Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Kasım Akdeniz – Kredi Kayıt Bürosu Röportajı

Kredi Kayıt Bürosu ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) 1995 yılında sektörün önde gelen bankalarının ortaklığı ile kurulmuştur. Kanunen verilmiş olan yetkiye dayanarak Türkiye Bankalar Birliği adına Türkiye’deki tüm banka ve finans kuruluşları arasında kredi müşterilerine yönelik bilgi paylaşımını sağlar. İleri seviyede güvenlik önlemleri ve teknoloji kullanarak analiz ettiği risk bilgilerini ihtiyaca yönelik finansal ürün ve hizmetlere dönüştüren Kredi Kayıt Bürosu, bankalar, finans kuruluşları, leasing, faktoring, alacak sigortası ve tüketici finansman şirketleri olmak üzere 200’den fazla üyeye sahip. Kişi ve kurumların finansal itibarlarını yönetebilmeleri için önemli araçlar sunan KKB bünyesinde 2014 yılında bireylere ve reel sektöre yönelik olarak tasarlanmış yeni finansal hizmetler platformu Findeks hayata geçirildi. Bu platform ile bireylerin yanı sıra kurum ve kuruluşların da risklerini yönetebilecekleri finansal çözümler tasarlanmaya devam ediliyor.

Risk değerlendirmesi neden önemlidir? Risk değerlendirmesi araç kiralama kuruluşları için neden önem taşır?

Risklerin doğru değerlendirilerek yönetilmesi sürdürülebilir bir ticari hayatın temel yapı taşlarından biridir. Araç kiralama sektörü 20 milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğü ile büyüme trendini giderek artırarak ülke ekonomisi içerisinde değer kazanmaya devam ediyor.

Bu konuda gelişmiş ülkeler düzeyindeki büyüklüğe hızla ulaşılırken risk yönetim becerilerinin de sektörle birlikte gelişmesi oldukça önem taşıyor. Türkiye’deki araç kiralama kuruluşları geçtiğimiz dönemlerde ciddi oranda yaşanan kayıp, çalıntı araç vakalarına karşı potansiyel risklerin tespit ve analizini yaparak bunlarla ilgili erken uyarı alabilecekleri Findeks hizmetlerinden yararlanarak önlem almaya başladı. Bu sayede alacak risklerinin yönetimi için çok doğru bir adım attılar.

KKB & TOKKDER işbirliği ile hayata geçirilmiş olan KKB Reel Sektör Kredi Değerlendirme Sistemi’nden bahseder misiniz? Bu sistemin sağladığı faydalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Araç kiralama kuruluşları üzerindeki alacak riskinin, müşteriye teslim edilen aracın bedelinden de fazla olduğu düşünülürse, müşterilerin risk değerlendirmelerinin sağlıklı yapılabilmesi TOKKDER’in temsil ettiği şirketler açısından ayrı bir önem taşıyor.

Bunun yanı sıra araç güvenliklerinin sağlanması ve müşteriler tarafından doğru kullanılmış, bakımlı araçlarla hizmet verilmeye devam edilebilmesine de ihtiyaç bulunuyor. KKB’nin risk değerlendirme sistemi araç kiralama kuruluşlarına, müşterileri hakkında ihtiyaç duydukları finansal ön görüyü sağlayabiliyor. Bu sistem sayesinde araç kiralamak isteyen müşterilerin Findeks Kredi Notu ve Risk Raporu saniyeler içerisinde talep ediliyor. Müşterilerin kredi notuna, finansal risk göstergelerine göre araç tahsisi yapılıyor.

Müşteriye araç tahsisi yapılıp yapılmayacağı ya da hangi segmentten aracın tahsil edileceği gibi kurgular tamamen kuruluşla beraber yapılan çalışmalarla hazırlanıyor. Gerek KKB tarafından gerekse yabancı ülkelerde yapılan araştırmalara göre, kişilerin kredi notlarının seviyesi ile düzgün araç kullanma alışkanlıkları arasında doğru orantı bulunuyor. Dolayısıyla sistemin araç kiralama sektörüne sağladığı risk tedbirinin bilimsel de bir dayanağı bulunuyor.

Üzerinde çalıştığınız yeni projeler var mı? Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz?

Kredi Kayıt Bürosu olarak özellikle Findeks finansal hizmet platformumuz tarafında reel sektör ve bireylerin alacak risklerini yönetirken duydukları ihtiyaçları tespit ederek, onların finansal hayatlarını kolaylaştıracak, ticari ilişkilerinde şeffaflık sağlayacak hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Bildiğiniz gibi 2015 Haziran ayında lansmanını yaptığımız Findeks Karekodlu Çek Sistemi 2017 Ocak itibarıyla kanunen zorunlu hale geliyor. Şu anda bu sistemin Türkiye’deki tüm bankaların sağlayacağı Karekodlu Çek yaprakları vasıtasıyla sağlıklı olarak işleyebilmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Top