Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Sektörümüzü bekleyen fırsatlar ve tehditler – İnan Ekici

Araç kiralama sektörü açısından daha durgun bir döneme giriyoruz. Bu dönem, sektör için hem geçmişi değerlendirme hem de öngörüler doğrultusunda geleceği planlama ve planlara göre hazırlıkları yapma, bir anlamda yenilenme zamanlarıdır. Bu dönemin en önemli sorularından biri de şudur: “Önümüzde hangi riskler var, hangi fırsatlar olabilir?” Bu soruya vereceğiniz cevapların isabetli olmasını etkileyen temel unsurlardan biri de sizin kontrolünüz dışındaki –sosyal, siyasal, ekonomik, ticari vb.– gelişmeler ve koşullardır.

Daha fazla

Ford Türkiye Satış Direktörü – Murat Erem Röportajı

Markanız ve 2018-2019 yılları için planlarından bahseder misiniz?

2018 yılının 2. yarısından başlayarak, 2019 yılını da kapsayan dönemin tüm otomotiv sektörü için zor bir dönem olacağını ve otomotiv pazarının son yıllarda alıştığımız 1 milyon temposunun altına düşeceğini öngörüyoruz. Bu sene Kasım ayında binek ürün gamımızın amiral gemisi konumundaki Focus aracımızın lansmanını yaparak en genç ve güçlü binek ürün gamıyla bu döneme hazır giriyor olacağız. Ek olarak, tüm dünyada otomotiv sektörünün daraldığı dönemlerde ticari araç satışlarının öne çıktığı gözlemlenmekte. Bu anlamda Türkiye’nin ticari gücü Ford olarak pazarın geneline kıyasla daha az zorlanacağımıza inanıyoruz.

Daha fazla

Araç Kiralama Şirketlerinin Bilanço Yapısı ve Son Dönemdeki Mevzuat Değişikliklerinin Sektöre Etkisi – Hakan Güzeloğlu

Son günlerde yaşadığımız olağan dışı kur dalgalanmaları sebebiyle Türk Lirasında yabancı paralar karşında değer kaybı yaşanmaktadır. Bu şirketlerin hem mali tablolarına olumsuz yansımakta hem de döviz cinsinden gerçekleştirilen işlem ve bunların dayanağı sözleşmelerin TL’ye dönüşümünü mecburi kılmaktadır.

Öte yandan, kur dalgalanmaları karşısında şirket mali tablolarındaki yapıyı sağlamlaştırmak ve negatif kur farklarının yarattığı erozyonu önlemek için gerek Kambiyo gerekse Türk Ticaret Kanunu’nda bir dizi önlem alınmaktadır. Bunların başında son dönemde yayımlanan Kambiyo Mevzuatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve en son yayımlanan Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu’nun teknik iflas olarak adlandırılan “Borca Batıklık Durumu”na ilişkin düzenlemeler gösterilebilir.

Daha fazla

İş stratejisi nedir? – Şahin Tulga

S Eğrileri” kavramı, ticari kuruluşların kârlarının sürekli olarak artamayacağını, duraklamaların da yaşanacağını bize yıllar önce göstermişti. Bir sonraki sayfadaki grafikte gösterildiği gibi özellikle rekabetin zayıf olduğu bir konuda işe başlayan bir kurum, yavaş büyümeyi takiben hızlı ve kârlı büyüme aşamasına giriyor. Sektördeki kârlılığı gören rakiplerin de sektöre girmesi, yeni alternatiflerin ve yeni teknolojilerin oluşması, müşteri ve tedarikçilerin güçlenmesi gibi etkenlerden dolayı firmanın kârlılık artış hızı önce yavaşlıyor, sonra da neredeyse sıfırlanıyor.

Daha fazla

Orta Vadeli Programdan Vergi Notları – Recep Bıyık

2019-2021 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 20 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. İlgilenenler için, işte programda yer alan vergi konularının kısa bir özeti.

Vergide temel kanunların yeniden yazılması 2022 sonrasında

Programda Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nun yeniden yazımına ilişkin bir eylem yok. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı 10 Ağustos tarihli açıklamalarında, bu çalışmaların 2022-2023 dönemini kapsayan süreçte yapılacağını söylemişti. Program da bunu teyit etti.

Daha fazla

Rekabet Kurulu Kart Verisi Saklama Pazarında Kararını Çok Seslilikten Yana Kullandı – Gökçe Kuranel & Fırat Eğilmez

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz günlerde kart verisi saklama hizmetlerinin geleceğine yönelik oldukça önemli bir karara (“BKM Kararı”)(1) imza attı. Anılan karar, 13 bankanın ortaklığında kurulmuş olan ve bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından üyeleri bulunan Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin (“BKM”) muafiyet başvurusuna ilişkin olarak verildi. BKM her ne kadar sistem işleticisi olarak bankalar arasında otorizasyon (doğrulama) ve takas ile hesaplaşma işlemlerinin yürütülmesi gibi amaçlar ile kurulmuş olsa da zaman içerisinde çevrim içi ödeme çözümleri, dijital cüzdan hizmetleri ve kart verisi saklama hizmetleri gibi çeşitli alanlarda da faaliyet göstermeye başlamış olan bir teşebbüs.

Daha fazla

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması – Av. Muhip Şeyda Işıktaç

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından hazırlanan ve 15 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ile Türkiye’de faaliyette bulunan firmaların, finans sektörüne (bankalara, finansal kiralama şirketlerine, faktoring ve finansman şirketlerine) olan mevcut kredi borçlarının düzenlenecek Finansal Yeniden Yapılandırma “Çerçeve Anlaşmaları” ve “Sözleşmeleri” kapsamında yeniden yapılandırılması imkanı getirilmiş bulunmaktadır.

Daha fazla

Anonim Şirketlerin Haklı Sebeble Feshi – Duygu Turgut

Giriş

Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 531 uyarınca haklı sebeplerin varlığı durumunda, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde ise yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilir. Mahkeme ise (i) davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenmesine ve davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmasına veya (ii) duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

Daha fazla

Top