Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü – Veysel SUNMAN Röportajı

2022 yılında dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz nelerdir? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve bankacılık / finans sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Dünyayı yeniden şekillendiren küresel salgının etkileri günümüzde de kendini hissettirirken ilave olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve dünya genelinde gözlenen enflasyon artışı, küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Bu durum, birçok sektörü olduğu gibi finans sektörünü de etkiliyor.

Bu yılın bankacılık ve finans sektörü için toplarlanma ve ekonomik dalgalanmalara karşı güçlü duruş sergileme dönemi olacağı kanısındayız. Küresel çapta güçlenen sürdürülebilirlik kavramının, bankacılık uygulamaları üzerinde de etkisini arttıracağı; bununla birlikte hızla gelişen dijitalleşme ile birlikte fintech’lerin ve start-up’ların sektördeki görünürlüğünün artacağı görüşündeyiz.

Günümüz konjonktüründe risk yönetiminin önemi arttı mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

İş dünyasında finansmana erişim ve risklerin etkin yönetilmesi günümüzde başarı için öne çıkan en önemli başlıklar olarak değerlendiriliyor. Pandemi koşullarının kendini göstermesiyle birlikte risk yönetimi, daha önceki dönemlere göre özellikle de reel sektörde daha çok ön plana çıktı. 2022 yılı itibarıyla pandemi, dünya genelinde etkisini yitirmeye başladı ancak bununla birlikte birçok sektörde köklü değişikliklere neden oldu. Bazı sektörlerde satışlar dönemsel olarak durma noktasına geldi, bazılarında da tedarik zincirine bağlı arz sorunları yaşandı. Böyle bir dönemde elbette şirketler, ticari ilişki içinde oldukları diğer şirketlere dair daha fazla bilgiye ihtiyaç duydu. Müşterisi, bayisi, tedarikçisi olan diğer şirket ve kişilerin finansal durumlarını bilmek, bunu analiz etmek elzem bir ihtiyaç halini aldı. Bunun yanında güçlü bir değer zinciri oluşturmak için proaktif tedbirler almak da kaçınılmaz oldu. Oluşabilecek alacak risklerine karşı riskleri tespit edip zaafiyet noktalarını gidermek, risk yönetiminin önemli bir parçası haline geldi.

Bu noktada Kredi Kayıt Bürosu olarak finans sektöründe şeffaflığı ve sürdürülebilir güveni sağlamaya gayret ediyoruz. Kurulduğumuz günden beri finans sektörünün yanı sıra reel sektörün ve bireylerin risk yönetim süreçlerine katkı sağlıyoruz. Tamamen dijital bir platfom olan Findeks sayesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların alacak riskini doğru yönetebilmelerine imkan tanıyoruz.

Operasyonel kiralama ve günlük kiralama şirketlerine nasıl yaklaşıyorsunuz? Operasyonel araç kiralama ve günlük araç kiralama şirketlerine sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi verir misiniz?

Araç kiralama sektörü, Findeks’in ilk zamanlarından bu yana hizmet vermekte olduğu bir sektör. Bu nedenle sektördeki gelişmeleri her zaman yakından takip ediyoruz. Sektörün riskleri nerede, fırsatları nerede bütün bu alanları gerek operasyonel tarafta gerekse günlük kiralama tarafında takip ediyoruz. Sektörle sürekli iletişim halindeyiz çünkü gerek bireylerle, gerekse diğer şirketlerle olan yoğun etkileşimi nedeniyle araç kiralama sektöründe Findeks hizmetlerinin kullanılması bireylerin finansal okuryazarlığına katkı sağlarken, diğer yandan da ticari hayatta şeffaflık kültürünün yaygınlaşmasına hizmet etmekte.

Sektör genelinde en yaygın olarak kullanılan hizmetimizin Risk Raporu olduğunu söyleyebiliriz. Günlük araç kiralama sektöründe talep gören Findeks Risk Raporu sayesinde kiralama yapan şirketler, müşterilerinin Findeks Kredi Notu’yla birlikte kredi kullanım geçmişlerine ve kredi kullanım durumlarına ulaşabiliyorlar. Bu bilgiler sayesinde kurumlar müşterilerini daha iyi tanıyor ve doğru müşteri seçimi yaparak risklerini en aza indirirken aynı zamanda müşterilerine daha iyi imkanlarla kiralama yapabiliyor. Operasyonel araç kiralama tarafında ise kiralama yapacakları şirketlerin Risk Raporlarını ve Çek Raporlarını talep ederek tahsilat risklerini verimli şekilde yönetebiliyor. Özellikle operasyonel kiralama yapan şirketlerin Findeks’in Elektronik Teminat Mektubu Platformu hizmetine de ilgi gösterdiklerini gözlemliyoruz.

