Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Sürdürülebilirlik için uyuşmazlıkların etkin yönetimi – Metin Reyna

Her çatışma bir fırsat olabilir mi?

Globalleşen dünyamız, her alanda olduğu gibi ticari hayatın denge ve dinamikleri üzerinde de etkilerini göstermektedir. Şirketler, büyümek, karlılıkları ile birlikte pazar paylarını artırabilmek, ticari ve kurumsal itibarlarını koruyarak perçinlemek için rekabet içinde oldukları yerli veya yabancı şirketleri devralmak/birleşmek ya da bu atılımları sağlayabilecek sermaye girişine ihtiyaç duymaktadırlar. Tüm bu devralma ve birleşmelerin başarısı, ulusal ya da uluslararası çoklu ve farklı kültürlerin birlikte uyum içerisinde çalışabilmesine, yönetim kademelerinde nitelikli iletişim ve etkin diyaloglar kurulabilmesine ve hepsinin ötesinde, çatışma çözümleri metodolojilerinin yetkin bir şekilde kullanılabilmesine bağlıdır.

Daha fazla

Türk hukukunda anonim şirket pay sahiplerinin hakları – Av. Duygu Turgut

Bu ayki yazımızda çoğu okuyucumuzun şirket sahibi olarak ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz anonim şirket pay sahiplerinin hakları konusunu ele aldık. Özellikle birden fazla pay sahibi olan şirketlerde pay sahiplerinin haklarının farkında olması ve bunları gerektiğinde etkin kullanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Zira uygulamaya baktığımızda birçok hissedarın ihmal ya da yeterli bilgi sahibi olunmaması sonucunda hukuken sahip olduğu haklarını doğru kullanmadığını görüyoruz.

Daha fazla

Rekabet Kurumu Cesur Bir Adım Attı: Mevzuatımızdaki Rekabete Aykırı Hususların Taranması – Ahmet Yalçın

   Rekabet Kanunu Rekabet Kurumu Başkanlığı’na rekabet politikası ile ilgili olarak alınacak kararlar ve ilgili mevzuat hakkında görüş bildirme görevi vermekte. İşte bu görevden yola çıkarak Rekabet Kurumu ticari  hayata ilişkin düzenlemeler içerisinde rekabeti sınırlama ihtimali bulunanları tespit etmek amacıyla bir çalışma yaptı ve bu çalışma sonucunda elde edilen bulguları bir rapor halinde kamuoyu ile paylaştı.

Daha fazla

Ford Otosan – Özgür Yücetürk Röportajı

Markanızdan, 2014 yılının nasıl geçtiğinden ve 2015 yılı planlarınızdan bahseder misiniz?

2014 yılı, Ford Otosan olarak bizim için ticari araç ürün gamımızın büyük kısmını yenilediğimiz önemli bir yıldı. Bu sebeple 2014 yılını “Ticari Araçlar Yılı” ilan ettik. Önce Mart ayında pazara sunduğumuz Yeni Transit, ardından Mayıs ayında pazara sunduğumuz Courier ile ticari ürün gamımızı çok ciddi şekilde güçlendirdik.

Daha fazla

Top