Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Türk Ticaret Kanunu’na uyum sürecinde hangi noktadasınız? – Av. Duygu Turgut

01 Temmuz 2012 tarihinde 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) yürürlüğe girmesi ile birlikte ticari hayata bir çok yeni düzenleme girmiştir. Her ne kadar TTK’ya uyum için belirli süreler tanınmışsa da, tanınan süreler 2014 yılı içinde sona ereceğinden, uyum sürecinde deyim yerindeyse şirketler için yumurta kapıya dayanmıştır. Bu sebeple bu ayki yazımızda Şirketlerin TTK’ya uyum sağlamak adına gerçekleştirmesi gerekenler ele alınmış olup bunların dikkatle incelenerek, gerekliliklerin süreleri içinde yerine getirilmesi önerilmektedir.
Her birey hukukun varlığını yaşamın her anında ve alanında hisseder. Somut kanun hükümlerinin gerek sosyal gerekse iş hayatımıza yansımalarını bazen kolaylıkla görürüz, bazen de biz fark etmeden hayatımızın bir parçası olmaya devam ederler. Bu anlamda, bazı kanuni değişiklikler hayatımızı doğrudan etkiler ve bireyleri bu yeni düzene uyum sağlamaya zorlar. 01 Temmuz 2012 tarihinde 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) yürürlüğe girmesi ile birlikte ticari hayata bir çok yeni düzenleme girmiştir Daha fazla

21. yüzyıl CEO’su – Tayfun Zaman

C EO ve CFO bir şirketin en önemli iki yöneticisi, aynen bir gemideki kaptan ve baş mühendis gibi. İki farklı karakter, iki farklı deneyim ve iş disiplini gerektiren iki farlı ancak birbirini bütünleyen yönetici.
İlk bakışta anlamlı gibi görünen bu tespit de günümüz CEO’sunun dünyasını açıklamak için yeterli olmaktan çok uzak.
İkisinin dünyasını da basit aritmetikle anlatmak mümkün. Bir CFO için 2×2 her zaman 4 etmeli. Şirketin varlıklarını koruması ve hayatta kalması bu sağlam temelin sarsılmazlığı ile mümkün. CEOnun dünyası ise farklı; onun dünyasında 2×2 kimi zaman 5 eder, kimi zaman 7. İyi CEO ile kötü CEO arasındaki temel fark ise bu basit işlemin sonucunun ne zaman ve neden 5 edebileceğini öngörme yeteneği ve bu riski yönetme becerisidir. Bu beceriye sahip olmayan CEO bir kaç defa başarılı olabilir ancak uzun vadede kaybeder.
İlk bakışta anlamlı gibi görünen bu tespit de günümüz CEO’sunun dünyasını açıklamak için yeterli olmaktan çok uzak.
21. yüzyıl CEO’su iyi bir risk yöneticisi, cesur bir girişimci, sorumlu bir lider olmasının yanında bir çevre aktivisti, hatta bir devlet adamı gibi düşünmek zorunda.
24 Mayıs’ta Etik ve İtibar Derneği tarafından düzenlenen Etik Zirvesi’nde yeni kapitalizmi tartıştık. Kapitalizm 2.0’ın özünde tüketim toplumu değil sorumlu tüketim toplumu dinamiklerine uyumlu çalışan bir iş dünyası var; zira temiz su ve hava da dahil olmak üzere dünya kaynakları hızla tükeniyor ve 21. yüzyıl şirketinin hem doğa hem de insanlar üzerindeki etkisi sadece iktisadi olmaktan çok ötede. Daha fazla

Abdi AYHAN First – Ayka Rent a Car Yönetim Kurulu Başkanı

 

