Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Autorola Türkiye Genel Müdürü – Oğuzhan SAYGI Röportajı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin neden olduğu felaketin üzüntüsünü derinden yaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Afetin neden olduğu yaraların sarılması için milletimiz tek yürek olarak dayanışma örneği ortaya koyuyor. Firmanızın bu süreçte yardım çalışmaları oldu mu? Bunlardan bahseder misiniz?

Öncelikle Autorola Türkiye olarak meydana gelen deprem felaketinin üzüntüsünü derinden yaşadığımızı, Autorola Türkiye’nin yanı sıra 24 ülkede bulunan Autorola Grup çalışanları ve ailelerinin de dahil olduğu bir yardım kampanyası başlattığımızı ve elimizden gelen desteği göstermeye devam ettiğimizi belirtmek isterim. Umuyoruz ki ülkece yaralarımızı hızlıca saracağız, daha iyi günlerde gülümseten gelişmelere uyanacağız.

Yaşanan depremler risk yönetiminin önemini bize bir kez daha hatırlattı. Firma olarak risklerinizi ne şekilde yönetiyorsunuz ya da yöneteceksiniz? Bu konudaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Bu ve benzeri zorlu dönemlerde şirketlerin riskleri yönetemediklerinde sürecin krize dönüşmesi, farklılaşamamaları, müşteriye değer önerileri sunamamaları ve giderek zayıflamaları mümkün oluyor.

Autorola Türkiye olarak 24 ülkede var olan Autorola Group’un bir parçası olarak bu ülkelerde yaşanan ve yaşanması muhtemel farklı risk durumlarını görebildiğimiz için, globalden de gelen tecrübemizle, riskleri öngörme ve yönetme işinin en az sektörde var olmak veya büyümeyi devam ettirmek kadar önemli bir kurumsal kabiliyet olduğunun her zaman farkında olan bir şirketiz. Risk yönetimi konusunda hızlı karar alabilen, değişime ayak uydurabilen, alternatif çözümler üretebilen yapımızla süreci yönetmeye çalışıyoruz.

Depremlerin ülke ekonomimize etkisi ne olacak? Kısa ve orta vadede sektörünüze dair öngörüleriniz nelerdir?

Yaşanan depremlerin ülke ekonomisine olan etkisinin ne boyutta olacağını kısa ve orta vadede hep birlikte göreceğiz. Şu anda etkisinin ne boyutta olacağını ifade etmek çok kolay değil. Önümüzdeki zorluklara rağmen Türkiye’nin dirençli bir ekonomik yapıya sahip olduğunu; zorluklara, krizlere ne kadar çabuk adapte olabildiğini biliyor, yaşıyoruz. Doğru planlama ve organizasyonla ileriye yönelik önlemleri alabilecek güçte olduğumuza inanıyorum.

Otomotiv sektörü de bu zorlu koşullardan mutlaka etkilenecektir. Son 2-3 yıldır devam eden araç arz talep dengesinin bozulmasının üzerine yaşanılan bu felaket de araç kiralama sektörünü mutlaka etkileyecektir. Yaraların hızlı sarılması, ileriye yönelik önlemlerin alınması durumunda ekonomik aktiviteler hızlanabilir, gelişen iş hacmi ile birlikte işletmelerin araç ihtiyacı artabilir. Böylece araç kiralama sektöründe bir büyüme gerçekleşebilir. Dijital yetkinliklere yatırım yapmış, risk yönetimini etkin şekilde uygulayabilen yani ‘hazır olan’ firmaların zorlu dönemlerde dahi her zaman gelişme ve büyüme sağladıklarını deneyimledik. İş ortaklarımızla birlikte 2023 yılında da yaşanılan zorlukları aşacağımız, süreçlerini dijitalleştirerek onlara maliyet avantajı, zaman tasarrufu sağlayacağımız süreç için biz hazırız.

Araç kiralama firmalarına ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bu hizmetlerinizin sağladığı faydalardan bahseder misiniz?

Autorola Türkiye olarak, birbirine entegre olarak çalışan yazılımlarımızın oluşturduğu ekosistemle araç kiralama firmalarına ikinci el araçlarının online platformumuzda yeniden pazarlanması ve filolarının yönetilmesi süreçlerinin her aşamasında hizmet verebilen bir iş ortağıyız.

Ekosistemimiz kiralama firmalarının Indicata pazar veri analizini kullanarak filolarındaki veya kendi model setleri dışında talep ettikleri marka-modellerin fiyat trendinin ve bu araç gruplarının RV matris tablolarının paylaşımı, RV tahminlemesi ve filolarında bulunan araçların değerlemesi ile başlıyor.

