Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Kaynakları Verimli Kullanmak – İnan EKİCİ

Küresel anlamda birçok zorluğu yaşamaya devam ediyoruz. Tedarik zinciri bozulmaları, yüksek enflasyon ve maliyet artışları dünya gündeminin başında yer alıyor. Sanayi üretimi açısından bakıldığında ise, en önemli sorunları tedarik zincirindeki problemler oluşturuyor. Küreselleşmenin bir uzantısı olarak, sanayi kuruluşları üretim yapmak için ihtiyaç duydukları malzeme, parça ve maddeleri dünyanın farklı coğrafyalarından tedarik ediyor. Küresel tedarik zincirinde pandemi döneminden kaynaklı yaşanan sorunlar otomotiv sektörü de dahil birçok sektörü olumsuz etkiledi. Görünen o ki, otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılar bir süre daha devam edecek.

Daha fazla

Filo Broker Kurucu Ortakları – Okşan ÖZTÜRK & Oytun Gül MALKOÇ Röportajı

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Yaklaşık 10 yıl önce kurulan firmamız halihazırda araç kiralamış veya kiralamak isteyecek olan firmaların hem kiralama süreçlerini hem kiralama sonrası filolarını yöneterek maliyet optimizasyonu sağlıyor. Bu 10 yıllık süreçte birçoğu global ve kendi sektöründe lider 50 müşterimizin 10.000 aracına hizmet verdik. 1.200’e yakın filo kontrat müzakeresi yaptık.

Daha fazla

DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü – Selim ESKİNAZİ Röportajı

DS açısından 2023 yılını değerlendirebilir misiniz?

2023’ün ilk 7 aylık döneminde 2.707 adet satışa imza atarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 230,5’lik bir büyüme elde ettik. DS, 2022’nin toplamında 1.829 adetlik satış gerçekleştirmişti. Sadece temmuz ayında 570 adetlik satış gerçekleştirerek premium otomobil pazarından yüzde 7,1’lik payla 5’inci sırada yer aldık. Temmuz 2022 ile kıyasladığımızda satışlarımızı yüzde 211,5 gibi büyük bir oranda artırırken, aynı zamanda Türkiye tarihindeki en yüksek temmuz ayı performansına da ulaşmış olduk.

Daha fazla

Türkiye ve Dünya Ekonomisinin Görünümü – Erkin ŞAHİNÖZ

Dünya ekonomisinde son durum nedir?

Ekonomik aktivitenin en önemli göstergesi PMI verileridir. Dünya ekonomisine bir bütün olarak bakıldığında, PMI verisinin Temmuz ayında da eşik değer 50,0’ın üzerinde olduğu görülüyor.

PMI verisinin işaret ettiği gibi dünya büyüyor, ancak bu büyüme yeknesak değil. Büyümenin başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu’da güçlü, gelişmiş ülkelerde ise yavaş seyrettiğine şahit oluyoruz. Avrupa’da ise birkaç ay önce başlayan daralma son dönemde biraz daha güçlendi. Sektörel olarak bakıldığında ise hizmetler sektörü ile imalat sektörü arasında belirgin bir ayrışma olduğu gözleniyor. İmalat sektörü dünya genelinde daralırken hizmetler sektörü ise belirgin bir büyüme trendi yakalamış durumda.

Daha fazla

İmtiyaz Hakları – Av. Duygu TURGUT

Türk Ticaret Kanunu'nda pay sahiplerine sahip oldukları paylara bağlı olarak kullanabilecekleri çeşitli haklar tanınmıştır. Pay sahipleri kural olarak, paya bağlı haklarını sermayeye katılma oranlarında kullanabilecek olsa da kanunen imtiyaz, kar payı, tasfiye payı, rüçhan hakkı ve oy hakkı gibi iç yönetime ilişkin haklarda ve yönetim kurulu üyesi belirleme hakkı gibi dış yönetime etki edecek haklarda, belirli paylara esas sözleşme ile sermayeye katılım oranlarından daha fazla hak tanınarak imtiyazlı paylar oluşturulabilmektedir. Kısaca, bir anonim ortaklıkta imtiyazlı paylar, kanun tarafından adi paylara tanınan haklardan daha fazlasının, kanunun belirlemiş olduğu sınırlar çerçevesinde tanınmış olduğu paylardır.

