Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu

Karayolları Trafik Kanunun 85. maddesi araç maliki ile birlikte işletenin sorumluluğunu düzenler.

İşletme halinde bulunan motorlu araç bir kişinin ölümüne, yaralanmasına, malvarlığına zarar verirse işleten sorumludur. İşleten kavramı gerçek işleten ve farazi işleten olarak ikiye ayrılır. İşleten, motorlu aracı amacına uygun kullanan, gelir elde eden, yararları olan, giderlerine katlanan kişi sorumluluğa da katlanır. Gerçek işleten: Araç sahibi olan, uzun süreli kiralayanariyet alan-rehin alandır. Uzun süreli kiracı malik değildir ama aracıkendi yararına kullanmaktadır. Aracın malikinin kim olduğu konusu, bir motorlu aracın mülkiyeti devri sözleşmesi ile noterce yapılacak işleme bağlıdır. Bu işleme göre trafik siciline tescil yapılır. Mülkiyetin devri için trafik tescili şart değildir. Uzun süreli kiracı- ariyet alan- rehin alanda ise üç günü aşan süreler uzun süre olarak kabul edilir. Rehin sahibi rehin hakkısahibine kullanım iznini verirse sorumluluk o zaman doğar. Ariyet alan için de kiracıya uygulanacak kurallar uygulanacaktır. Farazi işleten: Karayolları Trafik Kanunu 104’e göre motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar; mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslerin sahipleri gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlardan dolayıişleten gibi sorumlu tutulur. Aracın zilyetliğinin devri ile birlikte işleten gibi sorumlu olurlar. Farazi işletenlerin zilyetliğ i devam ettiği sürece gerçek işleten ve gerçek işletenin sorumluluk sigortacısı zarardan sorumlu olmazlar. Karayolları Trafik Kanunu 106’ya göre: çalınan veya gasp edilen araçlarda sorumluluk; bu maddeye göre aracı çalan veya gasp eden işleten gibi sorumludur. Ancak aracı çalınmış veya gasp edilmiş olduğunu bilen veya gerekli dikkat ve özeni gösterdiğ i takdirde öğrenebilecek olan araç sürücüsü çalan veya gasp eden kişiyle birlikte sorumlu olacaktır. Burada işleten veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerden birisinin aracın çalınmasında veya gasp edilmesinde kusurlu olmadığını ispat ederse sorumlu olmazlar. Aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen yolculara karşı genel hükümler uygulanır. Karayolları Trafik Kanunu 102 uyarınca bir römorkun sebep olduğu zararlardan çekicinin işleteni sorumludur. Karayolları Trafik Kanunu 90’a göre maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında borçlar kanununun haksız fiile ilişkin hükümler (bk 41 ve davamı) uygulanır. Motorlu araç işletenler tehlike sorumluluğu uyarınca sorumlu olurlar. Hukukumuzda genel olarak kusur sorumluluğu kabul edilmiştir ancak burada özel düzenlemeler söz konusudur.

Top