Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Ototronik Automotive&Energy Genel Müdürü – Can GÜROCAK Röportajı

Önümüzdeki dönemde dünyayı ve Türkiye’yi neler bekliyor? Bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

Dünyada ve Türkiye’ de gündem çok hızlı değişiyor. Kısaca göz atarsak; Otomotivdeki mega akımlar (trendler) geleceğimizi tanımlayacak ve şekillendirecek. Elektrikli araçlar, bağlantılı araçlar, paylaşımlı mobilite çözümleri ve otonom araçlar üzerinde yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları devam ediyor. Tüm bu uygulamaların trafikte görülmesi uzun yıllar alacak gibi görünüyor. Ancak, elektrikli araçlar birçok marka tarafından piyasaya sürüldü ve tüketiciler tarafından kullanılmakta.

Mega akımların, uzun ve kısa dönemli kiralamalarda sektöre önemli dinamikler getireceği, yeni fırsatlar ve açılımlar yaratacağı öngörülüyor.

Bu mega akımlar ve olası etkilerine rağmen, bugün tüm ülkeler Corona virüsü, etkilerini ve global ekonomide yaratacağı zarar ve küçülmeyi konuşuyor. Global ekonomideki küçülmeyi ve ülkelerde yaratacağı olumsuz etkilerini önümüzdeki dönemde daha net görebileceğimizi düşünüyorum.

Türkiye otomotiv sektörü ise 2019 yılını, 2016 yılında ulaştığı toplam 983.720 adetlik hafif ticari araç pazar büyüklüğünün oldukça gerisinde 479.060 adet ile tamamladı. 2016-2019 dönemi (4 yıl) küçülme 479.060/983.720=48,7%. Mart 2020 ayı itibarıyla beklentiler, siyasi ve ekonomik görüntülerin ışığı altında 2019 yılından daha iyi, fakat, net olarak 2016 yılının gerisinde olacağımız doğrultusunda.

Her şeye rağmen, zor pazar koşullarındaki yönetim bilgi ve tecrübemiz ile motivasyonumuzu yüksek tutarak daha güzel günler için çalışmalıyız.

Firmanız ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Büyük kısmı Türkiye’nin lider otomotiv şirketlerinde olmak üzere toplam 25 yılı aşkın bir süre otomotiv endüstrisinde, pazarlama, satış, satış sonrası, bayi geliştirme operasyonları konularında aktif görevler üstlendikten sonra 2004 yılında Ototronik Otomotiv Danışmanlık şirketini kurdum.

Şirketin sahibi olarak son 16 yıldır Ototronik çatısı altında, toplam 35 yılı aşkın bir süredir otomotiv endüstrisine hizmet vermekteyim.

Ototronik, Otomotiv sektöründe Stratejik Yönetim Danışmanlık hizmeti sunar. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren üretici, distribütör ve kiralama şirketleri için bayi yönetim geliştirme, bayi denetim, araç ekspertiz ve bakım / onarım denetimleri, garanti denetimleri, CRM, gizli müşteri araştırmaları ve eğitim çalışmaları yapar.

Satış, pazarlama ve satış sonrası konularında Perakende Performans Yönetimini iyileştirici servis sağlar. Perakende Performans Yönetimi Sistemi ile bayilerdeki perakende performansı hem operasyonel (Satış, Pazarlama, Satış Sonrası), hem de finansal yönden analiz eder. Bu sayede, bayinin genelde perakende performansı arttığı gibi, bayi karlılığının da iyileşmesine katkı sağlanır.

Araç kiralama firmalarına ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?

Araç kiralama firmalarına sunduğumuz hizmetleri dört ana başlık altında toplayabiliriz:

1-Kiralama firmalarının yurt genelinde yaygın satış ve satış sonrası şube ve lisansiye ağının denetimi:

Firmalar, kurumsal, fiziksel ve operasyonel standartlarını belirleyip, satış ve servis sonrası teşkilatlarının, bu standartlara uyumunu gözden geçirmek durumundadırlar.

Ototronik, bu koşulları dikkate alarak; Objektif ve tarafsız, profesyonel ve detayları ortaya çıkaran, olası hukuki riskleri azaltan, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan “Bayi Denetim ve Geliştirme” hizmeti sunmaktadır.