Türkiye ikinci el pazarına dair tüm veriye sahip, bu veriyi her gün güncelleyerek analiz eden ve bu kapsamlı analizi Power BI teknolojisiyle görselleştirerek sektörle paylaşan tek şirket olarak, firmaların bu analizlerle kendi öngörülerini sorgulayabilmelerine katkı sağlıyor, büyük veriyle en güncel ve gerçekçi analizle hareket etmelerine ve stratejilerini belirlemelerine katkıda bulunuyoruz.

Buna ilave olarak; kiralama firmalarının yürüyen tüm filolarını takip etmesi, kiradan dönen araçlarının yeniden satışa hazırlanması sürecini yani araçların stoklanması, ekspertizlerinin yapılması, mini onarım ve bakımlarının yapılması süreçlerini tedarikçileriyle birlikte ortak bir platformdan takip etmesi, araçlar hangi satış kanalında satılacaksa ona göre hazırlıklarının yapılması, toptan veya perakende satış kanal takibi gibi süreçleri de yazılımlarımızla yönetmelerini sağlıyoruz. Bu sayede kiralama firmaları dijital bir ortamda filo araçlarının yeniden pazarlanma döngüsünü kolayca takip edebiliyorlar.

Ekosistemin son noktası ise, kiralama firmalarının araçlarının satılması noktası. Firmaların araçlarının bulundukları yerde, ek bir maliyet oluşturmadan, üyemiz olan Türkiye genelindeki alıcı grubuna online olarak ulaşmasını sağlayan bir iş modelimiz bulunuyor.

Uluslararası know-how’a sahip platformumuzda, yüksek alıcı portföyümüz sayesinde kiralama şirketlerinin araçlarını onlar adına en hızlı sürede en iyi fiyata satıyoruz. Araçların kiralamadan dönüşünü bile beklemeden satışına başlayabileceğimiz satış basamakları ile sektöre hız ve dinamizm katıyoruz. Özetle kiralama firmaları filo araçlarının 360 derece yönetimini Autorola’nın 25 yılı aşkın uzmanlığı, global pazarda lider konumundaki yazılımları ve hizmetleriyle tamamen online olarak gerçekleştirebiliyor.

Değişen müşteri alışkanlıkları ile birlikte dijitalleşme hayatımızın her alanında daha fazla yer almaya başladı. Dijitalleşme konusunda markanızın ne tür çalışmaları var?

Autorola olarak tüm ürünlerimiz ve çözümlerimiz firmaların iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek onları “dijital, akıllı ve sürdürülebilir” işletmelere dönüştürmek üzere tasarlandı. Dijitalleşme, süreçlerin yönetiminde sağladığı merkezi takip ve kontrol ile dijitalleşen firmalarda verimliliği büyük ölçüde arttırdı, zaman tasarrufu sağladı, süreçlerin sistematik ve şeffaf şekilde kişilerden bağımsız yürütülmesini sağladı.

Süreçlerin dijital ortamlarda yönetimlerinin yanında, hızlı değişen piyasa koşullarına uygun ve paralel hareket edebilmek ve gerisinde kalmamak, artan maliyet analizlerini sağlıklı yapabilmek için veri ile hareket etme konusu da kiralama firmaları için vazgeçilmez olmaya başladı.

Autorola bundan tam 27 yıl önce ikinci el araçların yeniden pazarlanması süreçlerinin dijital yönetilmesi konularında yazılım çözümleri geliştirerek online doğmuş bir şirket. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile pazardaki büyük veri analizini Power BI Teknolojisiyle birleştirerek kiralama sektöründe firmaların kendi filolarındaki ve filolarına dahil etmeyi düşünebilecekleri diğer araç grupları hakkında detaylı bilgiyi sağlıyor.

Diğer yandan filo araç yönetiminde tüm süreçlere dair büyük bir know how’a sahip olarak geliştirdiği yazılımlarıyla aracın gerek de-fleet edilmeden önce gerekse de-fleet aşamalarını firmaların dijital ortamlarda yönetmelerini sağlıyor.

İkinci el araçların online pazarlanması konusunda pazar yapıcı misyonuyla kiralama firmalarının araçlarını geniş alıcı grubuna sunarak tüm satış sürecinin online platformda fiyatın maksimize edilerek satılmasını sağlıyoruz. Özetle; Autorola Türkiye olarak 10 yıldan beri kısa dönem ve operasyonel kiralama firmalarına tüm filo yönetimi süreçlerinde uçtan uca dijital çözümler sunan bir iş ortağı olduğumuzu söyleyebilirim.

Top