Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

İnternet sitelerinin KVKK ile uyumlu hale getirilmesi – Av. Zeynep Yağmur

Yaşamın her alanında meydana gelen dijitalleşme, ticaret hayatının da ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmektedir. Kanun koyucu da bu dijitalleşme açısından, ulusal mevzuatımızda gün geçtikte artan sayıda düzenlemeler ile açıkları kapatmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile bu alanda köklü düzenlemeler yapılmıştır.

Daha fazla

Bir gün ansızın kapınızda olabilirler! – Cansı Çatak & Baran Can Yıldırım

Rekabet Kurulu’nun yerinde incelemelerin engellenmesi sebebiyle idari para cezası verdiği kararlarıyla sıklıkla karşılaşılmaya başlandı. Rekabet Kurumu, son dönemde, internet sitesinde konuya yönelik üç yeni gerekçeli karar duyurdu. Rekabet Kurulu’nun bu hususta tesis etmiş olduğu kararların geçmişine bakıldığında, yerinde incelemelerin engellenmesi sebebiyle son dönemde verilen cezaların sayısının arttığı görülmektedir. Bu durum, şirketlerin rekabet kurallarına uyumu benimsemelerinin ve düzenli uyum programlarını içselleştirmelerinin önemini ortaya koymaktadır.

Daha fazla

Varlık barışında yenilikler ve takvim – Recep Bıyık

Yaygın ifadesiyle, varlık barışı. Diğer adıyla kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması. Daha önce defalarca benzeri uygulama yapıldı; 2008 yılında 5811 sayılı Kanun’la, 2013 yılında 6486 sayılı Kanun’la, 2016 yılında 6736 sayılı Kanun’la. Yeni Kanun 7143 sayılı, öncekilerin büyük ölçüde benzeri ancak farklılaşan hükümler de var.

Aşağıda hem düzenlemeyi özetledim, hem de Kanun’dan yararlanma takvimini.

Daha fazla

Limited şirkette esas sermaye payının devri – Duygu Turgut

1. Genel Bakış

Bu makalemizde limited şirkette esas sermaye payı devrinin hangi şekil şartlarına bağlı olduğunu ve devirde ne gibi sınırlamalar öngörülebileceğini ele alacağız.

Öncelikle belirtmek gerekir ki pay devri limited şirkette, anonim şirkettekine göre çok daha sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Sıkı şekil şartlarının yanı sıra limited şirkette genel kurul kararıyla ya da esas sözleşmeye konulacak bir hükümle pay devrinin sınırlandırılabileceği ya da yasaklanabileceği öngörülmüştür. Belirtmek gerekir ki anonim şirkette pay devrinin yasaklanması mümkün değildir. Limited şirkette pay devrinin yasaklanmasına izin verilmesinin asıl sebebi limited şirketin anonim şirkete göre genelde daha az ortaklı ve şahıs şirketi özelliklerini de içeren bir yapıya sahip olması ve şirkette yabancılaşmanın önlenmesinin istenmesidir.

Daha fazla

Operasyonel filo kiralama neden finansal kiralama değil! – Hakan Güzeloğlu

Bu yazımızda operasyonel filo kiralama işlemleri ile finansal kiralama işlemlerini karşılaştırarak operasyonel filo kiralama işlemlerinin neden finansal kiralama işlemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vergi mevzuatı açısından irdelemek istedik.

Özellikle, Gelir İdaresi tarafından geçtiğimiz ay ve geçen yıl verilen benzer görüşlere değinerek bu argümanımızın neden doğru olduğunu değerlendirmenize sunacağız.

Daha fazla

7101 sayılı yasayla konkordato uygulamasına getirilen değişiklikler – Av. Muhip Şeyda Işıktaç

İcra ve İflas Kanununun 285 – 309. maddeleri arasında düzenlenmiş olan Konkordato, 28.02.2018 tarihinde TBMM’de kabul edilip 15.03.2018 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren 7101 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yeni bir yapıya dönüştürülmüştür. Değişiklik ile, bünyesinde pek çok sorunu barındıran iflasın ertelenmesi yürürlükten kaldırılmıştır. Konkordato kurumuna getirilen değişiklikler incelenmeye çalışılmıştır.

Daha fazla

Uzun yol öncesi bakım – Bilal Şen

Kış aylarını geride bıraktığımız şu günlerde yavaş yavaş havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tatil hayalleri kurulmaya, hatta planlar yapılmaya başlandı bile… Tatile çıkmadan önce hidrolik sıvıların kontrolü, cam suyunun tamamlanması, motor yağı seviyesinin kontrolü gibi küçük kontrol ve tamamlamalar seyahatlerde tadınızın kaçmasını önleyecektir. Hadi gelin birlikte göz atalım bu kontrollere…

Daha fazla

Autorola Türkiye- İndicata Satış Direktörü – Aslı Göker Röportajı

Firmanız bildiğimiz kadarıyla yurt dışı menşeili bir firma. Bize yurt dışındaki ana firmanızdan bahseder misiniz?

INDICATA, 1996 yılında Danimarka’da kurulan, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya Pasifik’te olmak üzere 21 ülkede yaklaşık 500 çalışanı ile online yeniden pazarlama ve otomotiv IT çözümlerinde dünya lideri olan AUTOROLA Grubunun bir markasıdır.

Daha fazla

Top