Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı – Hakan TİFTİK Röportajı

2022 yılında dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz neler? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve otomotiv sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Son 2 yıla baktığımız zaman tüm dünyada ne kadar bilinmezliklerle ve zorluklarla dolu bir dönemin içinden geçtiğimize hep birlikte şahit oluyoruz. 2021 senesi ekonomik anlamda pandeminin etkilerinin gölgesinde geçti. Global tedarik zincirindeki kırılmalar, artan emtia fiyatları, tüm dünya ekonomilerinde yükselen enflasyon bunun en büyük göstergesi.

Daha fazla

Dönem Sonu Vergisel Hatırlatmalar – Hakan GÜZELOĞLU

2021 yılını da birçok yeni düzenleme eşliğinde geride bıraktık. Önümüzde 2021 yılının kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi kaldı. Onun da 30 Nisan 2022 tarihine kadar verilmesi gerekiyor. Bu yazımızda 2021 yılının kurumlar vergisi beyannamesini vermeden sizlere önemli vergisel hatırlatmaları yapmak ve dönem sonu vergi hesaplamalarınızda önemli gördüklerimizi ana başlıklar halinde sunmak istedik.

Daha fazla

Limited Şirket Ortaklarının Vergi Sorumluluğu – Av. Duygu TURGUT

Giriş

Türk Ticaret Kanunu uyarınca limited şirket ortakları şirket borçlarından sorumlu olmayıp sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bunun istisnasını ise vergi borçlarını da kapsayan kamu alacaklarından sorumluluk oluşturur. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (“Amme Alacakları Kanunu”) 35. maddesi uyarınca limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumludur ve bu kanun gereğince takibe tabi tutulurlar.

Daha fazla

2021 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanı – Recep BIYIK

Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri Gelir Vergisi Kanunu gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlıyor.

Hangi mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu Kanun’da tek tek sayılmış. Bunların en yaygını tahmin edileceği gibi taşınmazlar. Bu nedenle aşağıda, taşınmaz kiralanmasından elde edilen gelirlerle sınırlı olarak, kira gelirlerinin beyanı ve vergilemesini özetleyeceğim.

Daha fazla

Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı Işığında Çevrim İçi Pazar Yerleri Üzerinden Satış Yasaklarının Değerlendirilmesi – Caner K. ÇEŞİT & Cansen ERENSOY

Rekabet Kurulu’nun BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrim içi pazar yerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit/muafiyet tanınması talebine yönelik 16.12.2021 tarih ve 21-61/859-423 sayılı kararının (“Karar”) gerekçeli hali, 8 Şubat 2022 tarihinde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır. Başvuru konusu uygulama, Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Rekabet Kanunu”) ve 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (“2002/2 sayılı Tebliğ”) kapsamında ele alınmıştır.

Daha fazla

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararının Sektöre Yansıması – Av. Kerim ÇETİN

Filo ve Rent a Car dergisinin Kasım-Aralık 2021 tarihli sayısında yayımlanan yazımızda araç kiralama şirketlerinin KVKK kapsamında dikkatli olması gereken konulara değinmiştik. Bu kapsamda, kara liste uygulamasının sakıncalı olabileceği görüşüne yer vermiştik. Yazının üzerinden çok fazla zaman geçmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu “Araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları hakkında İlke Kararı” 20.01.2022 tarih ve 31725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Daha fazla

Araç Kiralama Dünyası Değişime Hızla Uyum Sağlıyor – İnan EKİCİ

Genel anlamda, 2021 yılını Covid-19 salgını gölgesinde geçirdik. Bununla birlikte, piyasa sadece küresel etkilerle şekillenmez; ulusal ve yerel etkiler ile sektöre özgü faktörler de piyasayı şekillendirir. Ortaya çıkan yapı ithalat-ihracattan toptan ticarete, imalattan hizmete, sanayiden perakendeye kadar tüm alanları etkiler, sonuçları da kurum ve kuruluşlardan bireye kadar yansır. Çünkü piyasa bir bütündür ve tüm bileşenleri etkileşim halindedir.

Daha fazla

Optimum Otomotiv Satış Sonrası Çözümleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı – Salih Zeki BEKİRYAZICI Röportajı

Optimum Çözüm ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Optimum, yaklaşık 50 yıllık geçmişi olan bir yapının günümüzde teknolojik imkanlarını kullanarak hizmet veren bir yazılım ve operasyon destek şirketidir. Hedef pazarlarımız otomotiv, sigorta ve oto kiralama sektörleridir. Oto kiralama sektörüne birkaç alanda hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin filolarına hasar onarımı ve bakım faaliyetlerinde hem yazılım hem de operasyon desteği vererek, müşterilerimizin daha hızlı ve çevik olarak diğer yönetimsel fonksiyonlarına odaklanmalarını sağlamak bizim ana işimiz. Operasyon desteğimizi de, cam ve lastik dahil yedek parça tedariği, 400’ü aşkın anlaşmalı servislerimizde bakım ve onarım işlemleri şeklinde gerçekleştiriyoruz.

Daha fazla

Cardata Genel Müdürü – Hüsamettin YALÇIN Röportajı

Cardata ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Cardata, 2012 yılında kurulan yeni jenerasyon bir “big data” şirketidir. Yüzde 100 Türk mühendisliği ile kurulan ve Türkiye otomotiv pazarının kendine özgü dinamiklerini temel alan Türkiye’nin ilk “otomotiv data şirketi” Cardata’nın amacı pazarda yer alan tüm 0 kilometre ve ikinci el araçların doğru ve güncel verilerini ilgili sektör, kurum ve kuruluşlara ve bireysel kullanıcılara sağlamaktır.

Daha fazla

Rekabet Üstünlüğümüzü Güçlendirecek Adımlar Atılmalı – Dr. Hayri ERCE

Dünya ekonomisi ve otomotiv sektörü
Türkiye ekonomisi ve otomotiv sektörü

Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin iç pazarının yeni teknolojileri de göz önüne alarak yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomisi bakımından oldukça değerli.

Ayrıca küresel arenada gördüğümüz üzere yeni yatırımların yeni teknolojilerle beraber ülkemize gelmesi bakımından iç pazarın büyüklüğü de önem taşıyor.

Daha fazla

Top