Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Esas Sözleşmeye Tahkim Şartı Eklenmesi – Av.Nazım Can IŞIKTAÇ

Esas sözleşme, bir anonim şirketin ortakları arasındaki; şirketten kaynaklanan meseleleri ve ortaklar ile şirket arasındaki ilişkiyi düzenleyen temel metindir. Türk Ticaret Kanunu, mahkemelerin yasayı yorum şekli ve ticaret sicil müdürlüklerindeki uygulamalar ticaret hayatının aradığı esnekliğin istenilen ölçüde sağlanamamasına neden olabilmektedir. Bu nedenle uygulamada, esas sözleşmenin tamamlayıcısı olarak; ortaklık ilişkisini detaylı biçimde düzenlenen bir “Ortaklar Sözleşmesi” düzenlenebilmektedir. Tahkim ile anlaşmazlığın daha hızlı sonuçlandırılabilmesi, uzman hakem/hakemler tarafından olayın daha ayrıntılı olarak ele alınabilmesi ve ucuzluğu dikkate alındığında, ortaklık sözleşmelerinde tahkim şartına daha fazla yer verilmeye başlanılmıştır. Ortaklar sözleşmesine tahkim şartı konulması, tarafların ihtilaflarını ancak tahkime taşıyabilmeleri, davalarını mahkeme nezdinde açtıkları takdirde tahkim itirazı ile karşılaşabilmeleri anlamına gelmektedir.

Daha fazla

Elektrikli Araçlar İçin Şarj Hizmetinin Detayları Elektrik Piyasası Kanunu Çerçevesinde Yasalaştı – Mustafa AYNA & Burak Buğrahan SEZER & Selim TURAN

Elektrikli araçların satışının ve kullanımının hem küresel hem de yerel piyasalarda gitgide yaygınlaşması ile birlikte, elektrikli araçların tamamlayıcı bir uzantısı niteliğinde olan şarj istasyonlarına ilişkin ilk düzenlemeler geçtiğimiz yılın Aralık ayında gerçekleşti. 25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un[1] 30-34. maddeleri ile Elektrik Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”)[2] çeşitli maddelerinde değişiklikler yapıldı ve Kanun’a, Ek Madde 5 ile Geçici Madde 30 eklendi.

Daha fazla

Dünyayı Korumayı İş Yapış Şekli Olarak Benimseyen Şirketler Rekabette Farklılaşacak – İnan EKİCİ

Yıl sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde, pandeminin etkileri hala devam ediyor. Geçen senenin tecrübesiyle artık bitecek de diyemiyoruz. Sanayi üretimi açısından baktığımızda pandeminin sebep olduğu en önemli sorunların başında tedarik zincirinde yaşanan aksamalar geliyor. Küreselleşmenin bir uzantısı olarak, sanayi kuruluşları üretim yapmak için ihtiyaç duydukları malzeme, parça ve maddeleri dünyanın farklı coğrafyalarından tedarik ediyor. Küresel tedarik zincirinde pandemi kaynaklı yaşanan bozulma, otomotiv sanayi de dahil birçok sanayiyi olumsuz etkiliyor. Özellikle otomotiv üretiminde yaşanan yarı iletken tedariki kaynaklı araç arzı sorunu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de araç kiralama sektörünün performansını etkiliyor.

Daha fazla

Bir Araya Gelmek, Başlangıçtır; Beraber Çalışabilmek İse Başarı – Erkin ŞAHİNÖZ

Danışmanlığını yaptığım şirketlerin, temaları çok farklı olsa da konferanslarıma gelen katılımcıların benden en sık duyduğu sloganlardan biridir: “Dünün yöntemleri ile bugünü yönetenler yarın olmayacaklar.”

Yıllardır pratisyen olarak sahada alın ve akıl teri akıtan biri olarak şirketlerimizin sermaye yönetimi, varlık yönetimi, likidite yönetimi, ürün karlılığı yönetimi, serbest nakit akışı üzerinden stratejik yönetim, yetenek yönetimi ve dönüşüm yönetimi alanlarında ciddi zayıflığı olduğunu gözlemliyorum.

