cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Anonim şirketlerde iç kaynaklardan sermaye artırımı – Duygu Turgut

1. Giriş

1.1 Esas Sermaye ve Esas Sermaye Artırımı Nedir?

Sermaye, bir şirkette ortakların ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri mal varlığının toplamı ve bunun nakit olarak ifadesidir. Bu nakdi değer ortaklık ana sözleşmesinde sabit bir rakam olarak yer alır ve ortaklığın kâr veya zarar etmesi ile bu rakam kendiliğinden artmaz ya da azalmaz. Sermaye artırımı ile kastedilen de, ana sözleşmenin değiştirilmesi suretiyle bu sabit rakamın değiştirilmesidir.

Daha fazla

Küresel Ticaret Savaşları Başladı -Öykü Erdil & Özlem Başıböyük

Küresel ticaret savaşları, bir ülkenin gümrük ve gümrük dışı engeller koyarak diğer ülkelerden yaptığı ithalatı kısıtlaması ve bunun sonucunda kendisine karşı tedbir uygulanan ülkelerin de benzer tedbirlere başvurması olarak tanımlanabilecektir. Bu noktada ekonomi kulislerinde söz konusu ticaret savaşlarının nasıl başladığı, ülkelerin ardı ardına gelen misillemeler karşısında nasıl bir tavır takınacağı ve ticaret savaşlarının devam etmesi durumunda uzun vadede ortaya çıkması muhtemel problemler konuşulmaya başlamıştır.

Daha fazla

Bağımsız Denetime Tabi Filo Kiralama Şirketlerinde TMS ve VUK Mali Tabloları – Hakan Güzeloğlu

Hatırlatma amacıyla 14 Şubat 2011 tarihine geri dönersek o tarihte Yeni Türk Ticaret Kanunu yayımlanmıştı. Ancak Kanunun yürürlük tarihi ise 1,5 yıl sonrası olan 1 Temmuz 2012 olarak belirlenmişti. Bunun sebebi de uygulamada oluşabilecek sorunları en aza indirebilmek ve bir buçuk yıla yakın sürede TTK’nın bazı maddelerinin sivil toplum örgütleri, akademisyenler, iş dünyası ve konunun uzmanlarınca değerlendirilerek bir fikir birliğine ulaşmaktı.

Daha fazla

İnternet sitelerinin KVKK ile uyumlu hale getirilmesi – Av. Zeynep Yağmur

Yaşamın her alanında meydana gelen dijitalleşme, ticaret hayatının da ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmektedir. Kanun koyucu da bu dijitalleşme açısından, ulusal mevzuatımızda gün geçtikte artan sayıda düzenlemeler ile açıkları kapatmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile bu alanda köklü düzenlemeler yapılmıştır.

Daha fazla

Bir gün ansızın kapınızda olabilirler! – Cansı Çatak & Baran Can Yıldırım

Rekabet Kurulu’nun yerinde incelemelerin engellenmesi sebebiyle idari para cezası verdiği kararlarıyla sıklıkla karşılaşılmaya başlandı. Rekabet Kurumu, son dönemde, internet sitesinde konuya yönelik üç yeni gerekçeli karar duyurdu. Rekabet Kurulu’nun bu hususta tesis etmiş olduğu kararların geçmişine bakıldığında, yerinde incelemelerin engellenmesi sebebiyle son dönemde verilen cezaların sayısının arttığı görülmektedir. Bu durum, şirketlerin rekabet kurallarına uyumu benimsemelerinin ve düzenli uyum programlarını içselleştirmelerinin önemini ortaya koymaktadır.

Daha fazla

Varlık barışında yenilikler ve takvim – Recep Bıyık

Yaygın ifadesiyle, varlık barışı. Diğer adıyla kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması. Daha önce defalarca benzeri uygulama yapıldı; 2008 yılında 5811 sayılı Kanun’la, 2013 yılında 6486 sayılı Kanun’la, 2016 yılında 6736 sayılı Kanun’la. Yeni Kanun 7143 sayılı, öncekilerin büyük ölçüde benzeri ancak farklılaşan hükümler de var.

Aşağıda hem düzenlemeyi özetledim, hem de Kanun’dan yararlanma takvimini.

Daha fazla

Limited şirkette esas sermaye payının devri – Duygu Turgut

1. Genel Bakış

Bu makalemizde limited şirkette esas sermaye payı devrinin hangi şekil şartlarına bağlı olduğunu ve devirde ne gibi sınırlamalar öngörülebileceğini ele alacağız.

Öncelikle belirtmek gerekir ki pay devri limited şirkette, anonim şirkettekine göre çok daha sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Sıkı şekil şartlarının yanı sıra limited şirkette genel kurul kararıyla ya da esas sözleşmeye konulacak bir hükümle pay devrinin sınırlandırılabileceği ya da yasaklanabileceği öngörülmüştür. Belirtmek gerekir ki anonim şirkette pay devrinin yasaklanması mümkün değildir. Limited şirkette pay devrinin yasaklanmasına izin verilmesinin asıl sebebi limited şirketin anonim şirkete göre genelde daha az ortaklı ve şahıs şirketi özelliklerini de içeren bir yapıya sahip olması ve şirkette yabancılaşmanın önlenmesinin istenmesidir.

Daha fazla

Operasyonel filo kiralama neden finansal kiralama değil! – Hakan Güzeloğlu

Bu yazımızda operasyonel filo kiralama işlemleri ile finansal kiralama işlemlerini karşılaştırarak operasyonel filo kiralama işlemlerinin neden finansal kiralama işlemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vergi mevzuatı açısından irdelemek istedik.

Özellikle, Gelir İdaresi tarafından geçtiğimiz ay ve geçen yıl verilen benzer görüşlere değinerek bu argümanımızın neden doğru olduğunu değerlendirmenize sunacağız.

Daha fazla

Top