Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Anonim Şirketlerde Pay Devirlerine İlişkin Sınırlamalar – Duygu Turgut

Bilindiği gibi anonim şirketlerin payları nama yazılı ve hamile yazılı paylar olarak ikiye ayrılır ve şirket paylarının türü şirketin esas sözleşmesi altında gösterilir. Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri altında paylarının tamamı veya bir kısmı hamile yazılı olan şirketler için pay bedellerinin ödenmesinden itibaren üç ay içinde hamile yazılı pay senedi bastırılması zorunluluğu öngörülmüştür. Nama yazılı pay senetleri içinse böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Pay türlerine ilişkin bu ayrımın pratikteki en önemli sonucu farklı türdeki payların devirlerinin farklı usullere tabi olmasıdır.

Daha fazla

Torba Kanun ve 32 Sayılı Karar Taslak Düzenleme – Hakan Güzeloğlu

1 Ocak 2018 tarihi itibarı ile tam mükellef kurumlar için yeni kurumlar vergisi oranı geçerli olacak. TBMM’de Torba Kanun maddelerinin görüşülmesinin tamamlanması ile 2018, 2019 ve 2020 yılları gelirlerine uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkacak.

Öte yandan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar’da yapılacak önemli düzenleme ile artık bazı şartların sağlanması halinde kurumların yurtdışından döviz ve dövize endeksli borçlanması mümkün olabilecek. Bu yazımızda, Torba Kanun ile yürürlüğe girecek olan yeni uygulamalardan önemli gördüklerimiz ile Kambiyo Mevzuatı 32 Sayılı Karar’da yapılacak önemli düzenlemelerden bazı konu başlıklarını dikkatinize sunmak istedik.

Daha fazla

Finansal teknoloji şirketlerinin yükselişi – Burhan Eliaçık

Fintek şirketleri, yenilikçi iş modelleri ve yüksek teknolojik kapasiteleri sayesinde finansal hizmetlere yeni bir bakış getiren ve zaman zaman da sektörü temelden değiştiren ürün ve hizmetler geliştiren kuruluşlardır.

Geleneksel finansal kuruluşlardan temelde ayrışılan nokta, fintekler gelişen teknoloji ve yenilikleri odaklandıkları iş alanında “yeni iş modeli, kolaylık ve erişim” amaçlı kullanırken, geleneksel finansal kuruluşlar gelişen teknoloji ve yenilikleri daha çok “maliyeti düşürme ve yeni kanallar açma” amaçlı kullanmayı tercih etmektedirler.

Daha fazla

Nissan Türkiye Genel Müdürü – Sinan Özkök Röportajı

Markanız ve 2017 yılı için planlarından bahseder misiniz?

Yılın başında otomotiv sektöründeki tüm markaların ortak fikri 2017 yılında pazarın belirli ölçüde daralarak 900 bin seviyesinin altında gerçekleşeceği yönündeydi. Yıl ortasına doğru pazarın ivme kazandığını ve yıl sonunda 950 bin adedi geçebileceğimizi söyleyebiliriz. Değişken döviz kurları, artan enflasyon ve faiz oranlarına rağmen otomotiv sektörü ekonominin lokomotif sektörü olma özelliğini koruyor.

Daha fazla

Top