Daha fazla

Türk Hukukunda Şarta Bağlı Sermaye Artırımı – Av. Duygu TURGUT

Giriş

Sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımı ve iç kaynaklardan sermaye artırımı dışında hukukumuzda üçüncü bir sermaye artırım türü şarta bağlı sermaye artırımıdır. Bu artırım türünde amaç, belli özelliklere sahip kimseleri belirli şartlar ile pay sahibi yapmak suretiyle Şirket’e finansman sağlamak ve şirketlerin ticaret hayatının dinamizmine uyum sağlamasını kolaylaştırmaktır.

Daha fazla

Yenileme Fonu ve Yeniden Değerleme Uygulamasının Karşılaştırılması – Hakan GÜZELOĞLU

Son yazılarımızda önemle vurgulamakta fayda gördüğümüz ve başta sizler operasyonel kiralama şirketlerinin aktifindeki binek otomobillerin kayıtlı değerlerini yukarı çekecek olan yeniden değerleme uygulamasını gerçekleştirmek için bu senenin sonuna kadar vaktimiz bulunuyor.

Yeniden değerleme uygulamasına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeniden değerleme uygulaması operasyonel kiralama şirketleri için aktiflerindeki binek otomobilleri 2021 Mayıs Ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile 2021 Mayıs Ayı değerlenmiş değerlerine getirmeye fırsat tanıyor.

Daha fazla

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Açısından Araç Kiralama Şirketleri Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar – Av. Kerim ÇETİN

Araç kiralama sektörü, kiraya verilen aracın değeri ve kira bedeli arasında yer alan uçurumdan dolayı araçların iade edilmemesi noktasında önemli bir riskle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle sektör paydaşları, ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik çözüm yolları aramaktadır. Ülkemizde araç kiralama sektörünün çatı derneği konumundaki TOKKDER de “araç kiralama şirketlerinden kiralanarak, iade yükümlülüğü doğmasına rağmen iade edilmeyen, hukuki dayanaktan yoksun olarak kullanılmaya devam edilen ve / veya suça konu edilen araçlar” sorununa çözüm üretmek adına ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerini sürdürmektedir.

Daha fazla

Rekabet Kurulu, FCA ve PSA Arasındaki Birleşme İşlemine Koşullu Olarak İzin Verdi – Caner K. ÇEŞİT & Bahadır ASLAN

Otomotiv sektörü yakın zamanda oldukça ses getiren bir birleşme işlemine şahitlik etmiştir. Fransız otomobil üreticisi Peugeot S.A.’nın (“Peugeot”) İtalyan – Amerikan otomobil üreticisi Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) bünyesine katılması yoluyla iki teşebbüsün birleşmesine ilişkin olarak teşebbüsler, Rekabet Kurumu’na izin başvurusunda bulunmuştur. Bildirilen işlem neticesinde, PSA’nın hukuki varlığı sona erecek olup, FCA hukuki varlığını devam ettirecektir. Bununla birlikte işlemin kapanmasını müteakiben FCA’nın “Stellantis” olarak anılacak yeni bir bünyede varlığını sürdüreceği bildirilmiştir.

Daha fazla

Yeni Fırsat Cevherlerini Ortaya Çıkarmalıyız – İnan EKİCİ

İçinde bulunduğumuz 2021 yılının son çeyreğine girdiğimiz bu dönemde Covid-19 salgını, insanların sağlığını, ekonomik refahlarını, tüketim alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini, bakış açılarını ve daha birçok unsuru etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte insanlık, ilk zamanlardaki bocalamanın ardından bu süreci nasıl yöneteceğine dair daha rasyonel ve planlı düşünmeye de başladı.

Daha fazla

Yeniden Değerleme Uygulamasındaki Bazı Önemli Noktalar – Hakan GÜZELOĞLU

Yeniden değerleme uygulamasına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Önceki yazımızda bu uygulamaya ilişkin detaylara yer vermiştik.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile operasyonel kiralama şirketlerinin de gözünden kaçırmaması gereken bir değişiklik Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31. Maddesinde yapılmıştı. Şimdi yayımlanan Genel Tebliğ ile uygulamaya ilişkin esaslar açıklanmış oldu.

Daha fazla

Top