Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

TOKKDER 2011 Stratejileri

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği TOKKDER’in 2011 yılı yol haritasını belirlemek üzere organize ettiği toplantılar, üyelerinin geniş katılımı ile 14 ve 15 Aralık 2010 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıların ilki 14 Aralık 2010 tarihinde Uzun Dönem Araç Kiralama firmaları temsilcilerinin katılımıyla, ikincisi ise 15 Aralık 2010 tarihinde Kısa Dönem araç Kiralama firmalarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul The Plaza Otel’de gerçekleştirilen toplantılarla TOKKDER üyeleri, görüşleriyle 2011 stratejilerinin şekillendirilmesine katkıda bulundular. Toplantıların bir diğer önemli özelliği de her bir üyenin elektronik oylama yaparak, gündemi oluşturan maddeler arasından kendileri için en önemli olan maddeleri seçmeleriydi. TOKKDER üyeleri, 2011’de sorunlarının çözümü ve beklentilerine ilişkin yapılması gerekenlerden kendileri için en öncelikli olan maddeyi, en yüksek oy olan 5 puan vermek üzere, 1’den 5’e kadar puanlayarak belirlediler. TOKKDER üyeleri her iki toplantıda da öncelikle TOKKDER’in misyonunu oyladılar, daha sonra da Kiralama Sektörü’ne İlişkin Gündem maddelerinden, en fazla üzerinde durulması gerektiğini düşündükleri konuya göre tercihlerini belirterek elektronik oylama yaptılar.

Uzun Dönem Araç Kiralama Firmaları Toplantısı 14 Aralık 2010 tarihinde Uzun Dönem Araç Kiralama firmaları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıda üyelerin TOKKDER’in misyonuna ilişkin öncelikleri şu şekilde belirdi: (tablo 1)

Yapılan elektronik oylama sonucunda TOKKDER’in misyonunda en fazla öne çıkan konu Kamu İlişkileri oldu. Kiralama kuruluşlarının sorunlarının Kamu kurumlarına daha rahat aktarılabilmesini sağlamak amacıyla sektörün büyüklüğünün, yarattığı maddi değerlerin istatistiki çalışmalarla net olarak belirlenmesi gerektiği üzerinde duruldu. Üyelerin güncel bilgilerini dernekle paylaşmasıyla oluşacak istatistiki verilerin, sektörün değerini çok daha net ortaya koyacağı ve sektör ile ilgili konularda TOKKDER istatistiklerinin kamu kurumları tarafından referans alınması açısından yararlı olacağı üyeler tarafından vurgulandı. İkinci en önemli görülen konu, sektöre belirli etik davranışlar ve değerler getirilmesi idi. Bu konuda TOKKDER’in, dünyadaki örnekler üzerinde durduğu, İngiltere, Avusturalya ve Amerika’daki benzer derneklerin faaliyetlerinin incelendiği ve Türkiye’ye neler uygulanabileceği, nasıl geliştirilebileceği konusunda çalışıldığı Dernek Yöneticileri tarafından açıklandı.

Oylamada en çok oy alan üçüncü konu ise banka ve sigorta şirketleri gibi kuruluşlarla ilişkiler oldu. Toplantıda, sürdürülen mevcut ilişkiler ve bunların geliştirilmesine yönelik görüşler dile getirildi. Dördüncü olarak, üyeler arası bir bilgi paylaşım platformu olması gerektiği, üyeler arası ilişkileri sağlamak için TOKKDER tarafından, web sitesinden üyelerin kendi şifreleriyle giriş yaparak, birbirleriyle iletişim kurabileceği, ilan panolarından yararlanabileceği bir platform oluşturulduğu ve üyelerin siteyi kullanımının farklı projelerle arttırılmasının hedeflendiği belirtildi. Üyelerin kendileriyle birlikte, şirketlerindeki yöneticilerinin de katılımını sağlayarak üye ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Oylamada beşinci sırada yer alan madde ile TOKKDER’in sektörü bilinirlik açısından daha ileriye taşıması gerektiği belirtilerek, bu konunun Kamu ile ilişkileri güçlendirmek ve etik değerleri oluşturmak açısından da temel oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu maddenin görüşülmesi sırasında ayrıca medyadaki bilinirliğin sağlanmasının, bir çok önemli konuya da hız kazandıracağının önemine değinildi. TOKKDER’in misyonuna ilişkin değerlendirmelerin sonunda eğitim konusunun önemi ve eğitimli çalışanlarla sektörel sorunların daha kolay çözüleceğine de değinildi. Dernek yetkilileri, sektör çalışanlarının eğitimlerle geliştirilmesi konusunda TOKKDER olarak ciddi bir rol üstlenmeyi hedeflediklerini belirttiler. Daha sonra gündeme ilişkin maddelerin oylanmasına geçilen toplantıda, katılımcıların gündeme alınmasını istedikleri maddeler ve puan tablosu şu şekilde oluştu: (tablo 2)

