Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Dijital Dönüşüm Yeni Fırsatlar Sunuyor – İnan EKİCİ

Kaynakları verimli kullanmanın öneminin küresel anlamda arttığı bir dönemdeyiz. Verimlilik adına ülke ekonomisine sağladığı önemli katkı dikkate alındığında, araç kiralama sektörünün müşterilerinin ihtiyaç duyduğu araçlara ve uygun maliyetli uzun vadeli krediye erişimi bu dönemde daha da çok önem taşıyor. Zira araç kiralama sektörü kiralama amaçlı olarak satın aldığı taşıtları KOBİ’ler başta olmak üzere her ölçekte işletmeye kiraya vermekte, işleri için ihtiyaç duydukları araçları satın almak yerine kiralama yöntemiyle edinen işletmeler de öz kaynak ve kredi limitlerini ana faaliyet alanlarında değerlendirme imkânına kavuşarak işlerini büyütebilmekte, verimliliklerini artırabilmektedir.

Daha fazla

Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama A.Ş. CEO’su – Ali Haydar BOZKURT Röportajı

2024 yılı için dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz neler? Orta ve uzun vadede günlük / kısa dönem araç kiralama sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Otomotiv sektörü oldukça farklı bir yılı geride bıraktı. Yaklaşık 4 yıldır yaşanan araç bulunurluğu sorununun, özellikle 2023’ün sonlarına doğru büyük oranda ortadan kalktığını gözlemledik. Birçok marka son dönemde ulaşamadığı satış rakamlarına erişiyor. Bu da arz tarafında sorunun büyük oranda aşıldığını gösteriyor. Bununla birlikte yaklaşık 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyaları, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oluyor. Her modelde olmasa da, bulunurluk sorununun büyük oranda ortadan kalktığını ifade edebiliriz. Önümüzdeki yıl da bu rahatlamanın etkilerini hissetmeye devam edeceğiz.

Daha fazla

Payten Türkiye Ülke Lideri ve Paratika CEO’su – Burak KUTLU Röportajı

Firmanızdan ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Payten, Polonya kökenli Avrupa’nın en büyük ödeme altyapısı şirketlerinden biri. Payten Türkiye olarak 24 yıllık online ödeme altyapısı tecrübemizle bankalara, finans kuruluşlarına, e-ticaret firmalarına, pazar yerlerine ve online B2B ödeme alan tüm şirketlere yönelik uçtan uca ve özelleştirilebilir ödeme çözümleri sunuyoruz. Türkiye ve yurt dışında 27 bankanın sanal POS altyapısını emanet ettiği Payten olarak 50 binin üzerinde üye iş yeri ile Türkiye’nin en büyük online ödeme ağını yönetiyoruz. Daha fazla

Türkiye ve Dünya Ekonomisinin Görünümü – Erkin ŞAHİNÖZ

Dünya ekonomisindeki genel tablo

Ekonomik aktivitenin en önemli göstergesi PMI verileridir. Dünya ekonomisine bir bütün olarak bakıldığında Küresel Bileşik PMI Endeksi’nin Aralık ayında da eşik değer 50,0’ın üzerinde olduğu görülüyor. Endekste 50,0 üzeri değerler reel büyümeye, 50,0 alt değerler ise reel daralmaya işaret eder.

Buna göre dünya ekonomisinin bunca jeopolitik olumsuzluğa rağmen büyümeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Ancak büyümenin merkezinde hizmetler sektörü olduğunu, imalat sektörünün dünya genelinde daralma yaşadığını belirtmemiz gerekiyor.

