Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Kurumsal Repütasyon ve Etik- Dr. M. Fevzi TOKSOY

Bu ayki yazımızda, Etik ve İtibar Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak adil rekabeti tesis eden hukuk kaidelerinin, etik kuralları ve şirketlerin repütasyonu ile olan ilişkisine dikkat çekelim istedik.
Kurumsal uyum kurallarının diğer öğeleri elbette ki rekabet hukukundan daha az önemli değildir. Ancak rekabet kurallarının ihlal edilmesi durumunda ortaya çıkan ağır yaptırımlar göz önünde bulundurulduğunda, rekabet uyumunun öneminin diğerlerine göre daha öne çıktığı görülmektedir. Daha fazla

Birleşme ve devralma işlemlerinin dinamikleri ve bunların etkileri – Duygu TURGUT

Gerçekleştirilen yatırımların başarılı bir süreçten geçerek yatırımcılar ve sa- tıcılar açısından mutlu sona ulaşmasında gerek hedef şirketlerin ortaklarının, gerekse yabancı yatırımcıların pazar dinamiklerini anlaması; ve her iki tarafça yatırımların finansal olduğu kadar hukuki altyapısına da vakıf olunması büyük önem taşımaktadır. Bu ayki yazımızda Türk hedef şirketlerinin büyüme sürecine ve yatırımlara etki eden dinamiklere kısaca baktıktan sonra, birleşme ve devralma işlemlerinde yatırımın başarılı şekilde kapanmasını doğrudan etkileyen faktörlere ve bu faktörlerin işlem üzerindeki etkisine değineceğiz. Daha fazla

Sat ve geri kirala yöntemiyle yapılan kiralama işlemlerine ilişkin vergi düzenlemeleri – Cihat KOŞTAŞ

Cihat KOŞTAŞ PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Kıdemli Müdür

Evvelce, finansal kiralama şirket- lerince finansal kiralamaya konu edilen malların kiracıdan bizzat alınarak kiracının kendisine kiralanması durumu 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre mümkün değildi. Geçtiğimiz yıl sonlarında 6361 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, finansal kiralama şirketleri tarafından üçüncü kişilerden alınarak finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilen malların yanında kiracının bizzat kendisinden satın alınan malların da finansal kiralamaya konu edilebilmesi mümkün kılınmıştır. Finansal kiralama şirketleri artık taşınır ve taşınmaz malları sat geri kirala yöntemine konu edilebilecek, bu mallardan da gayrimenkullere ilişkin çeşitli vergi istisnalarından yararlanılabilecektir. Bu yazımızda bu işlemler neticesinde getirilen kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve tapu harcı konularındaki teşvik ve istisnalara değinmeye çalışacağız.
Daha fazla

Kiralama ve Finansal Dünya – İlkay Ersoy

2014, hem yurdumuzda, hem uluslararası seviyede siyasi ve ekonomik çalkantılara açık olacak. Bekleyemediğimiz, öngöremediğimiz gelişmeler olabilir. O yüzden radikal planlar, agresif hedefler bu yılla pek örtüşmeyecek gibi görünüyor. Tarihten ve büyüklerimizden öğrendiğimiz bu, “büyük değişiklikler olacak dönemlerde ciddi hareketler yapma ve likit kal!” Daha fazla

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İNCE

Ticari hayatın canlılığı sektörün daha ne kadar yol kat edebileceğini gösteriyor
Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İNCE, sektöre ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Operasyonel kiralama, firmaların sabit yatırım gereksinimini azaltmanın yanı sıra faaliyet giderlerinde sağladığı verimlilik itibariyle de bu hizmetten yararlanan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine kayda değer katkı sağlıyor” dedi. Daha fazla

Top