Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Ticari Araçların Kiralanması Sektörün Önünü Açacak – İnan Ekici

Yeni yıla, güzel bir yılbaşı hediyesi ile başladık. Ticari araçların kiralanmasının mümkün kılınması için TOKKDER olarak uzun süredir kapsamlı çalışmalar yürütüyor ve konuyla ilgili önemli temaslarda bulunuyorduk. Nihayet sektör olarak merakla beklediğimiz ticari araçların kiralanabilmesinin önünü büyük ölçüde açan düzenleme yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen bazı yetki belgesi sahiplerinin uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç edinmeleri mümkün kılındı. 2009 yılından beri kiralanmasının önünde engeller olan ticari araçların kiralanmasının önü, bu düzenleme ile büyük ölçüde açılmış oldu. Uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç temin etmesine izin verilen işletmeler, artık, yüksek finansman maliyetlerinden ve ikinci el riski gibi yüklerden etkilenmeksizin araç edinebilecekler. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bu fırsattan yararlanarak hafif ticari araç satın almak zorunda kalmayacaklarından, zaten kısıtlı olan öz kaynaklarını mümkün olan en etkin ve verimli şekilde temel faaliyetlerine aktarabilme imkânına kavuşacaklar. Ayrıca yapılan düzenleme, önemli bir ticari araç üssü konumunda bulunan ülkemizin üretimine pozitif ivme kazandırırken, sektörümüzün büyümesine de önemli oranda katkıda bulunacak. Sektörümüz ve ülkemiz için çok önemli bir konu olarak gördüğümüz bu düzenlemenin hayata geçirilmesi hususunda yüksek iradelerini kullanan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sektörümüzün önündeki bu engelin önemli ölçüde kaldırılmasında büyük rol oynayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Bu süreçte yürüttüğümüz çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yanı sıra Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO)’na da özellikle tüm sektör adına içtenlikle teşekkür ediyorum.

2018 yılının özellikle ikinci yarısında Türk Lirası’nın ABD Doları ve Euro karşısındaki önemli değer kaybı, tırmanan enflasyon, para piyasalarında yaşanan sıkışıklık ve yükselen kredi faiz oranları ticari hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaz aylarında başlayan likidite sıkıntısı, ülke ekonomisinde daralmaya neden oldu. Her sektör bu durumdan elbette olumsuz yönde etkilendi. Sektörümüz genel olarak diğer iş kollarına nazaran daha az etkilenerek Türkiye’deki daralmadan daha büyük bir daralma yaşamadı.

Ekonomik daralmanın ilk ortaya çıktığı an yarattığı etkiyi iyi yönetmek büyük önem taşır. Bu dönemlerin önemli bir bölümü psikolojiktir. Bu psikolojiyi doğru yönetmek zorlukların aşılmasında esastır. Sektör olarak bu krizi ve sonrasındaki süreci diğer STK’lar ile iş birliği yaparak çok doğru yönettik ve devletimizin kararlı duruşundan aldığımız moral motivasyonun da katkısıyla krizin sektörümüz üzerindeki etkisini mümkün olduğunca azalttık. Bundan sonra atılacak adımlar için de hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. TOKKDER üyelerinin ve sektörün geleceğe olan inancı ve güveni sayesinde her türlü zorluğun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.

Böylesi kritik bir dönemden birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza, el ele vererek geçerken, sektör oyuncularından bazılarının gereksiz ve sektörü zor duruma sokacak açıklamalar yapıyor olmasının, genel olarak sektörümüzü yıpratacağını hatırlatarak, bu tarz açıklamaları yapanları daha yapıcı olmaya davet ediyorum. Elbette herkesin eleştiri hakkı vardır ve bu hakkın kullanılması daha iyiye ulaşmak için önemlidir. Bununla birlikte eleştiriler yapıcı ve rasyonel çözümlere yöneltici olduğunda hem ortak amaçlara daha fazla hizmet eder hem de herkes için daha fazla değer taşır. Aynı gemide olduğumuzu asla unutmamalıyız!

2018 yılında, TOKKDER olarak bizler, sektörümüzü yakından ilgilendiren birçok farklı konuda aktif lobi faaliyetlerimizi inanç ve kararlılıkla sürdürdük. Bu lobi faaliyetlerinin birçoğundan olumlu sonuç aldık; diğerleri ile ilgili çalışmalarımız ise halen devam etmektedir. Kanun koyucular, ülkeyi yönetenler ve sektör temsilcileri, 2018 yılında olduğu gibi, yine etle tırnak misali yakın durmaya devam ettiği ve karşılıklı şeffaf bilgi alışverişini sürdürdüğü sürece, anlık olumsuz ekonomik gelişmelerden negatif etkilenmelerin en aza ineceğine inanıyoruz.

2019 yılında faiz oranlarının gerilemesi ve finansal kaynaklara ulaşımın kısıtlı da olsa imkanlı hale gelmesi ile birlikte, uzun süreli kiralamaya olan talepte 2018 yılının son 6 ayına göre artış olduğunu gözlemliyoruz. Ticari araç kiralamanın olanaklı hale gelmesi ile uzun süreli kiralama sektörünün 2019 yılına daha olumlu bakmaya başladığını söyleyebiliriz. Ticari araç kiralamalarının da desteğiyle sektörümüz bu yıl da büyümesini sürdürecek, ülke ekonomimize yansıyacak katkısı daha önce öngörülenden çok daha fazla olacaktır. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, sektör olarak, 2018 yılında yaşananlardan ders çıkartmalı ve şirketlerimizi, ekonomide yaşanabilecek anlık olumsuzluklardan koruyacak güçlü finansal yapılara ve yönetim tarzına kavuşturmalıyız.

Kısa dönem araç kiralama sektörü özelinde konuşmak gerekirse… Son 4 yılda yıllık yüzde 15 ortalama ile büyüyen kısa dönem araç kiralama sektörünün araç parkının, 2018 yılında 2017 yılına göre yaklaşık yüzde 7 büyüdüğünü tahmin ediyorum. 2019 yılında ise, kısa dönem kiralamaya olan talebin, turizmde beklenen olumlu ivme ile artacağını, özellikle Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler sonrasında hareketliliğin en üst noktasına ulaşacağını düşünüyorum. Kanımca, kısa dönem araç kiralama sektörünün, 2019 yılını, verimlilik tabanına oturtulmuş, dengeli ve sistemli yönetim için bir fırsat yılı olarak değerlendirmesi çok yerinde bir yaklaşım olacaktır.

2019 yılının ülkemiz ve sektörümüz adına çok verimli, başarılı ve kazançlı bir yıl olmasını dilerim.

Sevgi ve saygılarımla

Top