cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Holding veya grup şirketlerinin bankalardan alıp gruba bağlı şirketlere kullandırdığı kredilerde KDV şoku – Zeki Gündüz

Geçmişte başlıktaki konu tartışılmış ve çözülmüştü. Ancak Danıştay Vergi Dava Dairelerinin 25.01.2017 tarihinde verdiği bir kararla çarşı karıştı.

Mali İdarenin konuya ilişkin görüşü neydi?

Mali İdare bu konuda, “Holding veya grup şirketi, bankalardan aldığı krediyi gerek olduğu gibi, gerekse parça parça ilişkili şirketlere kullandırdığında, sadece bu iş için bir hizmet bedeli alıyorsa o kısım için KDV’li fatura düzenlenmelidir.” mealinde görüşler vermiştir.

Daha fazla

Kuruluştan doğan sorumluluk – Duygu Turgut

I. Kuruluştan Doğan Sorumluluk Sebepleri

Anonim şirket kuruluşunda sorumluluğa yol açan sebepler üç ana maddede düzenlenmiştir.

A. Belgelerin doğru olmaması

TTK kapsamında anonim şirketin kuruluşu ile ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar sorumlu tutulmuştur.

Daha fazla

Derneğimiz, sektörün tek ortak sesidir – İnan Ekici

TOKKDER 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda üyelerimiz yeni yönetimi seçerek bizleri 2 yıllık bir süre için görevlendirdiler. Gösterdikleri güven için şahsım ve Yönetim Kurulumuz’un tüm diğer üyeleri adına tekrar teşekkür ederim.

Geride bıraktığımız dönemlerde görev yapan arkadaşlarımız dernek faaliyetlerini kararlılıkla sürdürerek, derneğimizin, sektörümüzü başarıyla temsil etmesini sağladılar; başta geçmiş dönem başkanımız Sayın Türkay OKTAY olmak üzere, TOKKDER Yönetim Kurulu ve Organlarının görevlilerine katkıları için bir kez daha teşekkür ederim.

Daha fazla

Trafik sigortası Rekabet Kurulu incelemesi altında – Mustafa Ayna & Hasan Güden

2017 yılında Rekabet Kurulu, sigorta sektörünü yakından inceleme fırsatı bulurken bu incelemelerin ikisini trafik sigortası faaliyetleri oluşturdu. Bu çerçevede, Rekabet Kurulu, ilk olarak yürüttüğü ön araştırmayı soruşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle sona erdirirken; diğer yandan yürütmekte olduğu soruşturmayı tamamladı ve herhangi bir ceza uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti. Sigorta sektörü bakımından bu kararlara ilişkin dikkat çekilmesi gereken bir diğer husus ise, Türkiye’de trafik sigortası hizmeti sağlayan yerli ve uluslararası 34 şirketten 32’sinin soruşturmaya dahil edilmesiydi.

Daha fazla

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminde dikkat edilecek konular – Recep Bıyık

Vergi sisteminin ve uygulamanın vergiye uyumlu mükellefleri cezalandırdığı eleştirileri öteden beri sıklıkla yapılageliyor. Özellikle af kanunlarının çıkartıldığı dönemlerde bu eleştiriler artıyor, afların adaletsiz yapıları gereği haklılık da kazanıyor. Eleştiriler bir noktada karşılık da buldu ve son af kanunlarının matrah artırımı düzenlemelerinde, vergiye uyumlu mükelleflere daha düşük bir oran öngörüldü. Vergi aflarının adaletsiz yapısı bu uygulamayla değişmedi ama az da olsa uyumlu mükellefleri de dikkate alan düzenleme olumlu psikolojik bir etki de yapmış oldu.

Daha fazla

Anonim şirketlerde şirketin kendi payını iktisabı – Duygu Turgut

Eski kanun döneminde anonim şirketlerin kendi paylarını ivaz karşılığı iktisap etmeleri yasaklanmış olup, bu yasağa bazı istisnalar getirilerek şirketlere sınırlı hallerde kendi paylarını iktisap etme imkanı tanınmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında ise, aşağıda incelenecek şartların yerine getirilmesi halinde anonim şirketlerin kendi paylarını yüzde 10 oranına kadar ivaz karşılığı iktisap etmeleri mümkün kılınırken istisnai hallerde bu oranın aşılabilmesine izin verilmektedir.

Daha fazla

Operasyonel kiralama şirketlerinin vergi uygulamalarından önemli noktalar – Hakan Güzeloğlu

Çeşitli araştırmaların gösterdiğine göre Türkiye’de 2020 yılına gelindiğinde yollarda tahminen 16 milyona yakın binek ve hafif ticari araç olacağı ve bu rakamın 3 milyona yakınının ise şirket aracı olacağı tahmin edilmekte.

TOKKDER’in geçen sene sonu verilerine göre Türkiye’deki sektör araç parkı 300 bin araç sayısını geçmekte. Bu hali ile 2020 yılında pazar potansiyelinin 3 milyon araca yakın olacağı kıyaslanınca filo kiralama sektöründe büyük bir büyüme potansiyeli bulunmakta.

Daha fazla

Sektörümüz, ekonomimize en büyük girdilerden birini sağlıyor – Özgür Tezer

2017 başlarken otomotiv sektörü olarak satışlarda yüzde 15 civarında düşüş yaşanacağını bekliyorduk. Özellikle 2016’nın son aylarında değişen ÖTV ve genel ekonomik beklentilerin riskleri sebepleriyle önümüzü görmekte zorlanıyorduk. Keza yılın ilk dönemi de bu beklentiye göre gerçekleşti. Yıl sonuna geldiğimizde beklenen kadar olmasa da yine de bir önceki seneye göre daralma yaşandı ve yüzde 3 oranında düşüşü gördük. Bu durum son 3 yıldır 900 bin – 1 milyon bandından yukarı çıkamadığımızın da tescili oldu. Son üçüncü senedir 1 milyon civarında gerçekleşen iç pazar satışlarımız, sektörün artık bu büyüklüğe oturduğunu ve çok önemli dalgalanmalar yaşanmazsa aynı seviyeyi önümüzdeki yıllarda da koruyacağının göstergesi olarak değerlendirebiliriz.

Daha fazla

aile arasında izle Top