Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

ALJ Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı – Nilüfer GÜNHAN Röportajı

2022 yılında dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileriniz nelerdir? Kısa ve orta vadede ekonomiye ve bankacılık / finans sektörüne dair öngörüleriniz nelerdir?

Başta FED olmak üzere, global merkez bankaları, artan enflasyon oranları ile mücadele kapsamında faiz oranlarında artışa giderek, bir yandan finansal koşulları sıkılaştırırken bir yandan da büyümeye dair endişelerle mücadele etmeye çalışıyor. 2022 yılında küresel çapta yükselen faiz oranları, borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edecektir. Bu da finansal kuruluşlar için fonlama maliyeti artışı anlamına gelmektedir. Krediler açısından da enflasyon, tedarik zinciri kaynaklı sorunlar, artan kredi maliyetleri ve belirsizlik kaynaklı olarak, ticari ve bireysel müşterilerin talep ve ödeme performanslarının yakinen izleneceğini beklemekteyiz.

Covid – 19 salgını ezberlerimizi bozdu. Bu dönemde müşteri alışkanlıkları değişime uğradı. Dijitalleşme hayatımızın her alanında daha fazla yer almaya başladı. Dijitalleşme konusunda kurumunuzun ne tür çalışmaları var?

ALJ Finans olarak 10 yıl önce dijital ve hızlı finansal çözümler üreten bir finansman şirketi olma vizyonu ile yola çıktık. Bu yolda her yıl müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza zaman kazandıran ve şirketimizin operasyonel verimliliğini artıran onlarca projeyi hayata geçirdik. 2017 yılında, müşterilerimizin, mobil aplikasyonumuz KredimOL üzerinden zaman ve mekândan bağımsız olarak otomobil kredisine başvurmalarını ve tüketici sözleşmelerini cep telefonları vasıtasıyla imzalamalarını sağlayan, uçtan uca dijital finansman sürecini sunan ilk finansman şirketi olduk. Dolayısıyla salgın boyunca müşterilerimiz, evlerinden çıkmadan otomobil finansman süreçlerini yönetme ve tamamlama imkanına zaten sahiptiler. Mevcut dijital süreçlerimizi, pandemi süresince değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye devam ettik.

Operasyonel araç kiralama ve günlük araç kiralama şirketlerine nasıl yaklaşıyorsunuz? Operasyonel araç kiralama ve günlük araç kiralama şirketlerine sunduğunuz finansman paketleri hakkında bilgi verir misiniz?

Sektörümüz uzun yıllardan bu yana operasyonel ve günlük araç kiralama firmalarına kredi hizmeti veriyor. Uzmanlık alanımız olan otomotiv dünyasını çok iyi tanıyor ve anlıyor olmamız, bizi pozitif olarak ayrıştıran bir özellik. Uzun yıllardır sektöre yaklaşımımız ve bakış açımız, bu iş alanını destekler konumda. Halihazırda aracın geri dönüş değerini (RV) de kapsayan veya eşit taksitli birçok ödeme planı alternatifi ile operasyonel kiralama sektörüne hizmet sunmaktayız.

Öte yandan mobilite ekosisteminin bir sağlayıcısı olan operasyonel ve günlük kiralama şirketlerinin gelecek iş modelleri de bizim için geleceğe hazırlanmak adına önemli bir gündem.

Hibrit çalışma şeklinden artık geriye dönüş olmayacak ve bu da filo kiralama konusunda yepyeni ürün ve hizmetlerin operasyonel kiralama şirketleri tarafından sunulmasını zorunlu kılacak. Hibrit ofis sisteminin geleceğinde, şirket filo aracı kullanan önemli bir kesim, araçlarını her gün kullanmayacak ve bu da kiralayan şirket açısından bir maliyet optimizasyonu ihtiyacı konusunu masaya taşıyacaktır. Şirket çalışanlarının özel araçlarını kullanması ve bunun için şirket tarafından maddi ve operasyonel destek sağlanması gibi yeni çözümlerin ülkemize de çok yakında geleceğine inanıyorum. Bu tür uygulamalar yurt dışı pazarlarda “gri filo” adını taşıyor.

Bu tip yeni çözümler yeni mobilite ekosistemlerini doğuracak. Şahsen, bu ekosistemde finansman şirketleri, OEM’ler ve operasyonel ve günlük kiralama şirketlerinin iş birliğinin müşteriler açısından faydalı mobilite çözümleri getireceğine inanıyorum.

Örneğin, bir şirket, çalışanlarına filo araç tahsis etmek yerine kendi şahsi araçlarını kullanmasını desteklemek istediğinde:

  • Finansman şirketleri ile iş birliği yaparak çalışanlara özel kredi kampanyalı taşıt kredisi sunabilecek,
  • Operasyonel kiralama şirketlerinden filo yönetim hizmetleri ve teknoloji altyapı hizmetleri alabilecek,
  • Operasyonel kiralama, günlük kiralama, araç paylaşım ve mikro-mobilite şirketleri ile dijital iş birlikleri yaparak çalışanlarına farklı hizmetleri kesintisiz olarak sağlayabilecek.

Elektrikli ve hibrit araç filoları da yakından izlediğimiz ve rol alacağımız trendlerdir.

Operasyonel kiralama ve günlük kiralama firmalarına finansman sağlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Firmaların sağlaması gereken standartlar nelerdir?

Kısa dönem kiralamada; firmanın faaliyet gösterdiği merkez ve şube lokasyonlarının müşteri trafiği açısından konumu, özellikle yaz sezonlarında yurt dışı acentelerle bağlantılarının olması artı bir unsur olmaktadır. Araç parkı bakımlarının takibi, müşteri hizmetleri açısından organizasyonel yapılanmaları fark yaratan diğer öğelerdir.

Orta ve uzun dönem operasyonel araç kiralamada ise; firma müşterilerinin sektörel dağılımının çeşitliliği, araç parkının sadece birkaç müşteride yoğunlaşmamış olması, fiyat rekabet stratejileri ve buna bağlı karlılıkları önemlidir. Firmanın makro-ekonomik değişimler nezdinde hızlı hareket etme, büyüme ve küçülmeyi hızlı yönetebilme kabiliyetleri önemli bir kredibilite değeridir.

Bunlar dışında finansal kuruluşlara olan ödeme performansları da tabii ki önemli bir göstergedir. Firmanın kredi itibarını zedeleyebilecek ödeme düzensizlikleri ve şeffaf yaklaşıma sahip olmama gibi kredibiliteyi etkileyebilecek unsurlar olumsuz etki yaratabilmektedir.

Kiralama gelirinin yanı sıra, karlılığın önemli bir kısmının kiralamadan dönen araçların satışından elde ediliyor olması ve firma araç parkı değerinin firma borçlanması ile örtüşmesi, ileriki mali dönemlerde ikinci el araç piyasası için öngörünün oluşturulması açısından önem arz etmektedir.

Top