Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Süleyman KARAKAYA

Kiralama sektörüne uygun finansman desteği sunuyoruz
Operasyonel Kiralama ve günlük kiralama şirketlerine nasıl yaklaşıyorsunuz? Operasyonel Kiralama ve günlük kiralama şirketlerine sunduğunuz finansman paketleri hakkında bilgi verir misiniz?

Operasyonel kiralama ve günlük araç kiralama sektörleri, Türkiye’de değişen ekonomik koşullara paralel olarak, yaklaşık son 10 yıldır talebi artarak devam eden ve özellikle Katılım Bankacılığı sektörünün, finansman noktasında ilgi duyduğu sektörlerdendir. Son 10 yıldır kurumsal firmaların temel faaliyetlerinde odaklanma ihtiyacının artması ve finansman maliyetlerinin Türkiye koşullarında kabul edilebilir sınırlara gelmesi bu sektörlere olan talebin hızlı artışında önemli rol oynamıştır. Katılım Bankacılığı sektörünün, finansman modelinin reel bir ticari işleme dayalı olma zorunluluğu bu sektörlere olan ilgisinin önemli nedenlerindendir.
Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak, operasyonel kiralama ve günlük araç kiralama şirketlerinin taleplerine uygun döviz cinsi, vade ve esnek ödeme yapısında finansman desteği sunmaktayız. Örnek vermek gerekirse, sektörün %85’lik kısmı 30 ay ve üzeri vadelerde araç kiralamaktadır. Dolayısı ile kiralama şirketlerinin finansman geri ödeme planları da bu vade yapısına uygun olmalıdır. Ayrıca Kuveyt Türk Katılım Bankası kiralama şirketlerinin bu ihtiyacına cevap veren uzun vadeli finansman desteği de sunmaktadır.
Sektör satışlarının yüzde 80’i Euro döviz cinsinden gerçekleşmektedir. Kuveyt Türk Katılım Bankası sunduğu Dövize Endeksli Finansman ile kiralama şirketlerinin ihtiyacına cevap vermektedir. Kiralama şirketlerinin ihtiyacı olan bir diğer husus ise esnek ödeme yapısıdır. Kiralama şirketleri araçları, araçların kira süresi bittiği zaman 2. El olarak araçlarını satmakta ve elde ettikleri nakitle de kredilerini kapatmaktadırlar. Kuveyt Türk, balon ödemeli vade yapısı ile sektörün bu ihtiyacına cevap verecek çözümler üretmektedir.
Operasyonel kiralama ve günlük kiralama firmalarına finansman sağlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Firmaların sağlaması gereken standartlar nelerdir?
Operasyonel kiralama şirketleri ile günlük kiralama yapan şirketlerinin kredi değerlendirmesi açısından önemli farkları bulunmaktadır. En temel ayırıcı özellikleri ise operasyonel kiralamada proje bazlı, nakit akışına bağlı bir kredilendirme yapılırken, günlük araç kiralama şirketlerine belli bir nakit akışı belli olmadan faaliyet yapısına göz önünde bulundurularak bir kredilendirme yapılmaktadır.
Operasyonel kiralama firmalarına finansman sağlarken, bu sektöre ve benzer sektörlerdeki tecrübesi ve konumu, sözleşme yapacağı kurumsal firmaların kendi sektörlerindeki konumu ve yapısı, kiralama alacakları ve ikinci el araç satışı sonrası oluşacak nakit açığını finanse edebilecek öz kaynak yeterliliği, kiralama fiyatının sektör ortalamalarına göre durumu, mevcut filonun ikinci el piyasasındaki değeri ve satılabilirliği gibi ayrıntılar bizim için önem arz ediyor.
Günlük kiralama yapan şirketlerde ise özellikle sektör tecrübesi, öz kaynak yapısı, borçlanma eğilimi ve şirketin satış performansı gibi kriterler önemli rol almaktadır.
Operasyonel Kiralama ve Günlük Kiralama ülkemizde gelişme potansiyeli yüksek sektörler olarak görülüyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Bu gelişime uygun çalışmalarınız nelerdir?
İki sektörün de son yıllarda üstel bir şekilde büyüdüğü gözlemlenmektedir. Bundan sonraki süreçte büyüme hızının yavaşlayarak devam edeceği kanaatindeyiz. Operasyonel kiralama sektörü, günlük kiralamaya göre daha hızlı büyüdü ve şu anda sektör karlılıkları normal seviyelere geldi. Ancak bu hizmeti talep eden firma sayısının önümüzdeki yıllarda artacağı ve buna bağlı bir gelişim göstereceğini düşünmekteyiz. Günlük kiralama sektöründe ise bu hizmeti şu anda kullanmayan gerçek ve tüzel kişilerin de katılımıyla önümüzdeki yıllarda ciddi bir büyümenin olacağını öngörmekteyiz. Ancak bu sektörde firma girişlerinin daha kolay olması ve bunun sonucu olarak düşük sermayeli firmaların ortaya çıkması orta ve uzun vadede sektörün riskini arttırmaktadır.
Sektörün büyümesini tetikleyecek bir diğer husus ise kamu sektörünün araç satın almak yerine operasyonel kiralamaya dönmesidir. Kamu sektörünün Türkiye’de en büyük alıcı konumunda olduğu düşünülürse, araçları satın almadan operasyonel kiralamayla tedarik etmeye başlaması sektöre ciddi şekilde hız kazandıracaktır.

Top