Daha fazla

Operasyonel Kiralama İşlemlerine Özel Durumlar – Hakan GÜZELOĞLU

Öteden beri, vergi uygulamalarında operasyonel kiralama ile finansal kiralama arasındaki keskin çizginin bir türlü çizilemediğini söyleyebiliriz. Sözleşmeleri, risk ve yarar paylaşımları ve ek hizmetleri ile birbirinden tamamen farklı bu iki kiralamanın normalde karıştırılmaması gerekir. Biraz da Vergi İdaresince yapılan düzenlemelerin, verilen yazılı görüşlerin de durumu daha karmaşık hale getirdiğini söyleyebiliriz.

Daha fazla

Uzlaşırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular – Recep BIYIK

Uzlaşma nedir?

Uzlaşma, Mali İdare bakış açısıyla, gelecekte tahsili olası vergi alacağının, hemen ve olabildiğince yüksek bir kısmının veya tamamının tahsilini amaçlayan bir müessese. Vergi yükümlüsü açısından tanımın biraz değişmesi gerek: Ödenme riski olan bir borcun, olabildiğince küçük bir kısmının bir an önce ödenerek belirsizliğin en az maliyetle ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir düzenleme.

Daha fazla

Rekabet Kurulu İşgücü Piyasaları Soruşturmasında Son Sözü Söyledi – Ertuğrul Can CANBOLAT & Muhammed Safa UYGUR & Su Başak SATIR

İşgücü piyasalarında etkin rekabetin tesisi, son yıllarda dünya çapında tüm rekabet otoritelerinin gündemine ön sıralardan girmiş; bu kapsamda işveren rekabetini sınırlayıcı olabilecek uygulamalar rekabet otoriteleri tarafından çok ciddi bir şekilde mercek altına alınmıştır. Özellikle de teşebbüslerin birbirlerinden çalışan istihdam etmeyeceklerine yönelik teşebbüsler arası centilmenlik anlaşmaları, çalışanların maaş, ücret ve/veya yan haklarının sabitlenmesine yönelik teşebbüsler arası anlaşmalar, işgücü piyasalarına yönelik maaş, ücret, yan haklar, zamlar, primler vb. hususlarda rekabete hassas bilgilerin teşebbüsler arasında doğrudan veya dolaylı bir şekilde değişimi, işverenin işgücü pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanması gibi eylemler rekabet otoriteleri tarafından cezalandırılmaya başlanmıştır. Rekabet Kurulu da işgücü piyasalarına yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) ihlal edildiği iddialarına yönelik olarak Nisan 2021’de emek piyasalarını odağına alan bir soruşturma başlatmış; Kurul, Ağustos 2023’te sona eren soruşturma sonucunda 16 şirkete toplamda yaklaşık olarak 152 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulamıştır.

Daha fazla

Yatırım Süreçlerinde Primli Pay İhracı Yöntemi ile Pay Edinimi – Av. N. Can IŞIKTAÇ

Yatırımcının bir şirkette pay edinmek istemesi, ancak pay edinim bedelini paydaşlara değil de, şirkete yatırım olarak koymayı tercih etmesi, özellikle start-up yatırımlarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Nitekim, start-up’larda (start-up’ın içinde bulunduğu sürece bağlı olarak) ya tasarlanan işi başlatmak ya da büyütmek (scale-up) için dış kaynaklardan sağlanacak yatırıma ihtiyaç bulunmaktadır. Yatırımcı ise bu noktada şirkete finansman sağlayıp, ileride şirketin paylarının değerlenmesi halinde bundan getiri elde etmek ister.

Daha fazla

Top