Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

KDV Kanunu İkinci El Binek Otomobil Teslimindeki Değişiklikler – Hakan GÜZELOĞLU

Katma Değer Vergisi uygulamaları özellikle binek otomobillerin alım satımında özenle dikkat edilmesi gereken bir husustur. Alınan otomobilin “company car” yani şirket aracı mı olacağı, otomobili alan ve/veya satanın KDV’yi indirim hakkı bulunan (faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan operasyonel kiralama şirketlerinden biri olup olmamasına göre kullanılan KDV oranı değişiklik gösterebilmektedir.

Operasyonel kiralama şirketleri faaliyetleri konusu dışında şirket aracı olarak kullandığı ve ilk alımında KDV’yi indirim konusu yapmadıkları binek otomobillerin satışı hariç tüm binek otomobillerin satışlarında yüzde 18 KDV oranı uygulaması gereken şirketlerdir.

Bunun yanında mevzuatımızda binek otomobilin alınıp satılmasında yeni veya ikinci el olsun KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflere, operasyonel kiralama şirketlerine hatta bu şirketlerin alım amacına göre farklı KDV oranları kullanılabilmektedir.

Bu yazımızda 41 Seri nolu KDV Genel Tebliğ ile KDV Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikten bahsetmek ve hazırlamış olduğumuz alıcı ve satıcının farklı statülerde olduğu durumları özetleyen tablomuz ile uygulanacak KDV oranlarını bilginize sunmak istedik.

KDV Uygulama Genel Tebliğinin “III-C/ 2.5. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi” başlıklı bölümüne göre;

21/3/2019 tarihli ve 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre, söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 22/3/2019 tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce;

  • Yüzde 1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1,
  • Yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 18 KDV oranı uygulanmaktadır.

21.04.2022 tarihli ve 31816 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğin 18. maddesinde; KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “III-C/ 2.5. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi” başlıklı bölümünün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Öte yandan, 28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının yüzde 18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobiller, yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobil olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden yüzde 1 oranında KDV hesaplanır.”

28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının yüzde 18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Tebliğ’de yer alan düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobiller, yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobil olarak değerlendirilemeyeceğinden 01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden yüzde 1 oranında KDV hesaplanmaktadır.

Düzenleme sonrası ikinci el binek otomobillerinin alım satımında güncel vergi oranlarına ilişkin tabloyu yazımızda bilgilerinize sunmak ister, yer verilen konularda ek bir husus olursa bizimle her zaman iletişime geçebileceğinizi bilginize sunarım.

Top