Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Abdi AYHAN First – Ayka Rent a Car Yönetim Kurulu Başkanı

 

Turizm sektörü ve araç kiralama
Araç kiralama, yerli ve yabancı turist ve iş adamlarına verilen önemli bir hizmet olup turizmin kaçınılmaz bir parçasıdır.
Iktisadi üstünlük bakımından, diğer  gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ekonomileri ile karşılaştırdığımızda ülkemiz turizm sektörünün diğer ülkelere göre önemli iktisadi üstünlükleri olduğunu görüyoruz.
Ancak dış ticaret dengemize önemli katkılarda bulunan sektörümüzün istenilen noktada olmadığını görüyoruz.
Merkezi İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan, Dünya Turizm Örgütü’nün raporlarına göre 2013 yılında Dünya’da seyahat eden turist sayısı 1 milyar 100 milyondur. Aynı yılda Türkiye’ye gelen turist sayısı ise 34 milyon 703 bin’dir. Bunun Dünya turizmindeki payı % 3’dür. Bu oran diğer ülkelere göre bu sektörde önemli iktisadi üstünlüğü olan Türkiye için düşük bir orandır.
Dünyadaki bu dev turizm dalgasında yeterli pay alamamamızın en önemli nedeni ülkemizin ve şehirlerimizin bu konuda bir Dünya markası olmamasıdır. Bu konuda özel sektör ve kamu işbirliği ile bir fon oluşturulup, gerekli Ar-Ge çalışmaları yapılmalı ve çalışmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
Türkiye yeterli olmasa da, turist sayısını ve turizm gelirlerini yıldan yıla artırmaktadır. Ancak, turist başına geliri artmamaktadır. Bu da sektörün önemli bir sorunudur.
2013 yılında ülkemize gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 31 milyon 783 binden 34 milyon 703 bine çıkmıştır. Aynı dönemde, turizm gelirlerimiz yüzde 10 artarak 25 milyar 345 milyon dolardan 27 milyar 997 milyon dolara ulaşmıştır. Görüldüğü gibi turist sayımız ve turizm gelirlerimiz bir önceki yıla göre artmıştır. Ancak, aynı dönemde, kişi başına turizm gelirlerimiz 797 dolardan ancak 806 dolara çıkmıştır. Kişi başına turizm gelirlerimizdeki artış yüzde 1’dir.
Kişi başına turizm gelirlerimizdeki  son 10 yıla baktığımızda da fazla bir  değişme olmadığını görüyoruz. 2003  yılında, kişi başına turizm gelirimiz 740  dolar’dır. 2013 yılında ise 806 dolar’dır. On yıllık dönemdeki kişi başına turizm gelirlerimizde artış yüzde 9’dur. Bu on yıllık dönemde kişi başına turizm gelirlerimizde ortalama yıllık artış yüzde 1’in altında kalmıştır.
Aynı şekilde, turist başına geceleme sayımızda da herhangi bir artış olmamıştır. 2003 yılında turist başına ortalama geceleme sayımız 8,5 gün, 2013 yılında ise 8,6 gündür.
Görüldüğü gibi istenilen oranda olmasa da, her yıl turizm sayısındaki artışa bağlı olarak, turizm gelirlerimiz artıyor. Ancak, Türkiye üretmiş olduğu hizmeti ucuza satmakta bu da turizm işletmelerimizin verimliliğini düşürmektedir. Başka bir deyimle turiste yeterli harcama yaptıramıyoruz.
Dünya ortalamasına baktığımızda, kişi başı turizm gelirleri ABD’de 1.900, Almanya’da 1.300, İngiltere’de 1.250, İspanya’da 1.300 dolardır.
Bu rakamlara ulaşmak için turistin ülkemizde daha çok gün kalmasını ve daha çok harcama yapmasın sağlamamız gerekmektedir. Bu konuda oto kiralama hizmeti önemli bir faktördür.
Şöyle ki; Oto kiralama, yerli ve yabancı turist ve iş adamlarına verilen önemli bir hizmet olup turizmin kaçınılmaz bir parçasıdır.
Ülkemize gelen turist araç kiralayarak seyahat yapmak istediği takdirde daha çok şehre gidecek ve ülkemizde daha fazla kalacaktır. Bunun sonucu olarak da kişi başına turizm gelirlerimizde önemli bir artış olacaktır. Orta ve üst gelir grubundaki turistler ziyaret ettikleri ülkelerde tüm zamanlarını tek bir şehirde değil, daha çok şehirde, tarihi ve kültürel yerleri görerek geçirmeyi tercih etmektedir.
Ülkemize gelen turist ve iş adamları bu hizmetten yararlanmak için her şeyden önce o ülkede can ve mal güvenliğinin olmasına dikkat edecektir. Buna bağlı olarak trafik sorunun olmaması, yolların güvenli olması da önemli etkenlerdir.
Diğer taraftan, kendi ülkesinde kullandığı marka ve modeldeki araçları uluslararası standartlarda bir hizmet kalitesi ile almak isteyecektir. Sektör temsilcilerimizin öncelikle Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) çatısı altında toplanarak hizmet kalite ve standartlarını kendi aralarında belirleyip hayata geçirmeleri gerekir. Ayrıca, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklarla görüşerek, bu hizmetin turizme ve ülkemizin ödemeler dengesine olan katkısı anlatılmalı ve destekleri sağlanmalıdır.
Yaklaşan 2014 yılı turizm sezonunun, ülkemiz ve sektörümüz için başarılı olmasını diler, sevgi ve saygılar sunarım.

Top