Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Türkiye Operasyonel Kiralama Sektörü 2013’ün ilk yarısında % 24 büyüdü

TOKKDER’in, bağımsız araştırma şirketi TNS Global işbirliği ile yürütmekte olduğu pazar araştırmasının sonucunda yayınlanan “Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”, sektörün 2013 yılının 2. çeyreğinde de hız kesmeden büyümeye devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.
Yılın ilk 6 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 3,7 büyürken sektör, % 24’lük bir büyüme oranı yakalayarak, ekonomiye pozitif katkı verdi.
Daha fazla

Kurumsal yönetim ile kaçınılmaz ilk temas: Halka açılma süreci – Derin Altan

Sir Isaac Newton’ın 1687 yılında yayımladığı Doğa Felsefesinin Matematiksel Temelleri adlı çalışmasında üçüncü hareket yasası olarak belirttiği ‘her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır’ kuralının fizik bilimi dışında yaygın olarak referans yapılacağını tahmin etmesi mümkün değildi.
Ancak dünyamızdaki kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesinin incelenmesi halinde, söz konusu uygulamaların büyük bir çoğunlukla yaşanan kurumsal skandallar ve ekonomik yolsuzluklara birer tepki olarak ortaya çıkan yasal düzenlemeler çerçevesinde dayatıldığı görülecektir. Bunlara örnek olarak 1990’ların başında İngiltere’de (Polly Peck, Coloroll, Maxwell Communications vb.) yaşanan iflas olaylarına cevaben hazırlanan raporlar (Cadbury Raporu, Hampel Raporu ve Turnbull Raporu); ve 2001 yılında yaşanan Enron skandalı sonrasında 2002 yılında hazırlanan Sarbanes-Oxley Yasası verilebilir.
Ülkemizde ise gelişmiş ekonomilere nazaran daha geç bir uyanış olmakla birlikte 21’inci yüzyılın başından itibaren düzenleyici otoriteler ve kanun koyucular, ticaret ve sermaye piyasası hukukunun çehresini değiştirecek nitelikte adımlar atmış ve “kurumsal yönetim” kavramını temel bir hukuki değer olarak merkeze almıştır.
Daha fazla

Rekabet Kurallarının İhlallerinden Doğan Para Cezalarının Artan Trendi – Göksu UTECHT

Ülkemizin serbest piyasa ekonomisine geçişinden yıllar sonra kurulan Rekabet Kurumu, 16 yılı geçkin bir süredir piyasadaki aksaklıkların giderilmesi, piyasaların serbest ve sağlıklı bir şekilde oluşması, rekabet ortamının en iyi şekilde işletilebilmesi için düzenleyici bir organ olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda rekabetin engellenmesini, kısıtlanmasını önlemek için geniş bir yetkiye ve kaynağa sahip olan Rekabet Kurumu; kamu ya da özel teşebbüs ayrımı gözetmeden, tüm işletmeler için soruşturmalar açabiliyor ve soruşturmalar çok yüksek para cezaları ile sonuçlanabiliyor.
Daha fazla

Türk Ticaret Kanunu değişiklikleri ve ticari hayata etkileri – Duygu Turgut

14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklikler getiren 6335 sayılı “Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM Genel Kurulunda 26 Haziran 2012 tarihinde kabul edilerek yasalaşmıştır. Son bir yıldır ikincil mevzuat (yürürlük kanunu, yönetmelik, tüzük, bakanlar kurulu kararları) ile de desteklenerek uygulama alanının netleşmesi sayesinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun”) uygulamaya etkileri daha net olarak gözlemlenebilmektedir. Bu yazıda son değişikliklerle tamamlanmış Kanun ile yürürlükten kaldırılan kanun arasındaki farklılıklara ve bu değişikliklerin ticari hayata yansımasına yer vermeye çalışacağız.
Daha fazla

Yeni bir finansman aracı: Kira Sertifikaları (Sukuk) – Bekir Emre Haykır

Son yıllarda Türk sermaye piyasalarında dinamizmin arttığı, şirketlerimizin sadece Türkiye’de değil uluslararası piyasada da menkul kıymet ihracı yaptıkları bir dönem yaşamaktayız. Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısı 400 civarına ulaşmış, özel sektör borçlanma aracı ihraçları ise şirketlerce geçmiş yıllara göre çok daha tercih edilir olmuş ve büyük montanlara ulaşmıştır.
Daha fazla

Kiralama ve Finansal Dünya – İlkay ERSOY

Bütçe gibi hayati önemdeki bir konunun birkaç sayfada ele alınması elbette mümkün değil. Bu noktada bütçenin genel ilkeleri ve nasıl hazırlanması gerektiği gibi detaylara değinmek yerine kiralama sektöründe bütçe oluşturmanın temel ipuçlarından bahsetmek uygun olacaktır.
İlkay ERSOY TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı
Daha fazla

Peugeot Türkiye Satış Direktörü Merih TÜZÜN

Markamız kiralama sektöründe ciddi bir potansiyele sahip
Türkiye’de ciddi bir ekiple çalıştıklarını söyleyen Peugeot Türkiye Satış Direktörü Merih TÜZÜN,
“Hem işin müşteri ayağını hem operasyonel kiralama firmaları ile ilişkileri,
hem de ikinci el değerini yönetebilecek bir yapıya sahibiz. Bu anlamda
daha alacağımız yol var ama niyetimiz eksiksiz bir hizmet sunabilmek” diye konuştu.
Daha fazla

Top