Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Ticari Araçların Kiralanması Sektörün Önünü Açacak – İnan Ekici

Yeni yıla, güzel bir yılbaşı hediyesi ile başladık. Ticari araçların kiralanmasının mümkün kılınması için TOKKDER olarak uzun süredir kapsamlı çalışmalar yürütüyor ve konuyla ilgili önemli temaslarda bulunuyorduk. Nihayet sektör olarak merakla beklediğimiz ticari araçların kiralanabilmesinin önünü büyük ölçüde açan düzenleme yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen bazı yetki belgesi sahiplerinin uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç edinmeleri mümkün kılındı. 2009 yılından beri kiralanmasının önünde engeller olan ticari araçların kiralanmasının önü, bu düzenleme ile büyük ölçüde açılmış oldu. Uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç temin etmesine izin verilen işletmeler, artık, yüksek finansman maliyetlerinden ve ikinci el riski gibi yüklerden etkilenmeksizin araç edinebilecekler. Daha fazla

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO – Ali Haydar Bozkurt Röportajı

2019 yılında dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor?

Türkiye ekonomisinin 2019 yılındaki performansını öngörebilmek için dünya ekonomisinin bu yıl izleyeceği yol çok önemli olacak. Şu an itibarıyla global bir ekonomik zorluk yaşanmıyor olmasına rağmen, başlıca ekonomilerin 2019 yılında büyüme trendi içinde olmasını da beklemiyorum. Enflasyona paralel olarak faizlerin artış eğiliminde olduğunu da göz önüne alırsak “yüksek borç-yüksek faiz” sarmalının ekonomileri biraz zorlayacağını söyleyebiliriz.

Daha fazla

CRIF Genel Müdür Yardımcısı – Mehmet Pişkin Röportajı

2019 yılında dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

Küresel ekonomik kriz ve kutuplaşmaların etkileriyle geçirdiğimiz 2018 yılı sonrasında dünyadaki gelişmelere baktığımızda, benzer etkilerin 2019 yılında da devam edeceğini ve küresel büyümenin düşük ivmede seyredeceğini öngörüyoruz. 2018 içerisinde ülkemizde en çok konuştuğumuz konuların özellikle üçüncü çeyrekte başlayan döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma ve faiz oranlarındaki artışa bağlı olarak daralan sektörler olduğunu görüyoruz. Ancak, özelllikle yıl sonuna doğru dövizdeki dengelenmeyle birlikte, bu etkilerin azaldığını söyleyebiliriz. CRIF olarak, 2018’in ilk 10 aylık Ticaret Sicil istatistiklerini incelediğimizde Türkiye’de her 24 saatte bir şirket için konkordato ilan edildiğini ve her 16 saatte bir şirketin iflas ettiğini görmekteyiz. 2019 yılında da finansal piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik özellikle reel sektör için kritik konulardan biri olmaya devam edecektir.

Daha fazla

Ülkemizin lider ihracatçısı: Otomotiv – Osman Sever

2018 yılı hem küresel olarak, hem ülkemiz özelinde birçok ekonomik gelişmeye şahit olduğumuz, ticari faaliyetler açısından zorlayıcı bir yıl oldu. Yükselen korumacı politikalar, zorlaşan rekabet koşulları ve küresel ekonomide görülen yavaşlama işaretleri dünya ekonomisini zorladığı gibi ülkemizde özellikle yılın 2. çeyreğinde yaşanmaya başlayan ekonomik hareketlilik sanayimizin rekabet koşullarını zorlaştırdı.

Daha fazla

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması – Av. N. Can Işıktaç

7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“Kanun”) 19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, başlığına bakılınca, her ne kadar belirli bir konuya hasredilmiş gibi gözükse de aslında torba yasadır ve kanun başlığında belirtilen abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması dışında konkordato, ticari davalarda dava şartı olarak arabuluculuk ve arabuluculuk uygulamasına ilişkin konuları da düzenlemektedir.

Daha fazla

Ağır Ticari Araç Devi Soruşturma Altındaydı – Cansı Çatak & Mustafa Ayna

Rekabet Kurulu tarafından Mercedes Benz Türk A.Ş.’ye (“Mercedes”) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bir seneyi aşkın bir süredir devam eden soruşturmanın sonunda Mercedes’e ceza verilmedi(1). Betonstar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği tarafından yapılan şikayet kapsamında esas olarak Mercedes’in beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası incelendi.

Daha fazla

Sigorta Hasar Tazminatlarına Vergisel Bakış – Hakan Güzeloğlu

Sigortacılık mevzuatına göre mal sigortalarında, gerçekleşen bir hasar nedeniyle sigortalının gerek mal alımı gerekse sigortalı yerin veya şeyin tamiri için yapılan giderler bakımından sigorta şirketleri tazminat tutarı ile birlikte ona tekabül eden KDV’yi ödemektedirler.

Özellikle, faaliyeti binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan araç kiralama şirketlerinde hasar tazminatı işlemleri çok sayıda görülmektedir. Sayıları binlerle ifade edilen araç kiralama şirketlerinde hasar tazminatlarına ilişkin çok sayıda değişik işlemle de karşılaşılabilmekte.

Daha fazla

Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumunda Şirketin Yükümlülükleri ve Güncel Düzenlemeler – Duygu Turgut

1. GİRİŞ

Sermaye şirketlerinde, ortakların her biri taahhüt etmiş oldukları sermaye borcu kadar sorumlu olup “sınırlı sorumluluk” esası gereği şirketin alacaklıları, şirketin borçları için doğrudan ortaklara başvuramaz. Bu nedenle şirket alacaklarının teminatı, şirketin esas sözleşmesinde öngörülen ve ortaklarca taahhüt edilen sermaye miktarı ile sınırlıdır. Dolayısıyla, sermaye miktarında meydana gelecek her türlü artma ve özellikle azalmalar, bu alacaklılar için önem arz eder.

Daha fazla

Top