Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Renault’nun Gözünden Kiralama Sektörü

Renault Filo ve Özel Satışlar Yöneticisi Zafer Salman, Renault’nun kiralama şirketlerine bakış açısını, Avrupa’daki ve ülkemizdeki filo pazarının yapısına ilişkin önemli istatistikleri sektör temsilcileri ile paylaştı. Haziran ayı içerisinde gerçekleşen Renault-TOKKDER Buluşması’nda, Renault Filo ve Özel Satışlar Yöneticisi Zafer Salman, Renault’nun kiralama şirketlerine bakış açısını, Avrupa’daki ve ülkemizdeki filo pazarının yapısını inceleyen, filo kiralamada Avrupa ve Türkiye pazarını karşılaştıran önemli istatistikleri sektör temsilcileri ile paylaştı.

Zafer Salman, ilk olarak Avrupa ülkelerinde filo kiralamanın önemine ve Avrupa’daki araç kiralama pazarının büyüklüğüne dikkat çekti. (Tablo 1)

Tablo 1
Tablo 1
Tablo 2
Tablo 2

Avrupa araç  kiralama sektörünün büyüklüğünü gözler önüne sermek ve Türkiye araç kiralama sektörü ile karşılaştırmak için Avrupa’da faaliyet gösteren bazı kiralama şirketlerinin filolarındaki araç sayısı hakkında bilgiler veren Salman, LeasePlan’ın 1,4 milyon, GE’nin 1 milyon, ALD’nin 800 bin araca sahip olduğunu belirtti. (Tablo 2) Avrupa’da kiralama şirketlerinin filo büyüklüğü bakımından büyük rakamlara ulaştığını, fakat Türkiye’deki filo araç sayısı hakkında kesin ve sağlıklı bir bilgiye sahip olmadıklarını belirten Salman, buna karşılık öngörülebilir rakamların yaklaşık olarak 1,7 milyon araç olduğunu ifade etti.

Tablo 3a
Tablo 3a

Çizdiği bu genel çerçeveden sonra Renault’nun satışlarında, araç kiralama firmalarının yerine ve önemine değinen Salman, 2010 yılının ilk beş ayındaki satışlarının %48’ini perakende satışların, %52’sini ise filo satışlarının oluşturduğunu belirtti. Filo satışlarını da büyük filolar ve küçük filolar olarak ikiye ayırdıklarını ifade eden Zafer Salman, %52’lik dilimin %28’ini büyük filoların, %24’ünü ise küçük filoların oluşturduğunu, sonuç olarak sattıklarıher iki araçtan birinin filo satışları kapsamında gerçekleştiğini ifade etti. (Tablo 3a) Uzun dönem kiralama şirketlerinin Renault’nun satışlarındaki yerini ele alan grafikte ise, satışların %75’inin nihai müşterilere gerçekleştirildiği, %22’sinin uzun dönem kiralamacılara, %2’lik kısmının kısa dönem kiralamacılara, %1’lik kısmının ise kamu kuruluşlarına gerçekleştirildiği görülürken Zafer Salman, uzun dönem kiralama firmalarının Renault’nun satışlarının yaklaşık olarak dörtte birini oluşturduğuna dikkat çekerek uzun dönem kiralama firmalarının Renault için büyük öneme sahip olduklarını belirtti. (Tablo 3b)

Tablo 3b
Tablo 3b

Son olarak Avrupa’da müşterilerin marka seçiminde ve kiralama şirketi seçimindeki beklentilerini ele alan grafiği değerlendiren Salman, elde ettikleri veriler doğrultusunda marka ve kiralama firması seçiminde en önemli etkenin fiyat olduğunu gözler önüne serdi. Aynı araştırmada müşterilerin kiralama firmasından beklentilerinin ilk olarak güvenirlilik, ikinci olarak yeterlilik ve bu etkenleri esneklik, “deadline”lara uyum, taleplere cevap, danışmanlık, tek bir muhatap, kolay bulunabilirliğ in takip ettiği gözlenmektedir. Sözkonusu araştırmada ayrıca, günümüzde Avrupa’da araç kiralamada araç seçiminde çevre konularının da ön plana çıktığı ve emisyon oranlarının, karbondioksit vergilerinin, yakıt tüketimlerinin artan bir şekilde tercihleri etkileyen faktörler olduğ u önemli bir nokta olarak dikkatleri çekiyor. (Tablo 4)

Tablo 4
Tablo 4
Top