cep müzik indir boğazda iftar Teknede düğün Teknede mezuniyet yemekli boğaz turu

Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

İş stratejisi nedir? – Şahin Tulga

S Eğrileri” kavramı, ticari kuruluşların kârlarının sürekli olarak artamayacağını, duraklamaların da yaşanacağını bize yıllar önce göstermişti. Bir sonraki sayfadaki grafikte gösterildiği gibi özellikle rekabetin zayıf olduğu bir konuda işe başlayan bir kurum, yavaş büyümeyi takiben hızlı ve kârlı büyüme aşamasına giriyor. Sektördeki kârlılığı gören rakiplerin de sektöre girmesi, yeni alternatiflerin ve yeni teknolojilerin oluşması, müşteri ve tedarikçilerin güçlenmesi gibi etkenlerden dolayı firmanın kârlılık artış hızı önce yavaşlıyor, sonra da neredeyse sıfırlanıyor.

Daha fazla

Orta Vadeli Programdan Vergi Notları – Recep Bıyık

2019-2021 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 20 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. İlgilenenler için, işte programda yer alan vergi konularının kısa bir özeti.

Vergide temel kanunların yeniden yazılması 2022 sonrasında

Programda Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nun yeniden yazımına ilişkin bir eylem yok. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı 10 Ağustos tarihli açıklamalarında, bu çalışmaların 2022-2023 dönemini kapsayan süreçte yapılacağını söylemişti. Program da bunu teyit etti.

Daha fazla

Rekabet Kurulu Kart Verisi Saklama Pazarında Kararını Çok Seslilikten Yana Kullandı – Gökçe Kuranel & Fırat Eğilmez

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz günlerde kart verisi saklama hizmetlerinin geleceğine yönelik oldukça önemli bir karara (“BKM Kararı”)(1) imza attı. Anılan karar, 13 bankanın ortaklığında kurulmuş olan ve bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından üyeleri bulunan Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin (“BKM”) muafiyet başvurusuna ilişkin olarak verildi. BKM her ne kadar sistem işleticisi olarak bankalar arasında otorizasyon (doğrulama) ve takas ile hesaplaşma işlemlerinin yürütülmesi gibi amaçlar ile kurulmuş olsa da zaman içerisinde çevrim içi ödeme çözümleri, dijital cüzdan hizmetleri ve kart verisi saklama hizmetleri gibi çeşitli alanlarda da faaliyet göstermeye başlamış olan bir teşebbüs.

Daha fazla

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması – Av. Muhip Şeyda Işıktaç

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından hazırlanan ve 15 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ile Türkiye’de faaliyette bulunan firmaların, finans sektörüne (bankalara, finansal kiralama şirketlerine, faktoring ve finansman şirketlerine) olan mevcut kredi borçlarının düzenlenecek Finansal Yeniden Yapılandırma “Çerçeve Anlaşmaları” ve “Sözleşmeleri” kapsamında yeniden yapılandırılması imkanı getirilmiş bulunmaktadır.

Daha fazla

Anonim Şirketlerin Haklı Sebeble Feshi – Duygu Turgut

Giriş

Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 531 uyarınca haklı sebeplerin varlığı durumunda, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde ise yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilir. Mahkeme ise (i) davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenmesine ve davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmasına veya (ii) duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

Daha fazla

Hafif ticari araçların kiralanması pazara ivme kazandırır – İnan Ekici

Bilindiği gibi ticari araçların kiralanmasının önünü kapatan uygulama 2009 yılında yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile başladı. Zaman içinde söz konusu yönetmelikte birçok değişiklik yapıldı. Son olarak, yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği 2018 yılının hemen başında yürürlüğe girdi. TOKKDER olarak diğer sektörel dernek ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması ve ticari araçların ülkemizde daha geniş kapsamda kiralanabilmesini sağlamak için birçok girişimde bulunduk. Bu hususta çok çaba sarf ettik.

Daha fazla

“Küresel Filo Kiralama Pazarı Genel Bakış Raporu – 2018” – Hikmet Çakmak

Global filo ve kiralama sektörü hareketli bir 2017 yılını geride bıraktı. 2017 yılında dünyada satılan araçların yüzde 51’i filo satışları olarak gerçekleşti ve full operasyonel kiralama segmenti yeni araç satın alımlarında bir önceki yıla göre yüzde 5,2’lik bir büyüme göstererek en hızlı büyüyen araç finansman yöntemi oldu. 2018 yılında da global operasyonel kiralama sektöründe büyümenin Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya gibi halen satın almanın ağırlıklı olduğu, büyük ekonomilerden gelecektir. Bu ülkelerde sektörün hacmen yüzde 10’un üzerinde büyümesi beklenmektedir. Türkiye’ye baktığımız zaman ise operasyonel kiralama sektörünün 2017 yılında bir sene önceki hacmini koruduğunu ve toplam otomobil satışlarındaki payını yüzde 20 seviyesine çıkardığını gördük. 2018 yılında da otomotiv sektöründe beklenen düşük satış tahminleriyle karşılaştırdığımızda, bu düşük satış beklentilerinin aksine operasyonel kiralama sektörünün 2017 yılı seviyesini koruyacağını görüyoruz.

Daha fazla

Anonim şirketlerde iç kaynaklardan sermaye artırımı – Duygu Turgut

1. Giriş

1.1 Esas Sermaye ve Esas Sermaye Artırımı Nedir?

Sermaye, bir şirkette ortakların ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri mal varlığının toplamı ve bunun nakit olarak ifadesidir. Bu nakdi değer ortaklık ana sözleşmesinde sabit bir rakam olarak yer alır ve ortaklığın kâr veya zarar etmesi ile bu rakam kendiliğinden artmaz ya da azalmaz. Sermaye artırımı ile kastedilen de, ana sözleşmenin değiştirilmesi suretiyle bu sabit rakamın değiştirilmesidir.

Daha fazla

Küresel Ticaret Savaşları Başladı -Öykü Erdil & Özlem Başıböyük

Küresel ticaret savaşları, bir ülkenin gümrük ve gümrük dışı engeller koyarak diğer ülkelerden yaptığı ithalatı kısıtlaması ve bunun sonucunda kendisine karşı tedbir uygulanan ülkelerin de benzer tedbirlere başvurması olarak tanımlanabilecektir. Bu noktada ekonomi kulislerinde söz konusu ticaret savaşlarının nasıl başladığı, ülkelerin ardı ardına gelen misillemeler karşısında nasıl bir tavır takınacağı ve ticaret savaşlarının devam etmesi durumunda uzun vadede ortaya çıkması muhtemel problemler konuşulmaya başlamıştır.

Daha fazla

Top