğimiz yaşam üniformalarımızla kendimizi, çevremizi, işletmelerimizi ve ülkemizi kalkındırmaya odaklandık.

Günümüzün ‘yeni normal’ veya pandemi sonrası koşullarında, büyümenin ve rekabetçiliğin yolu her zamankinden daha çok dijitale yönelmekten geçiyor. Araç kiralamada daha dijital bir dünya halihazırda hayata geçmeye başlamıştı. Firmalar daha az temasla, elektronik ortamda satın alma yapılabilen süreçleri tasarlıyordu. Daha fazla

Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teşvikleri – Hakan GÜZELOĞLU

Operasyonel kiralama şirketleri müşterilerine sundukları hizmetleri çeşitlendirmek ve hizmetlere ulaşım kolaylığını sağlayabilmek hem de faaliyetlerinin yürütülmesi sırasındaki operasyonel yükün kolaylaştırılması amacıyla kendi bünyelerinde araştırma geliştirme ve teknoloji faaliyeti olarak nitelendirebileceğimiz yazılım ve uygulamalar geliştirebilmekte.

Ar-Ge faaliyeti yürütmek isteyen şirketlerin farklı teşvik ve desteklerden faydalanma imkânı bulunuyor.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Özel Denetçi Atanması – Av. Duygu TURGUT

Anonim şirketler, esasen yönetim kurulu ve/ veya şirket çalışanları tarafından idare edildiklerinden, pay sahipleri her zaman şirketin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi sahibi olamayabilirler. Bu itibarla, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) çerçevesinde pay sahiplerine tanınan haklardan biri de, şirketin belirli faaliyetlerinin özel olarak denetlenebilmesi için özel denetçi atanmasını talep edebilme hakkıdır. Bu kapsamda pay sahibi, şirketin hukuki veya operasyonel faaliyetleri konusunda bağımsız ve uzman bir denetçi tarafından aydınlatılabilecek ve pay sahipliği haklarını bu bilgiler ışığında kullanabilecektir. Bu makalemizde, anonim şirketlerde özel denetçi atanmasının ön şartları, hukuki sonuçları ve özel denetim kurumunun işleyişinden bahsedilecektir.

Daha fazla

Top