Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu – Av. Duygu TURGUT

Bu sayımızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca şirketlerin internet sitesi kurma zorunluluğunu ve bu internet sitesinde yayımlanması gerekli olan içerikleri inceleyeceğiz.

TTK’da düzenlenen yükümlülüklerden bir tanesi de bağımsız denetime tabi olan şirketlerin (“Yükümlü Şirket”) internet sitesi kurması ve bu internet sitesindeki belirli bir bölümü kanunen yapılması gerekli olan ilanlara ayırmasıdır. Yükümlü Şirket, internet sitesi kurma zorunluluğu kapsamına girdiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi kurmalı Daha fazla

Operasyonel Kiralama Sektörüne Yönelik Önemli Hatırlatmalar – Hakan GÜZELOĞLU

Bu yazımızda, operasyonal kiralama şirketlerinin işlemlerine ilişkin bu köşede daha önce ifade etmeye çalıştığımız vergisel hususlardan önemli gördüğümüz birkaç tanesini kısaca hatırlatmak ve son dönemde sektörü etkileyecek gelişmeleri ana başlıklar halinde bilginize sunmak istedik.

Operasyonel kiralama finansal kiralama değil!

Vergi Usul Kanunu’nun “Finansal kiralama işlemlerinde değerleme” başlıklı mükerrer 290’ıncı maddesiyle finansal kiralama işlemlerine ilişkin değerleme hükümleri düzenlenmiştir.

Daha fazla

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Getirdiği Yükümlülükler – Av. Sedat TARLACI & Av. Yasin ÜSTÜN

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Dört yılı aşkın süredir yürürlükte olan Kanun, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumakta, bu kapsamda gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir.

Daha fazla

Rekabet Kurulu’nun Baymak Kararı Işığında Dikey İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara Güncel Bir Bakış – Özlem BAŞIBÖYÜK & Mustafa AYNA

Rekabet Kurulu, bayilerle akdettiği dikey anlaşmalar ve diğer uygulamaları ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Baymak Makina San. ve Tic. A.Ş.’ye (“BAYMAK”) 26 milyon TL’lik idari para cezası uygulanmasına karar verdi ve söz konusu karar geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlandı(1).

Daha fazla

Sektörümüz İşletmelere ve Bireylere Birçok Faydayı Bir Arada Sunuyor – İnan EKİCİ

Uzun bir süredir tüm dünyayı tesiri altına almış olan Covid-19 salgınından etkilenen kişi sayısı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 milyon kişiyi aşmış durumda. Ezberleri bozduran nitelikteki salgının ülkeler üzerindeki etkileri halen devam etmekte ve salgın sonrası toparlanmanın ne kadar süreceği de ne yazık ki belli değil.

Türkiye de bu gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Toplum olarak bir yandan yeni normal düzenine uyumlanmaya çalışırken, bir yandan da bu sürecin açtığı yaraları sarmaya çabalıyoruz.

Daha fazla

Siyah Olduğu Sürece İstediğiniz Renge Sahip Olabilirsiniz – Erkin ŞAHİNÖZ

Henry Ford’un gezegene kitlesel üretimi öğrettiği günlere götüreceğim sizi. Ford fabrikalarının en önemli özelliği “hız” idi. Model T’nin montaj süresini 2 günden 93 dakikaya düşürdüler. Bunu üç şekilde başardılar. İşçilerin etrafına yerleştirilmiş yürüyen montaj hattı, sadece vida sıkmaktan sorumlu olacak derecede tek süreçte uzmanlaşmış işçiler ve tek renk üretim…

Daha fazla

Evde Hayat Var Dönemi, Sonrası ve Krizden Çıkış – Mehtap ALANYALI

Covid 19 pandemisinin, gelişmiş, gelişmekte olan, az gelişmiş tüm kategorilerdeki hiçbir ülkeyi es geçmeden, küresel boyutta etkilemesiyle, hayat ve şirket düzenleri değişti. Pek çok etkisinin yanı sıra DÜNYA AÇIK ÜNİVERSİTE haline geldi. Tedavi, aşı çalışmaları hızlandı, bu alanda yeni bilimsel araştırma yatırımları gerçekleşti, hala her gün Covid19 ile ilgili yeni şeyler öğreniyoruz. Kendimizi, etrafımızı, çalışanları korumak için kaliteli bilgi edinmek ve gelişmeleri izlemek şart oldu. Açık Üniversite, bizi C19 sonrası için şirketler ve çalışanlar için öngörü, strateji ve plan geliştirmek için keşiflere ve yeniliklere zorluyor, zorlamaya devam edecek…

Daha fazla

Fesih Halinde Ödenen Tutarların KDV Karşısındaki Durumu – Hakan GÜZELOĞLU

Bu yazımızda, operasyonal kiralama şirketlerinde feshe konu edilen sözleşmelerden doğan ödemelerin katma değer vergisi kanunu uygulamasındaki durumuna kısaca değinmek istedik. Özellikle araç iadeleri nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak sözleşmedeki hesaplama matematiğine göre erken araç iadesi bedelleri kiracılara fatura edilebilmektedir.

Uygulamada, düzenlenecek erken araç iadesi faturalarının KDV’li mi ,KDV’siz mi olacağı konusunda farklı yorumlar olduğu görülmektedir.

Daha fazla

Elektronik Ortamda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantıları – Duygu TURGUT

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan’da ortaya çıkan ve oldukça kısa bir sürede Dünya geneline yayılan COVID- 19 salgını nedeniyle ülkede başlatılan karantina süreci ve sosyal mesafe uygulamaları pek çok şirketin gerek yönetimsel gerekse operasyonel faaliyetlerine ara vermesine yol açtı. Piyasadaki bu ani duraksama üzerine şirketlerin yönetimsel faaliyetlerinin her koşulda devamlılığının ve hızlı karar almanın önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Borsada işlem gören şirketlerin genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi için esas sözleşmelerinde ilgili düzenlemeyi yapmaları kanunen zorunlu olmakla birlikte halka açık olmayan şirketler için toplantıların elektronik ortamda yapılması ihtiyari ve belli koşulların gerçekleştirilmesine bağlıdır.

Daha fazla

Rekabet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı – M. Fevzi TOKSOY & Bahadır BALKİ

Son dönemde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar oldukça hızlanmıştı. Son 10 yıl içerisinde bu çalışmalar dönem dönem yapılmış olmakla birlikte sonuca ulaşmamıştı. Herkes tarafından uzun süredir beklenen ilgili değişiklikler 16.06.2020 tarihi itibariyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiştir ve ve 24.06.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha fazla

Top