Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

CVO Araştırmasını Destekleyen TEB Arval’in Tahminine Göre Trafikte 2 Milyonun Üzerinde Şirket Aracı Var

2002 yılından bu yana filo sektör trendlerini ortaya koyan ve 15 ülkeye yayılan CVO araştırmasının 2016 yılı sonuçları TEB Arval’in desteği ile açıklandı. Filo yönetimi konusundaki tek çalışma olan CVO Barometre, filo, araç ve mobilite üzerine sektörel trendleri analiz ederek filo sahipleri için kaynak olma görevi görüyor. Araştırma, aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya, İsviçre, Belçika, Hollanda gibi 14 ülkenin yanı sıra, Türkiye’deki filo araç kiralama sektörünün mevcut durumunu incelerken geleceğine de ışık tutuyor.

Daha fazla

Bu patronlar şirketleri babalarının malı sanıyor! – Salim Kadıbeşegil

Yer altı madenleri, su, bitki örtüsü, ormanlar, dereler, göller kısaca tabiat… Yaşamın döngüsü için gerekli ne varsa yeryüzünde şu anda nüfusu 7 milyara dayanmış olan insanlığa ait. Üretmek için bu doğal zenginlikleri kullanıyoruz. Yani doğadan borç alıyoruz. Ama nedense borcumuzu hiçbir zaman geri ödemeye yanaşmıyoruz! Adına “yaşam kalitesi” dediğimiz bir rüyaya kavuşmak için “kabusların” içinde yolculuk yapmayı tercih ediyoruz! Sanayi Devrimi ile birlikte el ve şekil değiştiren “para”, günümüze işin içinden çıkmakta zorlandığımız ilişkiler yumağı ile geldi. Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğini hesaba katmazsak işlerin nasıl yönetileceği ile ilgili hissedarların (shareholder) borusu ötüyordu. Ne alınacak, ne satılacak, para nasıl kazanılacak ya da kendini katlayacak?

Daha fazla

İç Denetimin İç Denetimi – Işıl Uysun

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Daha fazla

İnovasyonu her yönüyle anlamak – Dr. M. Fevzi Toksoy

Rekabet hukukçuları ve iktisatçılara ‘inovasyon’ dediğiniz zaman akla gelen ilk ve en genel geçer klişe ‘adil bir rekabet ortamından yenilikçi ürünlerin çıktığı’dır. Bu sanki çok otomatik bir süreç gibi beynimize kazınmıştır. Ancak gerçekler göstermektedir ki inovasyon için birçok faktörün de birlikte bulunması gerekliliğidir. Bunu fark edecek yetkinliğe sahip olmaya başladıktan sonra inovasyon olgusu üzerinde etkisi olan çeşitli faktörleri daha dikkatle incelemeye başladım.

Daha fazla

Türk Hukuku’nda Denkleştirme İstemi Hakkında Düzenlemeler – Av. Duygu Turgut

Denkleştirme istemi ana hatlarıyla acentelik sözleşmesinin(1) sona ermesi halinde acente lehine ortaya çıkan bir hukuki haktır. 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülmeyen denkleştirme istemi, 2012 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) yürürlüğe girmesiyle kanunda düzenlenmeyen ama doktrin ve Yargıtay tarafından savunulan bir istem statüsünde olmaktan kurtulmuş ve TTK Madde 122’de düzenlenerek kanuni bir dayanağa kavuşmuştur. Bu sayede ticaret hukuku çerçevesinde acentelere sağlanan haklar özellikle AB düzenlemeleri, İsviçre ve Alman ticaret hukukları ile paralel bir hale getirilmiştir.

Daha fazla

Hoş geldin 2017, güle güle 2016… – Fevzi Türkay Oktay

Yılsonu klasiğidir, geçmiş yılın bir değerlendirmesini yapmak ve yeni yılla ilgili beklentileri gözden geçirip planlar yapmak. Yapılmalıdır da….

Plan yapmak, bütçe yapmak, değişik senaryoları düşünerek planları revize etmek süreklilik adına iyi egzersizlerdir. İşimizi nasıl yaptığımızı, neleri iyi yapıp neleri iyi yapamadığımızı, tehditleri fırsatları değerlendirmek için iyi antremanlardır aslında. 80’li yıllardaki yüksek enflasyon dönemlerinden kalma kısa vadeli plan yapma alışkanlıklarının da değişmesi için iyidir.

Daha fazla

Murat Erem – Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Röportajı

Operasyonel kiralama firmalarına sunduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz?

Nihai kullanıcılara birçok avantajlı hizmet sunan operasyonel kiralama firmaları otomotiv sektörünün olmazsa olmazı ve değerleri ülkemizde her geçen gün daha iyi anlaşılıyor; bunu da yıllar içerisinde toplam satışlar içerisindeki artan payları ile rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Buna binaen Ford Otosan olarak biz de müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine en uygun çözümler sunarak hizmet etmek arzusundayız.

Daha fazla

Top