Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Motorlu Taşıtlar Sektör Raporu Rekabet Kurumu Tarafından Yayınlandı – Dr. M. Fevzi Toksoy

Türk Rekabet Kurumu da AB’ndeki uygulamaların yakın takipçisi olarak 2011 yılında aldığı bir kararla motorlu taşıtlar sektör araştırmasına başlamıştır. Bu araştırmanın sonuçları da geçtiğimiz aylarda “Motorlu Taşıtlar Sektör Araştırması Raporu” olarak yayımlandı. Bir sonraki aşama olarak yakın bir zamanda, kuralların bizde de değişmesini beklemekteyiz.
Motorlu taşıtlar sektörünün diğer birçok sektörü etkileyen yapısı ve global ekonomiye katkısı hesaba alındığında bu sektöre özel düzenlemelerin yapılmasının o kadar da haksız olmadığı rahatça görülebilir. Bu anlayış ekseninde hem Avrupa Birliği hem de Türk rekabet hukuku mevzuatları, motorlu taşıtlar sektöründeki sağlayıcı, bayi ve satış sonrası faaliyetleri yürüten işletmeler arası ilişkileri düzenleyen farklı kurallara yer vermiştir. Avrupa Birliği 1985, Türkiye ise 1998 yılından bu yana otomotiv sektöründeki dağıtım kurallarını özellikli bir şekilde düzenlemektedir. Avrupa Birliği’nde güncel olarak uygulanmakta olan kurallar en son 2010 yılında revize edilerek yürürlüğe konmuştur. Daha fazla

Aile Anayasası Oluşturmada Yaşanan Süreçler – Mehmet Fuat Ekmekçioğlu

Aile şirketlerinden kurumsallaşma adına atılan en önemli adımlardan biri Aile Anayasası oluşturulması. Aile Anayasası oluşturmaya karar veren aile şirketleri çeşitli zorluklar yaşayarak bu süreci tamamlıyorlar. TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fuat EKMEKÇİOĞLU Aile Anayasası hazırlık sürecinde öne çıkan konuları, bir aile şirketi yöneticisi olarak edindiği tecrübe ve gözlemleri ile bizlere aktarıyor. Daha fazla

Torba Yasa Tasarısı Işığında Anonim Şirket Pay Senetleri – Duygu Turgut

Anonim Şirket Pay Senetleri Kanun tasarısı 11 Temmuz 2014 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda onaylanmış olup, bunu takip eden hafta içinde genel kurula sunulması planlanmaktadır. Akabinde genel kurulda tartışılarak kabul edildiği takdirde kanunlaşacaktır. Bu sayıda, T.B.M.M. adalet komisyonunca 11 Temmuz 2014 tarihinde onaylanan torba yasa tasarısı içinde yer alan ve anonim şirket sahiplerini yakından ilgilendirecek bir konuyu ele aldık. Bu kanun tasarısında halka açık olmayan anonim şirketlerin pay senetlerinin hem hamiline hem nama yazılı olabileceğini öngören mevcut Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 484. maddesi değiştirilmek suretiyle anonim şirketlerin pay senetlerinin yalnızca nama yazılı olarak düzenlenebileceği belirtilmiştir.  Daha fazla

Güven: 21. Yüzyılın Sermayesi – Tayfun Zaman

İnsanlık kabilesinin üyesi olarak kalabilecek şirketler, rakipler arasındaki eşitliği bozacak olan sermayenin, daha beyaz yıkayan deterjanın formülünde veya daha iyi ısıtan radyatör peteği tasarımında değil kimliklerinin ifadesi olan kurumsal değerleri, etik ilkeleri, sürdürülebilirlik politikaları ve kurumsal sorumluluklarının ifadesinde saklı olduğunu anlayanlar olacak. Daha fazla

Vergi’de E-Dönüşüm – Cenk Ulu & Cem Aracı

Gelişen teknolojik imkânlar hem vergilerin daha etkin şekilde toplanması hem de mükelleflerin belirli yükümlülüklerini daha kolay yerine getirebilmesini sağlamak anlamında çeşitli elektronik uygulamaların önünü açtı.
Vergi otoritesinin inisiyatifinde yürüyen projeler çerçevesinde belirli ölçekteki veya özellikteki firmalar elektronik fatura, e-defter, e-arşiv fatura ve elektronik kayıt saklama gibi vergide elektronik dönüşümün sıçrama tahtasını oluşturan uygulamalara zorunlu olarak uymak durumundalar. Daha fazla

Kiralama ve Finansal Dünya

Dergimizin geçen sayısındaki yazımda “Asıl etkin kişiler fark etmeyecek, fark etse de takdir etmeyecek ve karşılığını görmeyeceksem; en nihayetinde ekonomide varlık amacı kar olan bir figür olarak, hizmet kalitesine yatırım yapmam için beni ne motive edecek?” sorusunu sormuş ve konuyu değerlendirmeye çalışmıştım. Bu konuya “karar vericileri” değerlendirerek devam etmekte büyük fayda görüyorum. Daha fazla

Top