cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Pay Senetlerinin Şekil Şartları – Duygu TURGUT

Ticaret ortaklıklarının pay sahiplerinin pay sahipliğinden kaynaklanan hakları ilgili ortaklıkta sahip oldukları paylardan doğmakta ve bu paylara sahip oldukları sürece varlığını devam ettirmektedir. Pay sahipliğinden kaynaklanan temel haklar; (i) genel kurulda oy kullanma hakkı; (ii) kar payı hakkı; (iii) genel kurul kararının yasalara veya şirketin ana sözleşme hükümlerine aykırı olması halinde genel kurul kararının iptali için dava açma hakkı; (iv) şirkette özel denetim yapılmasını isteme hakkı; (v) sermayenin artırılması halinde yeni çıkarılan paylara ilişkin olarak şirkette mevcut paylarının sermayeye olan oranına göre taahhütte bulunma hakkı ve (vi) şirket esas sözleşmesinde yer alan sair pay sahipliği hakları olarak sıralanabilir. Pay sahipliğinin senede bağlanması hukuken mümkündür. Bu durum özellikle payların mülkiyetinin ispatında ve pay devirlerinde sahibine kolaylık sağlamaktadır. Pay senetlerinin usulüne uygun olarak çıkarılmış ve senede bağlanmış olması, ticaret ortaklıklarında takip edilmesi gereken önemli hususlardan biridir. Pay senetlerinin hukuken şekil şartlarına uygun olarak çıkarılmış olması önem taşıdığı gibi, geçmişte yapılmış bir pay devri söz konusu ise bu devrin usulüne uygun olarak yapılmış olması da payların mülkiyetinin devri açısından büyük önem arz etmektedir.

Daha fazla

10 Soruda 2020 Yılı Asgari Ücret Desteği – Celal ÖZCAN

Asgari ücret artışlarına bağlı olarak ortaya çıkan işgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla, 2016 yılından 2019 yılı sonuna kadar olan dönemde işverenlere belli şartlarla İşsizlik Sigortası Fonundan asgari ücret desteği sağlanmıştı.

17 Şubat 2020 tarihinde TBMM’ye sunulan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 27 inci maddesi ile asgari ücret desteğinin 2020 yılında da devam ettirilmesi öngörülmektedir.

Daha fazla

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019 Yılı Karnesi – Baran Can YILDIRIM & Celal Duruhan AYDINLI

2019, kişisel verilerin korunması alanında geçtiğimiz yıllara kıyasla gündemi yoğun ve farkındalık getiren bir yıl olarak geride bırakıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), 2019 yılı boyunca internet sitesi üzerinden 33 karar özeti, 1 ilke kararı, 5 düzenleyici karar ve 39 veri ihlali duyurusu yayımladı. Bankacılık sektörü, 5 veri ihlal bildirimi ve 3 karar özetine konu olarak, Kurul’un en fazla inceleme gerçekleştirdiği sektör olarak ortaya çıktı. Kurul, tespit ettiği ve duyurduğu ihlaller kapsamında 2019 yılında toplamda 8.230.000 TL idari para cezası uygulayarak, geçen yıla oranla (yaklaşık 3,5 milyon TL) daha sıkı bir politika izledi. Bu yazımızda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019 gündemine göz atacağız.

Daha fazla

Sektör Olarak İyi Oyunculardan Kurulu Bir Takımız – İnan Ekici

Yeni yılın ilk sayısındaki bu yazıma, aslında içinde geleceğe dair iyi işaretler de barındıran ancak yüzeysel bakıldığında kötü görünen tespitlerle başlayacağım. Teşbihte hata olmaz yaklaşımıyla hemen bir örnek vereyim: Futbolda penaltı vuruşunu yapacak sporcu, önce toptan ve rakip kaleden uzaklaşır yani geriye çekilir sonra hızla topa koşar ve yüksek ivme kazandıracak şekilde topa vurur. Yaşamında ilk defa futbol müsabakası izleyen bir kişi için, bu penaltı vuruşundaki hareketin başlangıcı ilk bakışta geri çekilme olarak algılanabilir. Oysa süreç, sonrasında farklı şekilde işler. Bu yüzden futbol oyununu bilenler, penaltı vuruşu kazanan takım için avantaja döndürülebilecek fırsatın farkındadırlar. Yazımın başlangıcında benim niyetim de –sektör aktörleri olarak zaten sahip olduğumuz– bu farkındalığı beslemek.

Daha fazla

Binek Otomobillere İlişkin Yeni Gider Kısıtlaması – Hakan Güzeloğlu

Bir önceki yazımızda operasyonel kiralama faaliyeti açısından önemli sayılacak yeni düzenlemeler içeren 7194 Sayılı Kanun yayımlanmadan evvel TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan ve Meclis Genel Kurulunda getirilen yenilikler üzerine bilgilendirme yapmıştık. Bu yazımızda ise binek otomobillere ilişkin yeni belirlenen limit ve hadler ile ilgili vergisel değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz.

Daha fazla

Rekabet Hukukunda Son Dönemde Dikkat Çeken Gelişmeler – Nabi Can ACAR & Burak Buğrahan SEZER & Emin Kutay ÇELEBİ

Son dönemde Rekabet Kurulu, Rekabet Kanunu’nu uygulama yolunda önüne çıkan engelleri bertaraf ettiği üç ayrı karara imza atmıştır. Bu kapsamda, yerinde incelemeyi engelleyen Unilever’e, talep edilen belgeleri süresi içinde sağlamayan TEB’e ve geçmiş tarihli bir kararında ihlal olduğu tespit edilen uygulamalara son verip gerekli uyumu sağlamayan Google’a idari para cezaları verilmiştir. Gelin Rekabet Kurulu’nun aldığı bu üç önemli kararı birlikte inceleyelim.

Daha fazla

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi ve Gerçek Kişi Temsilcisi – Duygu Turgut

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) tüzel kişilere yönetim kurulu üyesi olma imkânı tanınmıştır. TTK madde 359 uyarınca tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi olmaları mümkündür. TTK tarafından sunulan bu imkân haricinde söz konusu tüzel kişi, bir şirkette sahip olduğu haklara dayanarak kendisi haricinde başka gerçek ve/veya tüzel kişilerin yönetim kuruluna seçilmesini sağlayabilir.

Daha fazla

2020 Yılı Beyan Sınırları, İndirim ve İstisna Tutarları – Recep Bıyık

Kira geliri istisna tutarı

2020 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 6.600 lirası gelir vergisinden müstesna. 2019 yılı gelirleri için bu tutar 5.400 lira idi.

İstisnadan yararlanabilenler için bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Daha fazla

Top