Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

2021 Yılına İlişkin Güncel Gelişmeler – Hakan GÜZELOĞLU

Covid-19 pandemi etkisiyle geçen bir yıldan sonra yeni yılın ilk günlerinde operasyonel kiralama sektörünü etkileyecek güncel gelişmeleri ve dönem içerisinde dikkate alınması gereken parametreleri ana başlıklar halinde aşağıda bilgilerinize sunmak istedik.

Binek Araçlara Yönelik Kira, Amortisman ile ÖTV ve KDV Sınırları

01.01.2020 tarihinden itibaren faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 2020 yılı için KDV hariç 5.500 TL kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilmekte idi Bununla birlikte 5.500 TL’yi aşan kısım ve aşan kısma ilişkin KDV de kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmaktaydı.

Daha fazla

Sigorta Tahkim Davası Öncesinde Arabuluculuk Zorunlu Mudur? – Av.Nazım Can IŞIKTAÇ

Sigorta tahkim, oto kiralama sektörü açısından son derece büyük önem arz etmektedir. Hasar dosyaları bakımından sektörün sıklıkla kullandığı ve hem yargılamanın uzman kişilerce hızlı şekilde yürütülmesi hem de yargılama giderlerinin makul seviyede olması sayesinde genel anlamda yüksek memnuniyet sağlayan bir kurumdur.

Sigorta tahkim hakemlerinden birinin, sigorta tahkim davası öncesinde zorunlu (dava şartı) arabuluculuğa başvurulmaması nedeniyle davayı usulden reddetmesi üzerine, sigorta tahkim davası öncesinde arabuluculuğun gerçekten zorunlu olup olmadığının incelenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Daha fazla

Top