En yüksek oyu alarak gündemin ilk sırasına yerleşen “Trafik ve OGS cezalarının geç tebliğ edilmesi ve cezaların sürücülere kesilmesi” konusunda görüşlerini dile getiren katılımcılar, TOKKDER’in bu konuda kamu nezdindeki çalışmalarına devam etmesinin önemini vurgulamışlardır. Trafik ve OGS cezalarının kiralama şirketlerine süratle ulaştırılması için gerçekleştirilen görüşmeler ve güncel gelişmeler değerlendirilmiştir. Gündeme alınması istenilen 2. madde olan “Müşterilerin değerlendirilmesindeki istihbarat eksiklikleri konusunda” şirketlerin çalışmalarında, istihbarat alabilecekleri platformlar olmadığı yönünde görüş bildiren katılımcılar, bu istihbaratın sağlanması için çalışmalar

yapılmasıgerektiğini belirtti. Ayrıca Leasing-Faktoring yasa tasarısının iyi incelenmesi, kiralama sektörünü ilgilendirecek konular olabileceği konuşuldu. Bankalarla Doğrudan Borçlanma Sistemi’nin uygulamaya alınabileceğinden, tahsilatların bu şekilde yapılmasının kolaylığından söz edilirken, TOKKDER Yönetimi, bir finans danışmanı ile üyelere danışmanlık hizmetleri sağlanmasının planlandığını, muhtelif konularda tüm üyelerin katılabileceği eğitimler ve bankacılık sektöründen temsilcilerle paneller organize edilerek DBS ve benzer konularda üyelere bilgi verilmesi için çalışmalar yapılacağını belirtilmiştir. Kiralama sektörünün bazı sorunlarının çözümü için, sektöre özel kanunların hazırlanmasından ziyade yürürlükte bulunan genel kanunlar içerisinde kiralamaya yönelik bölümler eklenmesi fikri tartışmalarda ön plana çıktı. Bu konuların değerlendirilmesi için Dernekte bir çalışma grubu oluşturulmasının uygun olacağına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, müşterilerin haklarının belirlenmesi ve korunması amacıyla kiralama kuruluşlarının ortak etik değerler geliştirmeleri gerektiği belirtilerek, bu etik değerleri taşıyan, taşımayan firmaların ayrımının yapılabilir hale gelmesi için TOKKDER’in toplumu bilgilendirme görevini üstlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Derneğin, üyelerin etik davranış kurallarını belirleyen maddeleri oluşturması ve bunun sunumunu yapması istendi.

Kısa Dönem Araç Kiralama Firmaları Toplantısı 15 Aralık 2010 tarihinde Kısa Dönem Araç Kiralama firmaları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ikinci toplantıda üyelerin TOKKDER’in misyonuna ilişkin öncelikleri şu şekilde belirdi: (tablo 3)

Kısa dönem Araç kiralama firmaları yetkilileri de tıpkı uzun dönem toplantısında olduğu gibi TOKKDER’in misyonuna ilişkin oylamada Kamu ile ilişkileri ilk sıraya taşıdı. İkinci sırada yer alan üyeler arası bilgi paylaşımı ve sonrasında yer alan etik değerlerin oluşturulmasına büyük önem veren katılımcılar ayrıca, sektörün medya aracılığıyla geniş kitlelere tanıtılması üzerinde durdu. Bu konularda açıklamalarda bulunan TOKKDER yetkilileri, etik değerlerin oluşturulması konusundaki çalışmalarından söz ederek, İngiltere’deki Araç Leasing ve Kiralama Derneği ile yaptıkları temasları katılımcılarla paylaştı. İngiltere’deki örnekler gibi müşterinin haklarını koruyan ortak etik değerleri oluşturmak ve sonrasında toplumu, tüketicileri bu konuda bilinçlendirmenin sosyal bir sorumluluk olduğu belirtildi.

