Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Özkaynakların Can Simidi Yeniden Değerleme – Aslı GEDİK

Otuz yıl önce şehrin in cin top oynayan, ıssız bir yerinden uygun fiyata arazi alıp, üzerine fabrikanızı kurmuşsunuz. O günden beri fabrikanız çalışmaya devam ediyor. Fabrikanın penceresinden kafanızı uzattığınızda bir bakıyorsunuz ki, eski çamlar bardak olmuş, o alabildiğince boş tarlalar şimdi AVM ve binalarla dolmuş. Vızır vızır trafik, şehrin göbeğinde kalmışsınız.

Daha fazla

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Kısıtlamaların Uygulanma Süresinin Uzatılması Kararı – Av. Duygu TURGUT

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, ülke ve dünya ekonomisi ile paralel olarak pek çok ticaret şirketi ve tacir finansal olarak zor bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte şirketlerin, tabiri caizse, önlerini kış tutmalarını sağlamak, ekonomik sınamalar karşısında ayakta kalabilmeleri ve sermayelerini koruyabilmeleri hedeflenerek kanunen birtakım önlemler öngörülmüştür.

Daha fazla

Operasyonel Kiralama Şirketlerinde Yıl Sonu Vergisel Hatırlatmalar – Hakan GÜZELOĞLU

Bir yılın daha sonuna gelirken Covid-19 pandemi süreciyle geçen gündemde, operasyonel kiralama sektörüne yönelik önemli vergisel hatırlatmaları yapmak ve dönem sonunda dikkate alınması gereken noktaları sizlerle paylaşmak istedik.

Örtülü Sermayesi Bulunan Şirketler İçin Sermaye Artırımında Son Gün Yıl Sonu

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. maddesinde örtülü sermaye müessesesi düzenlenmiştir. Anılan düzenleme ile kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları Daha fazla

Arabuluculuk-Tahkim (MedArb) – Av. Nazım Can IŞIKTAÇ

Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlığın milli mahkemeler yerine hakem olarak anılan kişi veya kişilerce kesin ve bağlayıcı olarak karara bağlanmasıdır. Arabuluculuk ise, arabulucu olarak anılan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin tarafların dostane bir çözüme ulaşabilmesi amacıyla yapacakları görüşmelere yardımcı olmak ve görüşmelerin etkin biçimde yürütülmesini sağlamak üzere görevlendirildiği yöntemdir.

Daha fazla

Dijital Çağda Yerinde İncelemeler ve Otomotiv Piyasasına Yönelik Rekabet Hukuku Kaynaklı Güncel Gelişmeler – Caner K. ÇEŞİT & Burak Buğrahan SEZER

Dijitalleşmeyle birlikte rekabet otoritelerinin yerinde incelemelerdeki denetimlerinin ne şekilde devam edeceği merak konusu olmuştur. Rekabet Kurumu da bu gelişmelere kayıtsız kalmamış ve yerinde incelemelerde dijital verilerin ne şekilde analiz edileceğine dair aydınlatıcı düzenlemesini kamuoyuna duyurmuştur. Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu, otomotiv parça tedarikçilerine yönelik soruşturma serilerinden bir yenisini daha karara bağlamıştır.

Daha fazla

Covid–19 Salgını Ezberlerimizi Bozdu – İnan EKİCİ

Büyük umutlarla başladığımız 2020 yılı, maalesef küresel bir salgının yarattığı kaosla tüm dünyayı farklı arayışlara sürükleyen sürprizler getirdi; bunlar olumlu ve/veya olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bir genelleme yapacak olursak; geleceğimizi, başımıza gelen olaylardan çok, o olaylara nasıl tepki verdiğimiz belirler. Bu sebeple 2020 yılının getirdiği sürprizlerin sonuçlarının olumlu olmasını sağlamaya odaklanmak durumundayız. Elbette öncelikle niyetimizin ve dileklerimizin de olumlu olması lazım. Bu itibarla, yazıma başlarken, tüm camiamıza, ülkemize ve insanlığa sağlıklı, huzurlu, güvenli ve bol kazançlı günler diliyorum.

Daha fazla

FED’in Para Politikası Yaklaşımında Büyük Değişiklik – Erkin ŞAHİNÖZ

Geçen hafta küresel piyasalar üzerinde uzun vadeli etkileri olacak bir gelişme gerçekleşti. Fed Başkanı Jerome Powell her yıl yapılan geleneksel Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada Fed’in para politikasına yönelik yeni yaklaşımlarını açıkladı. Konuşmadaki tarihi cümleyi dikkatinize sunalım: “Enflasyonun uzun süre yüzde 2’nin altında seyrettiği dönemlerin ardından uygun para politikası enflasyonun belli bir süre ılımlı ölçüde yüzde 2’nin üzerine çıkmasını hedefleyecektir.” Bu tarihi cümle, Fed’in para politikasında “ortalama” enflasyon hedeflemesine geçtiğini müjdeliyor. Peki, ne anlama geliyor? Daha fazla

Karbon Ekonomisi – Aslı GEDİK

Oradan bana bir kilo karbon veriver, tazesinden olsun…” Pandemi sağ olsun, Mart ayından beri taktığım maskelerle karbondioksitli havayı içime çeke çeke, “karbonlu sabun” almaya kadar varmışım. Sabun beyaz olur, bu bildiğin siyah!

Bu COVİD-19 sürdüğüne ve ben karbon alıp vermeye devam ettiğime göre acaba bir Kyoto Protokolü de ben mi patlatsam. Kyoto Protokolü, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde imzalanmış bir çerçeve sözleşme. Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbondioksit ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salımını (greenhouse gas emissions- GHG emissions) azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa karbon ticareti yoluyla haklarını artırmaya söz vermişler.

Daha fazla

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu – Av. Duygu TURGUT

Bu sayımızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca şirketlerin internet sitesi kurma zorunluluğunu ve bu internet sitesinde yayımlanması gerekli olan içerikleri inceleyeceğiz.

TTK’da düzenlenen yükümlülüklerden bir tanesi de bağımsız denetime tabi olan şirketlerin (“Yükümlü Şirket”) internet sitesi kurması ve bu internet sitesindeki belirli bir bölümü kanunen yapılması gerekli olan ilanlara ayırmasıdır. Yükümlü Şirket, internet sitesi kurma zorunluluğu kapsamına girdiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi kurmalı Daha fazla

Operasyonel Kiralama Sektörüne Yönelik Önemli Hatırlatmalar – Hakan GÜZELOĞLU

Bu yazımızda, operasyonal kiralama şirketlerinin işlemlerine ilişkin bu köşede daha önce ifade etmeye çalıştığımız vergisel hususlardan önemli gördüğümüz birkaç tanesini kısaca hatırlatmak ve son dönemde sektörü etkileyecek gelişmeleri ana başlıklar halinde bilginize sunmak istedik.

Operasyonel kiralama finansal kiralama değil!

Vergi Usul Kanunu’nun “Finansal kiralama işlemlerinde değerleme” başlıklı mükerrer 290’ıncı maddesiyle finansal kiralama işlemlerine ilişkin değerleme hükümleri düzenlenmiştir.

Daha fazla

Top