Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

İkinci El Araç Ticaretinde Satış Kısıtlaması – Kemal OKTAR

Geçtiğimiz aylarda, bazı işletmeler tarafından çok sayıda satın alınan sıfır araçlara plaka çıkarıldıktan sonra daha yüksek fiyatlarla satılması şeklinde ikinci el sıfır araç ticaretinden kaynaklanan fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınacağı dile getirilmekteydi.

Nitekim 16 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin, sıfır olarak satın aldığı ve 16 Ağustos 2022 tarihinden sonra trafiğe ilk tescilini yaptırdığı otomobil ve arazi taşıtlarını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmedikçe satamayacağı yönünde geçici madde ihdas edildi. Bu şekilde satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu süreyi altı aya kadar uzatabilecek. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15 Eylül 2022 tarihine kadar satışında, tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6.000 kilometre geçip geçmediğine bakılmayacak.

Bu uygulama, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el araç ticareti ile uğraşan galericilerin otomobil ve arazi taşıtı olarak tanımlanan 4×4 araçları satışında geçerli. Özel kişiler veya işletmesinde kullanmak üzere araç satın alan işletmeler için bu şekilde satış kısıtlaması söz konusu değil.

İkinci el araç ticaretinde KDV düzenlemeleri

Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelikle yaptığı bu düzenlemeden daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı da ikinci el araç ticaretinde KDV uygulamasına yönelik bazı düzenlemeler yapmıştı. KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan düzenleme ile galericilerin binek otomobili alımında ödediği KDV’yi indirim konusu yapma hakkı verilmiş, ancak bu araçların alım şekline göre satışında farklı KDV hesaplanması öngörülmüştü. Yukarıdaki tabloda, ikinci el araç ticareti yapanların alım şekline göre satışlarında uygulayacağı KDV oranları yer almaktadır.

Top