Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

2016 yılı Avrupa Filo Kiralama Pazarı Görünümü çalışması – Hikmet ÇAKMAK

Frost & Sullivan tarafından yayımlanan 2016 yılı Avrupa Filo Kiralama Pazarı Görünümü çalışması filo satışlarının, bireysel satışlara oranla hızlı bir şekilde büyüdüğünü ortaya koymaktadır. Rapor kapsamında Avrupa’dan 26 ülkenin filo sektörü; kısa dönem araç, operasyonel ve finansal kiralama segmentleri kırılımında incelenmiştir. 2015 yılında Avrupa’nın pek çok ülkesinde tüketici harcamalarındaki artış, enerji fiyatlarında yaşanan düşüşler, düşük faiz oranları ve kredilere daha kolay ulaşım gibi pozitif ekonomik görünüm sağlayan faktörlerin etkisi doğrudan bölgenin otomotiv sektörüne de olumlu şekilde yansımıştır. Otomotiv satışları 2014 yılına oranla yüzde 1,9 büyürken, bu sürede özellikle şirketlerin filoda yaşlanan araçlarını yenilemesi, operasyonel kiralama sektörünün firmalara yeni “mobilite” çözümleri sunması ve KOBİ’lerden gelen yüksek talep ile filo satışları bir önceki yıla göre yüzde 6,9 ile büyüyerek, toplam satışların yüzde 52’sini oluşturmuştur.

Bu pozitif görünüm operasyonel kiralama sektörüne de olumlu şekilde yansımış ve operasyonel kiralama firmaları 2014 – 2015 arasında yüzde 5,9’luk bir büyüme ile 2,3 milyonluk satın alma rakamına ulaşmışlardır. Aynı büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörmek mümkündür ancak büyümenin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için kiralama firmalarında yaşanan yapısal değişikliklerin tamamlanması gerekmektedir. Online satış platformları ve teknoloji yatırımları, çeşitli ortaklıklarla yeni satış kanallarının kullanılmaya başlanması ve sektörde yaşanan şirket satın almaları ve konsolidasyonlar 2015 yılında sektörde görmeye başladığımız ve sektörün geleceğini şekillendirecek önemli gelişmeler olarak öne çıkmaktadır.

Yeni Pazarlar – KOBI’ler ve Bireysel Kiralama

Avrupa’da 30 milyon civarında KOBİ’nin araç satın almadan, kiralama çözümlerine olan ilgisinin artmasıyla beraber, tüm kiralama firmaları yönlerini KOBİ’lere çevirmiş durumdalar. Bunun yanı sıra operasyonel kiralama sektörü için büyüme alanlarının sadece KOBİ’lerle kısıtlı olmadığını görmekteyiz. Başta İngiltere, Norveç, Hollanda, Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere, Avrupa genelinde KOBİ’lerde olduğu gibi bireysel müşterilerin de araç sahibi olma seçeneği olarak uzun dönem kiralamayı tercih etmeye başladıklarını da fark etmekteyiz. Bu doğrultuda Avrupa’nın pek çok ülkesinde bireysel operasyonel kiralamanın, hali hazırda toplam operasyonel kiralama araç parkının yüzde 5’ine ulaşmış durumda olduğunu ve önümüzdeki 5 sene içerisinde Avrupa genelinde yıllık yüzde 20’nin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olduğunu görmekteyiz.

Sağlıklı Bir Büyüme için Teknoloji Yatırımlarının ve Dolaylı Satış Kanallarının Önemi

KOBİ ve bireysel müşterilerin hedefte olması ve kurumsal müşteriler alanında yaşanan rekabetin etkisiyle, operasyonel kiralama firmalarının teknoloji yatırımlarının ve dolaylı satış kanallarının önemini kavradığını görüyoruz. KOBİ ve bireysel müşterilere erişebilmek için operasyonel kiralama firmalarının online platformlara ciddi yatırımlar yaptığını söylemek yanlış olmaz. Bunun yanı sıra sektörün kurumsal firmalardan gelen talepleri de göz ardı etmediğini görüyoruz. Kurumsal alanda artan rekabetle beraber, pek çok operasyonel kiralama firması için büyük filo müşterilerini tutabilmek giderek zorlaşmaktadır. Özellikle, büyük filo müşterilerinin şeffaflık ve daha verimli filo yönetimi istekleri doğrultusunda artan teknoloji-tabanlı çözüm istekleri, operasyonel kiralama firmalarını önemli teknoloji yatırımları yapmaya itmekte ve bunun sonucunda operasyonel kiralama firmaları birçok teknoloji tedarikçisi ile anlaşmalar yapmaktadırlar.

Tüm yatırımlarla beraber; geleneksel satış kanallarının dışına çıkmanın, sektördeki büyümeye ayak uydurabilmek adına oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok kiralama firması önde gelen bankalar ve OEM’lerle işbirliği içerisinde olup banka şubeleri ve OEM bayileri aracılığıyla yeni müşterilere ulaşmaktadırlar. Ayrıca pek çok kiralama firması çeşitli yerel acenteler yoluyla bireysel ve KOBİ müşterilerine erişim sağlamaktadırlar.

Satın Almalar ve Konsolidasyonlar

Avrupa filo kiralama sektöründe yaşanan bu değişikliklerin sektöre diğer bir yansıması ise satın almalar yoluyla gerçekleşen konsolidasyonlar olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle ALD Automotive, Arval, Leaseplan gibi global filo kiralama firmalarının satın almalara giderek büyümekte olan pazarlarda güçlenirken, bir yandan da doygun pazarlarda KOBİ ve bireysel müşterilere ulaşma kabiliyetlerini geliştirmekte olduklarını görüyoruz. Bu konsolidasyon trendinin 2015 yılında olduğu gibi 2016 ve sonraki yıllarda da sürmesini beklemekteyiz.

Türkiye’de KOBİ’lerin Önemi

Tüm Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de operasyonel kiralama firmalarının odağında KOBİ’lerin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Türkiye’deki 2,5 milyon üzeri KOBİ sayısını göz önünde bulundurursak, geçtiğimiz yıllarda görülen yüzde 10’luk büyümenin, önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. Bunun yanında Avrupa’dan farklı olarak; Türkiye’de yüksek araç kiralama fiyatları ve operasyonel kiralama avantajlarına olan farkındalığın düşüklüğü sebebiyle bireysel kiralama pazarı kısıtlı kalmaktadır. Ancak, Avrupa’daki trendi takip ederek ülkemizdeki operasyonel kiralama firmalarının da önümüzdeki yıllarda dijital platform ve teknoloji yatırımları ile beraber bireysel müşterilere ulaşmalarını beklemekteyiz.

Top