Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Alternatif Mobilite Çözümleri ve Modelleri Ortaya Çıkıyor – İnan EKİCİ

Evet, belki pandemi bitmedi, ama bizi tanımlamasına daha fazla izin vermemeliyiz diye düşünüyorum. Tüm öğrenimlerimizi cebimize koyduk, şimdi yeni deneyimler için yeni cepler diktiğimiz yaşam üniformalarımızla kendimizi, çevremizi, işletmelerimizi ve ülkemizi kalkındırmaya odaklandık.

Günümüzün ‘yeni normal’ veya pandemi sonrası koşullarında, büyümenin ve rekabetçiliğin yolu her zamankinden daha çok dijitale yönelmekten geçiyor. Araç kiralamada daha dijital bir dünya halihazırda hayata geçmeye başlamıştı. Firmalar daha az temasla, elektronik ortamda satın alma yapılabilen süreçleri tasarlıyordu. Daha fazla

Koç Finansman A.Ş. Genel Müdürü – Yeşim Pınar KİTAPÇI Röportajı

2022 yılında Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz nelerdir? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve bankacılık / finans sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Küresel ölçekte merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi devam ederken son dönemde resesyon endişelerinin de arttığını görüyoruz. Nitekim, salgına yönelik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve finansal koşullardaki sıkılaşma çerçevesinde IMF Temmuz ayında 2022 yılı için küresel büyüme tahminini aşağı yönde revize etti. Yurt içinde de öncü göstergelere bakarsak ekonomik aktivitenin yılın 2.yarısına baskı altında başladığını söyleyebiliriz. Enflasyonist ortam, yükselen faiz oranları ve jeopolitik risklerin ön planda olduğu mevcut koşullar altında, finans sektörünün ihtiyatlı yaklaşımlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.

Daha fazla

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su – Ali Haydar BOZKURT

2022 yılında dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve otomotiv sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

2022 yılında, iki yıldan daha fazla süren bir salgının etkilerini yaşamaya devam ederken tüm dünya birden fazla sorunla mücadele etmeyi sürdürüyor. Bu yaşananların hepsinin tek başına ciddi problemler olduğunu söyleyebiliriz. Çip krizi, ham madde bulunamaması, konteyner sıkıntıları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi birçok faktör, sadece otomotivi değil birçok sektörü etkiliyor. Tüm sektörler bunları çözmek adına adımlar atıyor, ancak bu birden fazla soruna aynı anda bugünden yarına çözüm yolu bularak üstesinden gelmek çok zor görünüyor. Tüm dünyada enflasyonist bir ortamdan geçiliyor ve kaçınılmaz bir şekilde ürünlerin baz maliyetlerinde bir artış yaşanıyor.

Daha fazla

Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teşvikleri – Hakan GÜZELOĞLU

Operasyonel kiralama şirketleri müşterilerine sundukları hizmetleri çeşitlendirmek ve hizmetlere ulaşım kolaylığını sağlayabilmek hem de faaliyetlerinin yürütülmesi sırasındaki operasyonel yükün kolaylaştırılması amacıyla kendi bünyelerinde araştırma geliştirme ve teknoloji faaliyeti olarak nitelendirebileceğimiz yazılım ve uygulamalar geliştirebilmekte.

Ar-Ge faaliyeti yürütmek isteyen şirketlerin farklı teşvik ve desteklerden faydalanma imkânı bulunuyor.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Özel Denetçi Atanması – Av. Duygu TURGUT

Anonim şirketler, esasen yönetim kurulu ve/ veya şirket çalışanları tarafından idare edildiklerinden, pay sahipleri her zaman şirketin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi sahibi olamayabilirler. Bu itibarla, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) çerçevesinde pay sahiplerine tanınan haklardan biri de, şirketin belirli faaliyetlerinin özel olarak denetlenebilmesi için özel denetçi atanmasını talep edebilme hakkıdır. Bu kapsamda pay sahibi, şirketin hukuki veya operasyonel faaliyetleri konusunda bağımsız ve uzman bir denetçi tarafından aydınlatılabilecek ve pay sahipliği haklarını bu bilgiler ışığında kullanabilecektir. Bu makalemizde, anonim şirketlerde özel denetçi atanmasının ön şartları, hukuki sonuçları ve özel denetim kurumunun işleyişinden bahsedilecektir.

Daha fazla

İkinci El Araç Ticaretinde Satış Kısıtlaması – Kemal OKTAR

Geçtiğimiz aylarda, bazı işletmeler tarafından çok sayıda satın alınan sıfır araçlara plaka çıkarıldıktan sonra daha yüksek fiyatlarla satılması şeklinde ikinci el sıfır araç ticaretinden kaynaklanan fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınacağı dile getirilmekteydi.

Nitekim 16 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin, sıfır olarak satın aldığı ve 16 Ağustos 2022 tarihinden sonra trafiğe ilk tescilini yaptırdığı otomobil ve arazi taşıtlarını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmedikçe satamayacağı yönünde geçici madde ihdas edildi. Daha fazla

Negatif Eşleme Yükümlülüğü Rekabet Kurumu’nun Merceği Altında – Özlem BAŞIBÖYÜK & Selim TURAN & Yüksel Talip ÖZBEK

Giriş

Rekabet hukuku alanında son zamanlarda yaşanan en dikkat çekici gelişmelerin başında, Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) Modanisa Elektronik Mağazacılık ve Ticaret A.Ş. (“Modanisa”) tarafından gerçekleştirilen menfi tespit/muafiyet başvurusu kapsamında “negatif eşleme yükümlülüğüne” yönelik yaptığı değerlendirmeler gelmektedir. Rekabet Kurulu, söz konusu kararda (“Modanisa Kararı” veya “Karar”) [1], ilgili teşebbüsler arasında akdedilen ve “negatif eşleme yükümlülüğüne” dair hükümler içeren sulh sözleşmelerinin (“Sözleşme”) rekabet hukuku bakımından sakınca teşkil ettiği ve bu nedenle Sözleşme’ye menfi tespit belgesi verilemeyeceği kanaatine varmıştır.

Daha fazla

Uyuşmazlık Çözümünde Sigorta Tahkim Komisyonu’nun Avantajları – Av. Sedar TARLACI

Yargılamanın uzaması adalete geç ulaşılmasına neden olmaktadır ve geç gelen adaletin ne yazık ki pek de adil olmadığı ortadadır. Yargılama süresince işleyen faiz, enflasyon karşısında düşük kalırsa; yargılama sonucu hükmedilen tazminat tutarı gün sonunda alım gücü bakımından davacının zararını tam olarak karşılayamamaktadır ve yargılama süresi uzadıkça mağduriyet giderek artmaktadır.

Bu yazımızda; mahkemeler ile karşılaştırıldığında uyuşmazlıkları oldukça hızlı sonuçlandıran, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından birisi olan Sigorta Tahkim Komisyonu (“STK”)’ndan ve STK’nın avantajlarından bahsedeceğiz.

Daha fazla

Top