Daha sonra Kısa Dönem araç Kiralama Toplantısı Gündemi’ne ilişkin maddelerin oylanmasına geçilen toplantıda, katılımcıların gündeme alınmasını istedikleri maddeler ve puan tablosu şu şekilde oluştu: (tablo 4)

Neredeyse 5 tam puan alarak Kısa Dönem araç Kiralama Toplantısı Gündemi’nin ilk sırasına yerleşen kredi kartları ile ilgili riskleri dile getiren katılımcılar, dava konusu olan olaylardan örnekler vererek bu konunun sistemsel olarak bankalar veya bilişim firmalarının desteğiyle çözümlenebileceğini belirtti. Bu sayede kredi kartı bilgilerinin gizliliğinin sağlanarak kötü niyetli girişimlerle kredi kartından tahsilat yapılmasının önüne geçilebileceği ifade edildi. Trafik cezaları konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığı ve artık çok eski tarihli cezaların gelmeyeceği ifade edilen toplantıda, TOKKDER’in Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler sonrasında araç seyir halindeyken ceza yazılmaması gerektiği konusunda Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin de hem fikir olduğu, bu konuda bir genelge yayımlandığı, uygulamaya geçileceği belirtildi.

Üyelerin kiraladığı araçlara kiralık araç olduğunu belirten bir çıkartma yapıştırılması, trafik cezalarının ruhsatta bulunan trafik cezası formuna işlenmesiyle, kısmen de olsa cezayı sürücüden tahsil etmenin mümkün olabileceği dile getirilen toplantıda, bu uygulamaya TÜRSAB ve TOKKDER’in birlikte işlerlik kazandırması gerekliliği üzerinde de duruldu. TOKKDER yetkilileri Derneğin, OGS bilgilerinin on-line takip edilebilmesi için girişimlerde bulunduğunu belirtti ve konuyla ilgili gelişmeler değerlendirildi. Gündemin 3. maddesinde yer alan “İşleten sıfatıyla muhtelif konulardan sorumlu tutulma” konusunda TOKKDER yetkilileri, şu anki Trafik Kanunu’nda “işleten sıfatının devrinin sadece uzun dönem kiralama halinde oluştuğunu” ancak, EGM tarafından hazırlanan yeni yasa tasarısında kısa-uzun dönem ayrımı yapılmayacağını, bu tasarının yasalaşması halinde kiralayanın kullanıcı hatalarından dolayı cezai sorumluluğunun ortadan kalkacağı ifade edildi. Türk Ticaret ve Borçlar Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerde kiralama sektörünü ilgilendiren unsurlar olup olmadığı konusunda araştırma yapılacağını belirten TOKKDER yetkilileri, gerekli görüldüğü takdirde, sektörün sorunlarına faydalı olabilecek bazı eklemeler, düzeltmeler yapılması talebinde bulunulacağını belirtti.

Toplantılarda gündeme gelen önemli bazı konulara ilişkin çalışma gruplarının kurulması ve bu çalışmalardan çıkacak sonuçlara göre ilerlemek gerektiği üzerinde duruldu. Dernek yetkilileri, Ocak ayı içerisinde “Trafik ve OGS cezalarının kiralama şirketlerine hızla ulaştırılması konusunda ve müşteri ilişkilerinde yaşanan bazı hukuksal sorunlarla” ilgili TOKKDER’in ofisinde üyelerin de katılımı ile bir çalışma gerçekleştirmeyi planladıklarını belirttiler. Bu çalışma, ilgili konudan sorumlu yönetim kurulu üyelerinin de yer alması ile düzenlenecek ve sonuç raporu TOKKDER Yönetim Kurulu’na sunulacaktır.

Top