Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Can Gürocak – Ototronik Automotive & Energy Röportajı

Firmanız ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Büyük kısmı Türkiye’nin lider otomotiv şirketlerinde olmak üzere toplam 25 yılı aşkın bir süre otomotiv endüstrisinde, pazarlama, satış, satış sonrası, bayi geliştirme operasyonları konularında aktif görevler üstlendikten sonra 2004 yılında Ototronik Otomotiv Danışmanlık şirketini kurdum.

Şirketin sahibi olarak son 12 yıldır Ototronik çatısı altında, toplam 35 yılı aşkın bir süredir otomotiv endüstrisine hizmet vermekteyim.

Ototronik, otomotiv sektörüne stratejik yönetim danışmanlık hizmeti sunar. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren üretici, distribütör ve kiralama şirketleri için bayi yönetim geliştirme, bayi denetim, araç bakım & onarım denetimleri, garanti denetimleri, CRM, gizli müşteri araştırmaları ve eğitim çalışmaları yapar.

Satış, pazarlama ve satış sonrası konularında perakende performans yönetimini iyileştirici servis sağlar. Perakende performans yönetimi sistemi ile bayilerdeki perakende performansı hem operasyonel (satış, pazarlama, satış sonrası), hem de finansal yönden analiz eder. Bu sayede, bayinin genelde perakende performansı arttığı gibi, bayi kârlılığının da iyileşmesine katkı sağlanır.

Araç kiralama firmalarına ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bu hizmetlerinizin sağladığı faydalardan bahsedir misiniz?

Araç kiralama firmalarına sunduğumuz hizmetleri iki ana başlık altında toplayabiliriz:

1- Kiralama firmalarının yurt genelinde yaygın satış ve satış sonrası şube ve lisansiye ağının denetimi:

Firmalar, kurumsal, fiziksel ve operasyonel standartlarını belirleyip, satış ve servis sonrası teşkilatlarının, bu standartlara uyumunu gözden geçirmek durumundadırlar.

Ototronik, bu koşulları dikkate alarak; objektif ve tarafsız, profesyonel ve detayları ortaya çıkaran, olası hukuki riskleri azaltan, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan “Bayi Denetim ve Geliştirme” hizmeti sunmaktadır.

2- Araç Kontrol ve Denetimleri:

Hasar Onarım Denetimleri: Kiralama firmaları tarafından özel, tüzel kişilere kısa ve uzun dönemli olarak kiralanan muhtelif marka araçların kazaya uğrayarak, hasarlanması durumunda “yetkili servislerde gerçekleştirilen araç hasar onarımları” sonunda; yapılan işlerin, iş tanımına ve hasar onarım standartları çerçevesinde belirlenen koşullara (işçilik, parça, kaporta & boya ve montaj kalitesi…) uygunluğu ve iş sonucunda oluşturulan faturanın muhteviyatında belirtilen işlemlerin yapılıp, yapılmadığının incelenmesini kapsamaktadır.

Araç Bakım Denetimleri: Benzer şekilde, kiralama firmaları tarafından uzun dönemli olarak kiralanan muhtelif marka araçların “Yetkili servislerde gerçekleştirilen araç bakımları” sonunda; kullanılan parçaların bakım standartları çerçevesinde belirlenen koşullara uygunluğu (orijinal parça, eşdeğer…) ve iş sonucunda oluşturulan faturanın muhteviyatında belirtilen işlemlerin yapılıp, yapılmadığının incelenmesini kapsamaktadır.

Ototronik, bu koşulları dikkate alarak; yetkili servis hizmet kalitesinin düzenli olarak takip edilmesi, gerekli uyarı ve iyileştirici tedbirlerin alınması, araçların ikinci el değerlerinde minimum kayıp oluşması sağlanması, müşteriler ziyaret edilerek, servis memnuniyetinin takip edilmesi ve sonuç olarak “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” sağlanması hedefi doğrultusunda “Araç Kontrol ve Denetim” hizmeti sunmaktadır.

Bu tarz bir hizmet alırken, araç kiralama firmaları nelere dikkat etmelidir?

Araç kiralama, son yıllarda müşterilere sunduğu bir çok avantaj ve konfor sayesinde çok hızla büyüyen ve önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edecek bir sektör.

Sektörün hızlı büyümesi, firmaların araç parklarını büyütme, çeşitlendirme gayret ve arzuları sonucu kiralama firmaları ana faaliyet konularına odaklanmaktadır. Bunun sonucunda bazı konulara yeterince zaman ve kaynak ayıramadıkları için bu alanların hassas olarak ele alınmasını da imkansız kılmaktadır.

Ancak, göz ardı edilen ve yeterince hassas kontrol edilemeyen bazı alanlar; örneğin, hasar onarım sürecinin yönetilmesi, yetkili servislerde verilen bakım ve hasar onarım hizmetlerinin kalitesi, kullanılan parçalar gibi araçların ikinci el değerlerindeki kayıplar önemli maliyetler oluşturmakta ve ciddi kaynak kaybına neden olabilmektedir.

Araç kiralama firmaları bu tarz hizmetler alırken; objektiflik ve tarafsızlık, profesyonellik ve konular hakkında bilgi birikimi olan, en ince detayları ortaya çıkarabilen, olası hukuki riskleri azaltan, sektör tecrübesi ile görüş ve öneriler sunabilecek, referansları mevcut firmaları tercih etmelidirler.

Araç kiralama firmaları ile çalışma ortamı yakalayabilmek için neler yapıyorsunuz?

Kiralama sektörünün çok hızla büyüdüğünü biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sektörde faaliyet gösteren firmaların yeni bazı ihtiyaçlarla karşı karşıya kalabileceğini diğer sektör tecrübelerimizle hissediyoruz.

En büyük amacımız, hizmet verdiğimiz müşterilerimize katma değer yaratmak, müşterilerimizin olumlu düşünce ve görüşlerini almak ve faaliyetlerimizde süreklilik sağlamaktır. Bizim en önemli referansımızın, iş ortaklarımızın olumlu görüşleri olduğunun bilincindeyiz.

Araç kiralama firmaları ile çalışma ortamı yakalayabilmek için düzenli duyurular göndermekte ve ziyaretler organize etmekteyiz. Bunlarla birlikte faaliyetlerimizi anlatmak için en önemli ilitişim kanalının kiralama sektörünü bir çatı altında toplayan, TOKKDER ve sektörün tüm paydaşlarına ulaşan yayın organı “Filo ve Rent a Car” dergisi olduğunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim.

Top