Turizm sektörü ve araç kiralama
Araç kiralama, yerli ve yabancı turist ve iş adamlarına verilen önemli bir hizmet olup turizmin kaçınılmaz bir parçasıdır.
Iktisadi üstünlük bakımından, diğer  gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ekonomileri ile karşılaştırdığımızda ülkemiz turizm sektörünün diğer ülkelere göre önemli iktisadi üstünlükleri olduğunu görüyoruz.
Ancak dış ticaret dengemize önemli katkılarda bulunan sektörümüzün istenilen noktada olmadığını görüyoruz.
Merkezi İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan, Dünya Turizm Örgütü’nün raporlarına göre 2013 yılında Dünya’da seyahat eden turist sayısı 1 milyar 100 milyondur. Aynı yılda Türkiye’ye gelen turist sayısı ise 34 milyon 703 bin’dir. Bunun Dünya turizmindeki payı % 3’dür. Bu oran diğer ülkelere göre bu sektörde önemli iktisadi üstünlüğü olan Türkiye için düşük bir orandır.
Dünyadaki bu dev turizm dalgasında yeterli pay alamamamızın en önemli nedeni ülkemizin ve şehirlerimizin bu konuda bir Dünya markası olmamasıdır. Bu konuda özel sektör ve kamu işbirliği ile bir fon oluşturulup, gerekli Ar-Ge çalışmaları yapılmalı ve çalışmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Daha fazla

Kiralama ve finansal dünya – İlkay ERSOY

İlkay ERSOY – TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı
Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, pozisyonundan çektiği kadar…
Yabancı para pozisyonu taşıyıp taşımadığı, taşıyorsa kısa mı uzun mu olduğu, ne kadar taşıdığı, nasıl hesaplanacağı bu kadar çok tartışılan ve bu denli farklı görüşler olan bir başka sektör yoktur sanırım.
Birkaç ay önce çok sevdiğim ve kendilerinden çok şey öğrendiğim iki dostum ile teknik bir sohbet esnasında biri “Ben ikinci ele dönen araçları bir süre satmıyorum, kurlar arttı ve araçların EUR üzerinden getirisi düştü, bir süre bekletiyorum” dediğinde diğer dostum “Ben araçların EUR değeri ile ilgilenmiyorum, her şeyi TL takip ediyorum artık. Türkiye’de yaşıyoruz ve her şeyimizi TL takip ediyoruz” şeklinde cevap verdi.
Sizce hangisi doğru yaklaşımı gösteriyordu? Aslında ikisi de diyebiliriz. İkisi de derken farklı açılardan değil, aynı açılardan ikiside haklı ve doğru değerlendirme yapıyorlar. Sorun EUR mu, yoksa TL mi takip ettiğinizde değildir. Hangisine göre takip ederseniz edin, ona göre bir sistem kurarsanız doğru sonuca varırsınız.
İkinci elde öngörülen EUR fiyatı tutturmak önemlidir. Peki, o fiyatı tutturmak için katlanılan finans maliyeti dikkate alınmakta mıdır? İlgili araca bağlı kira tahsilatındaki artış ile anapara ve faiz ödemelerindeki artış ne olmuştur? Hatta belki sanıldığından çok daha fazla etkisi olan operasyonel giderlerki tamamına yakını TL endekslidir- EUR cinsinden ne kadar düşmüştür? Kur artışı dolayısıyla aslında daha fazla KDV ödemekte misiniz?
Aracın ikinci elde EUR değerinin yüksek olup olmadığı ile ilgilenmiyorsanız dahi bu soruların cevapları önemlidir ve karlılığınıza önemli etkisi olacak finansal unsurlardır. Daha fazla

OtoRedi.com – Kurthan Tarakçıoğlu Röportajı

Kiralamak güzeldir… OtoRedi.com, yenilikçi bir kiralama kanalı
2012 yılında kurulan, 2014 yılının Mart ayında, yeniden yapılandırılarak uluslararası bir marka haline dönüştürülmek üzere Kurthan TARAKÇIOĞLU tarafından hisseleri satın alınan ve 37 şehirde aktif olarak hizmet veren OtoRedi.com’un amacı hem müşteriler hem de günlük kiralama firmaları için daha verimli bir kiralama deneyimi yaratmaktır.
İşletmeleri bir noktada toplayan böylesine yapılar büyük bir potansiyel taşıyor
OtoRedi.com, günlük araç kiralama sektörüne hizmet vermek amacıyla 2012 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne kadar çeşitli çalışmalar yaparak önemli bir temel oluşturmuş. 2014 yılında ise kurucu ortaklar özel nedenlerden ötürü OtoRedi.com işini sürdürmeme ve işi başka bir yatırımcıya devretme kararı aldılar. Benim danışmanlık işlerim kapsamında bir yatırımcı bulmamı arzu ettiler. İki, üç ay gibi süren bir yatırımcı arayışı sürecinde istenen şartların mevcut koşullar sebebiyle oluşmadığını görünce ve bu işin hem sektör hem de kendi işlerim açısından kayda değer bir potansiyel taşıdığını görerek kendim girişmeye karar verdim ve şirketi devraldım. Daha fazla