Covid – 19 salgını ezberlerimizi bozdu. Bu dönemde müşteri alışkanlıkları değişime uğradı. Dijitalleşme hayatımızın her alanında daha fazla yer almaya başladı. Dijitalleşme konusunda kurumunuzun ne tür çalışmaları var?

Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte oluşan pandemi ortamında Genel Müdürlük ve Anadolu Veri Merkezi lokasyonlarımızda güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının tahsis edilmesi adına tedbir ve önlemlerimizi ivedilikle uygulamaya aldık. Pandemi boyunca da süreci yakından takip ederek tüm idari birimlerimizin etkin yönetimiyle devreye aldığımız farklı çalışma modelleri ve uzaktan çalışma sistemi ile iş sürekliliğimizi başarılı bir şekilde sağladık. Hem pandemi döneminde hem de pandeminin ardından eksiksiz hizmet verebilmemizi sağlayan en önemli etken, teknolojik gücümüz oldu. 2021 yıl sonu itibarıyla paydaşlarımıza sunduğumuz ürün ve hizmet sayımız 90’a ulaştı.

Hayata geçirdiğimiz Ar-Ge Merkezi ile de finans ve bankacılık sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlayarak araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları ile Türkiye’de fark yaratırken, dünyaya da örnek oluyoruz.

KKB olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin tamamının dijital tabanlı olduğunu gururla söyleyebiliriz. Dolayısıyla dijitalleşme bizim için Covid – 19 döneminde değil, öncesinde de temel çalışma şeklimiz oldu. Esasen değişim, pandemi döneminde bu konunun ihtiyaçtan çıkıp bir zorunluluk haline gelmesi, bu konforu ve gerekliliği farkeden sektörlerin dijitalleşmeye yönelmeleri oldu. Süreçlerimizi dijitalleştirdik, hızlı uyum sağladık gibi söylemleri çok defa duyduk. Biz, daha önceden de olduğu gibi bu dönemde de bireylerin ve kurumların dijitalleşme süreçlerine destek olan bir kurum olarak çalışmalarımıza devam ettik. Tüketiciler, ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere uzaktan erişmek durumunda kaldı. Uzaktan erişim süreci de dijitalleşme sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde sağlanabildi. Dolayısıyla, şirketler ve müşterileri arasındaki erişim kanalı çok hızlı biçimde değişiklik gösterdi. Bu dönemde, dijitallaşme anlamında daha ileride olan şirketler, rekabette öne geçebildiler. Yalnızca pandemi dönemi için değil, her sürecin dijitalleşmesi artık çağımızın bir zorunluluğu halini aldı. İş süreçlerinin hızlanması, daha güvenli ve denetlenebilir olması, daha fazla müşteriye ulaşabilir olmak, hatta bunu global anlamda gerçekleştirmek dijitallaşmeyle mümkün. KKB olarak pandemi döneminden hemen önce hayata geçirdiğimiz Elektronik Teminat Mektubu Platformu, yani banka teminat mektuplarının elektronik ortamda oluşturulmasını ve kabul edilebilmesini sağlayan hizmetimiz, pandeminin de etkisiyle hızlı şekilde yaygınlaştı.

Operasyonel araç kiralama ve günlük araç kiralama ülkemizde gelişme potansiyeli yüksek sektörler olarak görülüyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Bu gelişime uygun çalışmalarınız nelerdir?

Son iki yılda birçok sektörde yaşanan ekonomik daralma otomotiv sektörünün dikey hareketini bir ölçüde azalttı. Hayatın normal akışının yavaş yavaş başlamasıyla birlikte sektörün hareketleneceği beklentisi hakim.

Operasyonel, günlük, uzun dönem kiralama faaliyetlerinin yaygınlaşmasını takiben, saatlik hatta dakikalık araç kiralama alanının da ciddi anlamda büyüme içinde olduğunu görüyoruz. Ticari araç kiralama ve karavan kiralama gibi faaliyetler de ayrıca gözlemlediğimiz ve gelişmekte olan alanlar arasında yer alıyor. Buna ek olarak sektörün, tüm faaliyet çeşitlerinde hizmete dijital ortamlardan hızlı erişim konusunda da atılım içinde olduğunu görüyoruz. KKB olarak, özellikle süreçlerin çeşitlendiği ve hızlandığı bu ortamda, sektörün doğru müşteri seçimini en hızlı şekilde yapmasına destek olmak amacıyla entegre sistem seçeneği sunuyoruz. Böylece, hem sistemsel olarak hem de sistemsel sürecin tasarımında yaptığımız bilgi ve tecrübe aktarımıyla KKB hizmetlerinden en verimli biçimde faydalanılmasını sağlama gayretindeyiz.

Top