Daha fazla

Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı – Av. Duygu TURGUT

Anonim şirket pay sahiplerinin en temel haklarından biri olan bilgi alma hakkı, Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesinde düzenlenmiştir. Bilgi alma hakkı, şirket sermayesindeki pay oranına bakılmaksızın her pay sahibine tanınmış olup, pay sahiplerinin şirket belgelerine ve şirket yönetimine ilişkin bilgilere erişimlerini yönetiminde şeffaflık, kurumsal denetim ve eşit işlem ilkeleri doğrultusunda güvence altına almaktadır. Yönetim ve denetime ilişkin tüm hususlar bilgi alma hakkının kapsamında değerlendirilir.

Bu hak, şirket organlarından birinin kararı ile ya da esas sözleşme ile kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz niteliktedir, ayrıca paydan bağımsız olarak devredilmesi de mümkün değildir.

Daha fazla

Basit Bir Örnekle Enflasyon Düzeltmesi – Hakan GÜZELOĞLU

2004 yılında bir yıl uyguladıktan sonra bıraktığımız enflasyon muhasebesi 2023 yılı sonu itibarıyla tekrar hayatımıza girdi. Bu yazımızda sizlerle belki yılın en popüler konusu olan ve yaklaşık yirmi yıl sonra tekrar yapacağımız enflasyon düzeltmesine ilişkin özet bilgilendirme ve genel mantığın nasıl çalıştığına ilişkin basit bir örnekle sizleri bilgilendirmek istedik.

Daha fazla

SGK Yönünden İş Yeri Kayıtlarının Ne Kadar Süreyle Saklanması Gerekir? – Celal ÖZCAN

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, işverenlerin/ alt işverenlerin/sigortalıyı geçici olarak devir alanların ilgili kanunlara (VUK, TTK vd) göre tutmak zorunda oldukları defterler ve dayanağı belgeler, SGK’ya yapılan bildirimlerin dayanağı niteliğinde sayılmaktadır.

Buna göre, kayıt kavramı; ilgili diğer yasalar (VUK, TTK, Dernekler Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu) göre düzenlenmesi zorunlu olan defterlerin (yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri vd.) tümünü, belge kavramı da kayıtları doğrulayan veya kayıtlara dayanak olan tüm yazılı vesikaları (ücret ödeme bordrosu, ücret hesap pusulası, fatura, gider makbuzu, dekont, sevk irsaliyesi vd.) kapsamaktadır.

Daha fazla

Rekabet Kurumu’nun Çalışmaları 2023 Yılının Son Çeyreğinde De Hız Kesmeden Devam Ediyor – Actecon Makalesi

Geride bıraktığımız 2023 yılı içerisinde Rekabet Kurumu, rekabete dayalı piyasa düzeninin korunmasını teminen etkin ve kararlı yaklaşımıyla dikkat çekmiştir. Bu sayıdaki yazımız kapsamında bilhassa 2023 yılının son çeyreğinde Rekabet Kurumu’nun odağında bulunan aşağıdaki konuları sizlerle paylaşacağız:

Daha fazla

Avrupa Birliğinde Sürdürülebilirlik Alanında Yasal Düzenlemeler Ve Türk Şirketlere Etkisi – Av. Can YILDIZ

Günümüz dünyasında yatırımcılar artık yalnızca karlılığa değil aynı zamanda sürdürülebilir olan projelere yatırım yapmayı tercih etmeye başladılar. Yatırımcıların bu projelere öncelik vermesindeki başlıca nedenlerden biri çeşitli ülke ve uluslararası fonların oluşturdukları “Yeşil Fonlar” ve yeni finansman kaynaklarının oluşturulması ile bu alanlardaki fonlama imkanlarının artmış olmasıdır. Oluşturulan fonlar sayesinde Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi birtakım uluslararası anlaşmalar ve inisiyatifler ile ülkelerin hem karbon emisyonlarının düşürülmesi noktasında belirlenen seviyelere çekilmesi konusunda hem de Sosyal, Çevresel ve Yönetişim (“ÇYS”) (Envirionmental, Social, Governance(ESG)) standartlarının her alanda uygulamaya geçirilmeye çalışılmaktadır.

Daha fazla

Top