Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Akıllı Sözleşmeler ve DAO – Av. Sedat TARLACI

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte makinaların her geçen gün akıllı, daha akıllı hale geldiğine şahit oluyoruz. Akıllı telefon, akıllı ev, akıllı saat ve daha nicesi buna örnek olarak verilebilirken hukuk alanında da akıllı sözleşmelerden artık bahsedebiliyoruz. Peki nedir bu akıllı sözleşme? Bu yazımızda, blokzincir teknolojisi ile birlikte tekrar gündeme gelen akıllı sözleşmeleri, birçok akıllı sözleşmenin bir araya gelmesiyle oluşan merkeziyetsiz otonom organizasyonları [Decentralized Autonomous Organization (“DAO”)] ve bir DAO örneğini inceleyeceğiz.

Daha fazla

Yeşil Dönüşüm Hepimiz İçin Bir Sorumluluk – İnan EKİCİ

İklim krizinin ekonomik ve sosyal düzen üzerindeki olumsuz etkilerini direkt olarak tecrübe ediyoruz ve bu durumun gezegenimiz için varoluşsal bir tehdit olduğunun farkındayız. Buna paralel olarak son yıllarda yaşanan olumsuz jeopolitik gelişmeler ve artan kutuplaşma sebebiyle enerji krizinin küresel gündemin en üst sıralarında yer aldığı bir dönemdeyiz.

Bugün şirketlerin sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri, finansmandan yatırıma ve tüketici beklentisine kadar birçok alanda başarı için belirleyici bir rol oynuyor. Dolayısıyla sektör fark etmeksizin tüm şirketlerin hızla net sıfır hedeflerini belirleyerek emisyonlarını azaltması ve yeşil dönüşümünü hızlandırması oldukça kritik.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi – Av. Duygu TURGUT

Sermayesi paylara bölünmüş, anonim şirketlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki adet zorunlu organı bulunmaktadır. Genel kurul şirketin karar organı olarak hareket etmekle birlikte yönetim kurulu şirketin idaresi ve temsilinden sorumludur. Şirketin idaresi ve temsilinden sorumlu olan yönetim kurulunun karar organı olarak hareket eden genel kuruldan farklı olarak sorumluluğu bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin TTK’nın 369. maddesi gereği görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun olarak gözetmek zorundadır. Yönetim kurulu üyelerinin bu sorumluluğu, karar organı olan genel kurulun ibra kararı ile kaldırılabilmektedir. Şirketin icra organı olmaları bakımından ibra kararı ile kural olarak yönetim kurulu organ olarak değil, yönetim kurulu üyesi sıfatı ile bu organı oluşturan üyelerin sorumluluklarının kaldırılması söz konusu olmaktadır.

Daha fazla

Yurt Dışına Yapılan Ödemelerde Vergi Sorumluluğu – Hakan GÜZELOĞLU

Şirketler faaliyetleri itibarıyla zaman zaman yurt dışına birçok farklı başlıklarda ödeme gerçekleştirmektedir. Bu ödemeler niteliğine göre örneğin yurt dışına yapılan bir serbest meslek hizmeti ödemesi veya royalty olarak ifade ettiğimiz gayri maddi hak lisans ödemeleri veya en basitinden bir masraf yansıtması, eğitim veya abonelik bedelleri gibi konularda değişiklik gösterebiliyor. Yapılan ödemelerin de yabancı para olması sebebiyle faturaların ilk kayıt anı ile ödeme tarihinin farklı olması nedeniyle aleyhte kur farkları da çıkabilmekte. İşte bu yazımızda bu ödemelerin genel vergilendirmesi nasıl olacak, belli başlı hangi konulara dikkat edilmesi gerektiği üzerine sizleri bilgilendirmek istedik.

Daha fazla

Kira Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk – Av. Sedat TARLACI

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurmuş olmak dava şartı olarak aranacak, bir başka ifadeyle zorunlu olacaktır. Biz bu yazımızda öncelikle dava şartı (zorunlu) arabuluculuğu istatistiki olarak inceleyecek, devamında oto kiralama kuruluşlarını da yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz kira uyuşmazlıkları için getirilen dava şartı arabuluculuğun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini değerlendireceğiz.

Daha fazla

Risk Yönetiminin Önemini Bir Kez Daha Hatırladık – İnan EKİCİ

Ülke olarak çok sarsıldığımız, milletçe yara aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illeri de yoğun biçimde etkileyen deprem sonucu karşı karşıya kaldığımız büyük felaketin üzüntüsünü milletçe yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gerek bireyler, gerekse kurumlar olarak yaraların sarılabilmesi için hepimiz elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Sürecin en başında karavanları ile yüzlerce insana barınma imkanı sağlayan, temel ihtiyaçların karşılanması için elini taşın altına koyan TOKKDER üyesi firmalarımız; devamında da çadır, konteyner gibi barınma imkanlarının sunulmasını ve insani yardımların sürdürülebilir kılınmasını sağladı. Daha fazla

Düşüyorum, Tutan Var mı? – Aslı GEDİK

Düşüyorum! Bir yandan kayak kayıyorum, bir yandan da düşüyorum. Diyeceksiniz ki düşmek- kalkmak bu sporun doğasında var. O zaman şöyle etrafınıza bir bakın bakalım: Enflasyon, küresel durgunluk, halen devam eden Rusya- Ukrayna savaşı, çipti, enerjiydi derken tedarik zinciri henüz toparlanamadı. Bir de üzerine artan faizler eklendi mi, ortam kaygan zemin. Şimdi söyleyin bakalım, ben düşüyorum da böyle bir ortamda finansal tablolardaki varlıklarınızın değeri düşmez mi? Düşerse kalkabilir mi? Hodri meydan! Bakalım hangimiz önce kalkacak.

Daha fazla

Anonim Şirket Pay Senetlerinin Ziyaı ve İptali – Av. Duygu TURGUT

I. Nama ve Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Kıymetli Evrak Niteliği

Anonim şirket paylarının devir ve tedavül yeteneğini kuvvetlendirmek, pay sahipliğini tevsik etmek ve paylar üzerinde yapılan hukuki işlemleri kolaylaştırmak amacıyla, kıymetli evrak niteliği taşıyan nama ve hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması mümkündür. Bununla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) öngördüğü azınlık pay sahiplerinin talebi ve hamiline yazılı pay senetleri bakımından şirket sermayesinin tamamının ödenmiş olması gibi, bazı hallerde pay senetlerinin bastırılması zorunludur.

Daha fazla

Top