2- Araç Kontrol ve Denetimleri:

a- Hasar Onarım Denetimleri: Kiralama firmaları tarafından özel, tüzel kişilere kısa ve uzun dönemli olarak kiralanan muhtelif marka araçların kazaya uğrayarak, hasarlanması durumunda “Yetkili servislerde gerçekleştirilen araç hasar onarımları” sonunda;

  • Yapılan işlerin, iş tanımına ve hasar onarım standartları çerçevesinde belirlenen koşullara (işçilik, parça, kaporta & boya ve montaj kalitesi…) uygunluğu,
  • İş sonucunda oluşturulan faturanın muhteviyatında belirtilen işlemlerin yapılıp, yapılmadığının incelenmesini kapsamaktadır.

b- Araç Bakım Denetimleri: Benzer şekilde, Kiralama firmaları tarafından uzun dönemli olarak kiralanan muhtelif marka araçların “Yetkili servislerde gerçekleştirilen araç bakımları” sonunda;

  • Kullanılan parçaların bakım standartları çerçevesinde belirlenen koşullara uygunluğu (orijinal parça, eşdeğer…)
  • İş sonucunda oluşturulan faturanın muhteviyatında belirtilen işlemlerin yapılıp, yapılmadığının incelenmesini kapsamaktadır.

c- Araç Ekspertiz Çalışmaları: Kira sözleşmesi sona eren, müşterilerden dönen araçların ekspertiz çalışması ile dış / iç genel kontrolünün yapılması, kaporta, boya hasarlarının tespiti ve diğer eksikliklerinin belirlenmesi çalışmasını kapsamaktadır.

d- Lastik Kalite Kontrolü: Lastik otellerinde bulunan yazlık / kışlık lastiklerin kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi. Lastik kalite kontrolleri ile depodaki lastiklerin bulunurluğu, marka, desen, ebat, diş derinliği ve hasar durumları incelenmektedir.

Ototronik: Yetkili servis hizmet kalitesinin düzenli olarak takip edilmesi, gerekli uyarı ve iyileştirici tedbirlerin alınması, araçların ikinci el değerlerinde minimum kayıp oluşmasının sağlanması, müşteriler ziyaret edilerek, servis memnuniyetinin takip edilmesi ve sonuç olarak “Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” sağlanması hedefi doğrultusunda “Araç Kontrol ve Denetim” hizmeti sunmaktadır.

Bu tarz bir hizmet alırken, araç kiralama firmaları nelere dikkat etmelidir?

Araç kiralama, son yıllarda müşterilere sunduğu birçok avantaj ve konfor sayesinde çok hızla büyüyen, ancak 2018 yılı ortasından itibaren oluşan siyasi ve ekonomik şartlar sonucunda duraklama dönemine giren, önümüzdeki yıllarda tekrar büyümeye devam edecek bir sektör.

Genel olarak sektör firmaları; hızlı büyüme döneminde araç parklarını büyütme, çeşitlendirme gayret ve arzuları içinde operasyonel verimlilik konularına yeterince odaklanamamıştır.

Göz ardı edilen ve yeterince hassas kontrol edilemeyen bazı alanlar; örneğin, hasar onarım sürecinin yönetilmesi, yetkili servislerde verilen bakım ve hasar onarım hizmetlerinin kalitesi, kullanılan parçalar v.s araçların ikinci el değerlerindeki kayıplar önemli maliyetler oluşturmakta ve ciddi kaynak kaybına neden olabilmektedir.

Sektörün daha fazla kaynak kaybına tahammülü yoktur. Duraklama döneminde, operasyonel verimlilik konularının daha dikkatle takip edilmesi, verimsiz alanların, kaynak israfının, kayıpların önüne geçilmesi, gerekli tedbirlerin alınması önümüzdeki yıllar için çok daha önemli olacaktır.

Araç kiralama firmaları bu tarz hizmetler alırken; Objektiflik ve tarafsızlık, profesyonellik ve konular hakkında bilgi birikimi olan know-how sahibi, en ince detayları ortaya çıkarabilen, olası hukuki riskleri azaltan, sektör tecrübesi ile görüş ve öneriler sunabilecek, referansları mevcut firmalardan hizmet almalıdırlar.

Araç kiralama firmaları ile çalışma ortamı yakalayabilmek için neler yapıyorsunuz?

Kiralama sektörünün siyasi ve ekonomik koşullardan doğrudan etkilendiğini biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sektörde faaliyet gösteren firmaların yeni bazı ihtiyaçlarla karşı karşıya kalabileceğini diğer sektör tecrübelerimizle hissediyoruz.

En büyük amacımız, hizmet verdiğimiz müşterilerimize katma değer yaratmak, müşterilerimizin olumlu düşünce ve görüşlerini almak ve faaliyetlerimizde süreklilik sağlamaktır. Bizim en önemli referansımızın, iş ortaklarımızın olumlu görüşleri olduğunun bilincindeyiz.

Araç kiralama firmaları ile çalışma ortamı yakalayabilmek için düzenli duyurular göndermekte, ziyaretler organize ederek faaliyetlerimizi paylaşmaktayız.

Top