TKYD – Güray Karacar Röportajı

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olmayı hedefleyen TKYD, özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir.
Hayatı kurumsal yönetime adanmış bir profesyonel TKYD Koordinatörü Güray KARACAR Kurumsal yönetim ilkeleri her şirketin iş yapmadaki çıkış noktası olmalıdır.
TKYD’nin faaliyetleri Kuruluşuna kadar Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, TÜSİAD’ın çalışma gruplarından biri olarak faaliyet gösteriyordu. Tamamen bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak 2003 yılında faaliyetlerine başladı. Ana faaliyet konularımızın başında sermaye piyasası gelmektedir. Daha sonra yönetim konusunda sermaye piyasasıyla kısıtlı kalmaktansa; aile şirketlerine, sivil toplum kuruluşlarına, futbol kulüplerine, kamu iktisadi teşebbüslerine doğru faaliyetlerimizi geliştirdik.
Kurumsal yönetim konusunda çok fazla uygulama alanı olduğu ve ülkenin temel eksiklerinden biri olduğundan hareketle giderek faaliyet alanımız genişlemeye başladı. Adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerini, bugüne kadar Türkiye’nin 38 şehirinde gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerleri ve programlarla yaymaya çalıştık.

Daha fazla

Opel Türkiye – Genel Müdürü Özcan KEKLİK Röportajı

Müşterisi ile en ilgili marka olmak anlayışı ile hareket ediyoruz.
Markanız ve 2014 yılı için planlarınızdan bahseder misiniz?

2014 yılı, yeniliklerin hızlanarak devam ettiği ve yeni nesil motorların Opel’in tüm ürün gamına yayılacağı bir yıl olacaktır. Opel olarak 2013 yılının sonu ve 2014 yılının başı itibariyle yeni motor ve yeni şanzıman seçeneğini üç modelimizde pazara sunduk. Yeni 1.6 SIDI 170 hp turbo benzinli motoru otomatik vites seçeneği ile Yeni Insignia modellerimizde, 1.6 CDTi 136HP ve 320 Nm. tork üreten dizel motorumuzu Zafira Tourer ve ve Meriva modellerimizde, otomatik şanzıman seçeneğini de Mokka modelimizde pazara sunduk. Daha fazla

Kredi Kayıt Bürosu, finansal ilişkilerde güven sağlıyor– Kasım Akdeniz Röportajı

Kasım AKDENİZ – Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü
Kurumunuz ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olarak 1995 yılında önde gelen dokuz bankanın or-
taklığında kurulmuş köklü bir kurum. Tüm dünyada olduğu gibi Tükiye’de de bankacılığın gelişimi için vazgeçilmez hale gelen bankalar arası bilgi paylaşımı ve bilgiyi doğru analiz eden sistemlerin geliştirilmesi amacıyla bankalara risk yönetimi ürün ve hizmetleri vermek amacıyla kuruldu. Ancak bugün gelinen noktada KKB, bankaların yanı sıra leasing, faktoring, tüketici finansman ve reel sektör şirketlerine de risk yönetimini doğru yapmaları için ihtiyaç duydukları hizmetleri sunuyor. Bugün, bankacılık ve finans sektöründen kurumların müşterilerinin kredi ve çek ödeme bilgileri KKB ile paylaşılıyor ve KKB bu bilgileri akılcı ve istatiski verilerle işleyip tekrar bu kurumlara raporlar halinde sunuyor Daha fazla

Top